Kitap Cevapları TIKLA
Test Çöz TIKLA

12. Sınıf Meb Yayınları Coğrafya Ders Kitabı Bildiğimiz Havaların Sonu: Küresel İklim Değişimi Cevapları

12. Sınıf Meb Yayınları Coğrafya Ders Kitabı Bildiğimiz Havaların Sonu: Küresel İklim Değişimi Cevapları

12. Sınıf Coğrafya Ders Kitabı Meb Yayınları 1. Ünite Doğal Sistemler Sayfa 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45  Bildiğimiz Havaların Sonu: Küresel İklim Değişimi Etkinlik Soruları ve Cevapları

Bildiğimiz Havaların Sonu: Küresel İklim Değişimi

12. Sınıf Meb Yayınları Coğrafya Ders Kitabı Sayfa 30 Cevabı

1. Yaşadığınız yerdeki hava şartlarının ortalamaya göre daha sıcak ve kurak olması günlük hayatınızı nasıl etkiler? Düşüncelerinizi paylaşınız.

 • CevapOlumlu etkileri İnsanlar yaşadığı yerin coğrafi konumuna ve iklimine uyum sağlayarak yaşadıkları bilinmektedir.
  *Ekonomisi
  *Kılık-kıyafeti
  *Tarımı
  *Mimarı yapısı
  Bunların hepsi iklimden iklime değişen faktörlerdir.
  Mesela insanın günlük yaşantısı ,yaşam biçimi,yiyecek ve giyecek şekilleri veya sağlık karakter bunların hepsini iklimler kontrol eder ve buda inkar edilemez.
  Örneğin: Kutuplarda iklim şartları çok farklıdır ve hava soğuk olduğu için orada daha sıkı ve kalın giysiler giyilir bu da iklimin bizim yaşantımızda olduğuna bir örnektir.Olumsuz etkileri: Mesela iklimlerimiz yüzünden birçok zorunlu şartlar olabilir.
  Örneğin çöl gibi bir sıcaklık altında yaşıyoruz ve hava çok sıcak olduğundan daha fazla orada yaşayamaz oluruz ve bu yüzden bütün her şeyimizi bırakıp göç etmek durumda kalabiliriz.

2. İklim değişimi nedeniyle nesli tükenme tehlikesi içinde olan canlı türlerini korumak neden önemlidir?

 • Cevap:  Bilim adamları, eski çağlarda beslenmek ve korunmak için hayvanları öldüren insanın, yüzyıllar içinde hayvanları öldürme nedenlerinin çeşitlendiğine ve giderek bunu bir katliama dönüştürdüğüne dikkati çekiyor. Küresel ısınma, kaçak avlanma ve doğal yaşam alanlarının giderek küçülmesi nedeniyle birçok hayvan türü, nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya. Araştırmacılar, biyoçeşitliliğini korumak için acilen harekete geçilmediği durumda gelecekte nesli tükenen canlının insan olabileceğine işaret ediyor.

12. Sınıf Meb Yayınları Coğrafya Ders Kitabı Sayfa 38 Cevabı

Küresel iklim değişiminin Dünya’nın farklı yerlerinde farklı etkileri olacaktır. Dünya haritasında numaralarla verilen yerlerde küresel iklim değişiminin sonucu olan kuraklık, sel, okyanus seviyesinin yükselmesi ve buzul erimesi gibi olaylardan hangisinin daha fazla etkili olacağını yazınız.

 • Cevap:

Küresel iklim değişiminin olması beklenen etkileri

1.Grönland: buzul erimesi
2.İspanya:kuraklık,
3.Etiyopya: kuraklık
4.Bangladeş: sel
5.Endonezya: okyanus seviyesinin yükselmesi

Aşağıdaki grafikte atmosfere salınan karbondioksidin ekonomik sektörlere ve kullanım alanlarına göre dağılımı oransal olarak verilmiştir.

Karbondioksit salınımını azaltmak için yukarıdaki ekonomik faaliyetler gerçekleştirilirken neler yapılabilir?

 • Cevap: Evimizde nasıl enerji kaynakları kullandığımız ve bunların korunması için yöneldiğimiz uygulamalar salınımı azaltmak için öne çıkan yöntemler arasında yer alıyor.  Motorlu Taşıtların Daha Az Kullanılması. Sanayi devrimi ile başlayan teknolojik gelişmeler sonrasında artan karbon salınımı günümüzde yine yeşil enerji üretimi için geliştirilen teknolojilerin sayesinde azaltılabilir. Örneğin ulaşım için hidrojen pili teknolojisi veya elektrikli otobüs ve arabaların kullanılması. 

12. Sınıf Meb Yayınları Coğrafya Ders Kitabı Sayfa 42 Cevabı

“Küresel düşün, yerel hareket et” prensibine göre küresel iklim değişimine karşı mücadelenin kendi çevremizden başlaması gerektiği ve bireylere de sorumluluk düştüğü unutulmamalıdır. Aşağıdaki ifadelerde geçenleri günlük hayatınızda yapıyorsanız yanındaki kutuya işaret (^) koyunuz, yapmıyorsanız boş bırakınız. Bir ay içinde bu önerileri yapmaya başlarsanız daha önce boş bıraktığınız yerleri de işaretleyiniz.

 • Cevap:

Doğayı seven, koruyan, sağduyulu, küresel iklim değişiminin nedenleri ve etkileri konusunda bilgili bir insanım.(X)

Ulaşımda toplu taşıma araçlarını, kısa mesafelerde ise yürümeyi tercih ederim.(X)

Evde enerji tasarrufu sağlayan ampuller kullanırım ve ihtiyaç olmadığında ışıkları söndürürüm.(X)

Banyo yaparken, diş fırçalarken, temizlik yaparken suyu tasarruflu kullanırım.(X)

Kullanmadığım zamanlarda bilgisayar ve televizyon gibi cihazları kapatirım.(X)

Elektrikli cihazlar kapalı olduğunda fişini prizden çekerim.(X)

Çöplerimi türlerine göre ayırarak geri dönüşüm kutusuna atarım.(X)

12. Sınıf Meb Yayınları Coğrafya Ders Kitabı Sayfa 43 Cevabı

Enerji üretiminde güneş, jeotermal ve rüzgârdan yararlanılması küresel iklim değişimi, biyoçeşitlilik ve ekonomi üzerinde nasıl etkili olur? Açıklayınız.

 • Cevap:

Küresel iklim değişimi:

Dünyanın giderek en büyük sorunu haline gelen enerji ihtiyacını, yenilenebilir enerji kaynakları ve temiz enerji kaynakları ile çevreye zarar vermeden çözmemiz mümkün.

Dünya, gün geçtikçe daha fazla enerji ihtiyacı ile karşı karşıya kalıyor. Şu an kullanılan en büyük enerji kaynaklarını ise fosil yakıtlar oluşturuyor. Yani yenilenemez enerji kaynakları maalesef çok yoğun kullanılıyor.

Hala yenilenebilir enerji kaynakları için gerekli önem gösterilmediğinden hava, su ve çevre kirliliği başta olmak üzere birçok sorun enerji ihtiyacı ile beraber ortaya çıkıyor.

Gelecek nesillerin enerji ihtiyacını karşılamak ve çevreye verilen zararı en aza indirgeyebilmek için sürdürülebilir enerji kaynakları‘na yönelmemiz gerekiyor.

Biyoçeşitlilik: 

 • Fosil yakıt kullanımını azalttığı için çevresel açıdan önemlidir,

Ekonomi: 

 • Elektrik götürmenin zor olduğu coğrafi bölgelere elektriğin kullanılmasını sağladığı için önemlidir.
 • Bir ülkenin kalkınması için en önemli madde enerjidir. Bu yüzden yenilenebilir enerji kaynakları önemlidir,
 • Yerli kaynakların geliştirilmesinde büyük öneme sahiptir,
 • Dışa bağımlılığı azalttığı için önemlidir,
 • Uluslararası anlaşmalara uyum sağladığı için önemlidir,

12. Sınıf Meb Yayınları Coğrafya Ders Kitabı Sayfa 44 Cevabı

Aşağıda Türkiye çölleşme risk haritası [Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü (ÇEM) ve TÜ- BİTAK-BİLGEM] verilmiştir.

1 numaralı konumda çölleşme riskinin düşük olmasının nedenlerini açıklayınız.

 • Cevap:Bol bol yağış almakta olup denizaşırı bir konumda olmasından dolayı.

2 numaralı konumda çölleşme riskinin yüksek olmasının nedenleri nelerdir?

 • Cevap: Ağaçların tahrip edilmesi
 • Toprak erozyonunun olması
 • Yer altı sularının bilinçsiz tüketilmesi

Çölleşme riski yüksek olan 3 numaralı konumda çölleşmenin önlenmesi için neler yapılmalıdır?

Cevap:

Sulama sistemleri kurulabilir.

*Aşırı otlatma faaliyetlerinden vazgeçilebilir.

*Yanlış tarım ilacı ve gübre kullanılmamalıdır.

*Ormanlık alanlar attırılabilir.

*Çevrenin korunması ve kirletilmemesi sağlanabilir.

*Toprağın kirletilmemesi sağlanabilir.

*Erozyonu önleyecek şekilde ağaçlandırmalar yapılabilir.

1. Ormansızlaşmanın küresel iklim değişimi üzerinde etkili olmasının nedenini açıklayınız?

 • Cevap: Çölleşme; kurak, yarı kurak, nemli alanlarda iklim değişmeleri ve insan aktiviteleri sonucunda oluşan arazi bozunumu olarak tanımlanmıştır. Bunun yanında, ülkemizde çölleşme deyince; kum tepeleri akla gelir. Oysa çölleşme; toprağın verimliliğini kaybetmesi olarak bilinmelidir. 1992 Rio zirvesinde kabul edilen tanıma göre ise çölleşme; “iklim değişiklikleri ve insan faaliyetleri de dâhil olmak üzere muhtelif faktörlerin etkisi altında kurak, yarı kurak ve az yağış alan bölgelerdeki toprağın doğal özelliklerini yitirmesi veya kısaca toprağın aşınması” şeklindedir. Çölleşme için ülkemizde; çoraklaşma, arazi bozulumu, vb. ifadeler de kullanılmaktadır.

2. Ormansızlaşma ile çölleşme arasında nasıl bir ilişki vardır? Açıklayınız.

 • Cevap: Türkiye’de çölleşmenin ana sebebi, toprak erozyonudur. Erozyon dışında, tabii kaynakların tahribi, meralarda aşırı ve düzensiz otlatma, dağınık yerleşim ve arazilerin, tarım tekniklerinin, sulama tekniklerinin yanlış kullanımı, yetersiz su kaynakları, aşırı gübre ve zirai mücadele ilacı kullanımı, kırsal fakirlik, tabii kaynakların kullanımı ile alakalı eksik eğitim, çölleşmenin diğer sebepleridir. Kuraklık, genellikle çölleşmeyi başlatır veya daha kötüleşmesine sebep olur. Ancak insanların dört faaliyeti, çölleşme açısından genellikle çok daha etkili olmaktadır; yanlış arazi ve tarım uygulamaları, toprağı tüketmekte; aşırı otlatma, toprağı erozyondan koruyan bitki tabakasını ortadan kaldırmakta; yanlış sulama, tarım arazilerin tuzlanmasına neden olmakta; ormanların tahrip edilmesi de çölleşmeye neden olmaktadır.

12. Sınıf Meb Yayınları Coğrafya Ders Kitabı Sayfa 45 Cevabı

Sonuç olarak suyun kısıtlı, yağışların bazı bölgeler dışında miktar ve dağılımının düzensiz olduğu, büyük şehirlerde ve tarımsal üretimde suyun kısıtlı bulunduğu, içme, kullanma ve sulama suyu kalitesinin gün geçtikçe artan sanayi ve diğer çevre kirlilikleri neticesinde düştüğü ve küresel ısınma düşünülürse ülkemizin kuraklığın şiddetini çok yakın bir zamanda bugünkünden çok daha fazla hissedeceği açıkça görülmektedir.

Türkiye’de küresel iklim değişiminin olumsuz etkilerine karşı neler yapılmalı, hangi önlemler alınmalıdır? Düşüncelerinizi yazınız.

Cevap:  Türkiye’de meydana gelmekte olan sera gazlarının salınım oranının düşürülmesinin sağlanması,-Toplu taşıma araçları özendirilmeli,

-Kurşunsuz  benzin tüketen  araçlar tercih edilmeli,

-Tarım alanlarının ve ürünlerinin iklim değişikliğine göre tekrar belirlenmesi,

-Gelecekte ön plana çıkacak su havzaları ve tarım alanları tespit edilerek hazırlıklar yapılmalı,

-Bölgelerde doğru bitki türlerinin seçilmesine dikkat edilmeli,

– Su kullanımında yönlendirmeler, çalışmalar teknik seviyede yapılarak kullanımlar kontrol altında olmalı,

-Tarım alanında değişim bölgeleri tespit edilmeli tarım ile yapılacak olan yatırım ve teşvikler  bu değişen iklim yapısına göre verilmelidir.

-Uzun ömürlü  tüketim maddelerinin   kullanılması teşvik edilmeli,

-Plastik  ambalajların kullanım oranını azaltmalı hatta tamamen sonlandırılabilmesi için  düzenlemeler yapılabilir.

Coğrafya Kitabı Cevapları
Bu içeriğe emoji ile tepki ver
1
0
0
0
0
0
0

Yorum Yap