Kitap Cevapları TIKLA
Test Çöz TIKLA

12. Sınıf Meb Yayınları Coğrafya Ders Kitabı 2. Bölüm Bildiğimiz Havaların Sonu : Küresel İklim Değişimi Ölçme ve Değerlendirme Cevapları

12. Sınıf Meb Yayınları Coğrafya Ders Kitabı 2. Bölüm Bildiğimiz Havaların Sonu : Küresel İklim Değişimi Ölçme ve Değerlendirme Cevapları

12. Sınıf Coğrafya Ders Kitabı Meb Yayınları 1. Ünite Doğal Sistemler Sayfa 46, 47  2. Bölüm Bildiğimiz Havaların Sonu : Küresel İklim Değişimi Ölçme ve Değerlendirme Etkinlik Soruları ve Cevapları

2. Bölüm Bildiğimiz Havaların Sonu : Küresel İklim Değişimi Ölçme ve Değerlendirme

12. Sınıf Meb Yayınları Coğrafya Ders Kitabı Sayfa 46 Cevabı

Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız.

 • Cevap:

1. Sanayi, ulaşım, madencilik ve enerji üretimi gibi faaliyetler nedeniyle atmosferin gaz bileşiminin bozulması sonucunda iklimde gözlenen değişimlere………..küresel iklim değişimi……….adı verilir.
2.Sıcaklık artışı ve okyanus sularının yükselmesi tropikal kuşaktaki okyanuslarda yaşayan…….mercanların…….taşlaşarak beyazlaşmasına ve barındırdığı canlı türlerinin neslinin tükenmesine yol açmaktadır.
3.Enerji üretiminde……..fosil…….yakıtların kullanılması atmosferdeki sera gazı miktarını arttırmaktadır.
4.Atıkların tekrar kullanımına olanak sağlayan…………geri dönüşüm………çöp miktarını azaltarak küresel iklim değişimine karşı katkı sağlar.

Aşağıdaki küresel iklim değişimi için kullanılan ifadeleri verilen örnekte gösterildiği gibi eşleştiriniz.

I. Fosil yakıtların kullanılması

II. Buzulların erimesi

III. Meteoroloji kökenli doğal afetlerin artması

IV. Güneş, rüzgâr gibi yenilenebir enerji kaynaklarının kullanılması

V. Ormanların tahrip edilmesi

a. Sonucu()

b. Çözüm()

c. Nedeni()

d. Sonucu()

e. Nedeni()

 • Cevap: I-c, II-d, III-a, IV-b, V-c

Aşağıdaki soruları verilen metinden yararlanarak cevaplayınız.

Afrika’da bulunan Çad Gölü, bölge ikliminde yaşanan kuraklık, sıcaklık artışı ve buharlaşma nedeniyle 1973’ten 2017 yılına kadar alanının yaklaşık %95’ini kaybetmiştir. Göl alanının daralmasında artan nüfus ile birlikte su tüketiminin de artması etkili olmuştur. Tarım alanlarında aşırı su tüketimi ve yanlış sulama yöntemleri bölgedeki en önemli su kaynağının kurumasında etkili olmuştur.
Çad Gölü’nün kuruması biyoçeşitlilikte azalmaya, rüzgâr erozyonuna, tarım alanlarının kumlarla kaplanmasına, insanların sosyal ve ekonomik sorunlar yaşamasına neden olmaktadır.

6.Yaşanan kuraklık sonucunda su kaynaklarının kuruması, Çad Gölü’nün alanının daralması, toprakların çoraklaşması ve tarım alanlarının verimsizleşmesi hangi coğrafi kavrama örnektir?

 • Cevap: Çölleşme

7.Çad Gölü’nün kuruması sonucunda aşağıdakilerden hangilerinin yaşanması beklenebilir? İşaretleyerek 

Canlı türlerinin azalması(✓)
Bölge nüfusunun artması()
Tarım alanlarının genişlemesi()
Beslenme sorunlarının yaşanması(✓)

8.Bölgede yaşananlar üzerinde küresel iklim değişiminin etkisi nedir?

 • Cevap: Biyoçeşitlilikte azalmaya, rüzgâr erozyonuna, tarım alanlarının kumlarla kaplanmasına, insanların sosyal ve ekonomik sorunlar yaşaması.

12. Sınıf Meb Yayınları Coğrafya Ders Kitabı Sayfa 47 Cevabı

Aşağıdaki soruları cevaplayınız.

9. Küresel iklim değişiminin bitki ve hayvanlar üzerindeki etkilerini örnekler vererek açıklayınız.

 • Cevap:

Küresel İklim değişikliği hayvanları nasıl etkiler sorusunun cevabı, en güzel şekilde kutuplardaki penguen fotoğrafları ile verilebilir. İnsanlar bu durumun önüne geçmek için enerji kullanımını olabildiğince azaltmalı ve iklim değişikliğinin canlıları yok etmesine izin vermemelidir. Hayvanların iklim değişikliğinden etkilenmesinin en büyük örneklerinden biri, kış aylarında ayıların uyumuyor olmasıdır. Bunun pek çok örneği vardır ve kış olduğunun farkına varmayan ayılar, ısının yükselmesi ile uykularından uyanmaktadır. Bu görseller oldukça üzücüdür ve hayvanların bu olumsuz gelişmelerden nasıl etkilendiğinin göstergesidir.

Ekosisteme Etkisi

Ekosistemdeki bozulmanın diğer bir etkisi de toprağın su ve rüzgâr etkisiyle aşınıp taşınması olan erozyonun artması ve çevredeki bitki örtüsünün azalmasıdır. Bu da toprağın tahrip olup tarım toprağının ürün veriminin azalmasına neden olmaktadır. Orman ekosistemleri, odunsu canlı kitlelerin her yıl artması ve dökülen yaprakların toprak karbon deposuna katılmasıyla karbon tutmaktadır. Orman ekosistemi olgunlaştıkça toprağın organik madde miktarı ve ekosistemdeki toplam solunum artmaktadır.

10. Kyoto Protokolü’nü imzalayan ülkelerin yerine getirmesi gereken hükümler nelerdir?

Cevap:

 • Kyoto Protokolü ile atmosfere salınan sera gazlarının %5’e çekilmesi söz konusu olacaktır.
 • Endüstri ve motorlu araçların kullanımı konusunda en uygun kurallar konularak, kullanımı konusunda dikkatli bir tavır sergilenecektir.
 • Daha az enerji kullanılarak ısınma ya da ulaşım gibi işlemlerin gerçekleşmesi de sağlanacaktır. Aynı zamanda da çöp depolama konusunda da çevreci bir tutum izlenecektir.
 • Atmosfere salınan metan ve karbondioksit gibi gazların azalması adına alternatif ve daha çevreci kaynakların kullanması konusunda yaptırımlar da devamlı olarak uygulanacaktır.
 • Fosil yakıtların yerine bio dizel yakıtların kullanımına özen gösterilecektir.
 • Demir çelik ve kireç fabrikalarının yüksek enerji harcaması ve doğaya hasar veren atıkları içermesinden ötürü yeniden düzenlemeye gidilecektir.
 • Termik santrallerde ise karbon salımını minimum düzeye indirgeyen atık sistemlerinin kullanılması yönünde yaptırımlar da gerçekleştirilecektir.
 • Güneş ve nükleere bağlı olarak ortaya çıkan enerji kaynaklarına dayalı talepler de arttırılarak, karbon salımı bu şekilde engellenmeye de gayret gösterilecektir.
 • Karbon salımı fazla olan ve çok yakıt tüketen araçların vergileri de bir hayli yüksek olacaktır.

11. Küresel iklim değişiminin etkilerinin azaltılması için neler yapılmalıdır?

Cevap:

 • Daha az kömür, petrol ve doğalgaz kullanımı
 • Kendi ürettiğin temiz elektrik
 • İyi fikirlere destek
 • Bisiklete, otobüse ve trene bin
 • Daha az et tüketmek
 • Organik gıda tüketmek
 • Sürdürülebilir yapı ve tüketim

12. Türkiye’de çölleşmeye karşı alınması gereken önlemler nelerdir?

Cevap:

 • Sulama projelerinin geliştirilmesi.
 • Ağaçlandırma, orman kurulması
 • Tarıma ve hayvancılığa yatırım yapılmalıdır.
 • Şehirleşme politikaları yeniden düzenlenmelidir.
 • Tarım ve ormancılık politikaları yeniden düzenlenmelidir.
 • Toprak su yönetimi düzenlenmeli.
 • Kaynakların tasarruflu ve bilinçli kullanımı
 • Çevre kirliliğini azaltma.

Grafikteki siyah çizgi 20. yy.daki sıcaklık artışı ortalamalarını vermektedir. Senaryolar ise farklı miktardaki sera gazı salınımlarına göre hazırlanmış tahmini sıcaklık artışını göstermektedir.

13. Yukarıdaki grafiğe göre aşağıdaki ifadelerden hangisine ulaşılabilir?
A) 1. senaryo, ulaşılacak en yüksek sıcaklık artışını gösterir.
B) Senaryolara göre küresel ısınma devam edecektir.
C) Ölçülen ve tahmin edilen en yüksek sıcaklıklar 2000 yılında olacaktır.
D) 3. senaryo, 2100’e kadar sürekli olarak en yüksek sıcaklık artışına sahiptir.
E) Tüm senaryolara göre sıcaklık ortamaları 2 0C artacaktır.

 • Cevap: B

14. Grafikteki senaryolarda görülen sıcaklık artışı üzerinde aşağıdakilerden hangisinin rol oynaması beklenebilir?
A) Ağaçlandırma çalışmalarının artması
B) Su kaynaklarının azalması
C) Fosil yakıtların kullanımının artması
D) Geri dönüşümün yaygınlaşması
E) Biyoçeşitliliğin azalması

 • Cevap: C

15. Küresel ısınmayı durdurmanın mümkün olmadığı artık biliniyor. İklim değişikliklerinin yol açacağı olumsuzlukların etkisini en aza indirmenin yolları aranıyor. Küresel iklim değişiminin olumsuz etkilerini azaltmaya yönelik çalışmalara genel anlamda “uyum” çalışmaları denir.
Aşağıdakilerden hangisi küresel iklim değişimi ile mücadelede uyum sağlama stratejilerinden biri değildir?
A) Afet risk yönetimi yapılması
B) Canlıların yaşam alanlarının korunması
C) Sulak alanların kurutulması
D) Sağlık tedbirlerinin alınması
E) Tarım potansiyellerinin değerlendirilmesi

 • Cevap: C

16.• Ülkelerin sera gazı salınımlarını %5 azaltması■ Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanılması
Yukarıda verilen maddeler, aşağıdaki uluslararası anlaşmalardan hangisinde alınan kararlara göre anlaşmayı imzalayan ülkelerin yerine getirmesi gereken yükümlülüklerdir?
A) Kyoto Protokolü
B) Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi
C) Paris Anlaşması
D) Ramsar Sözleşmesi
E) Hükûmetlerarası İklim Değişikliği Paneli

 • Cevap: A

17. Aşağıdakilerden hangisi küresel iklim değişiminin nedenlerinden biri değildir?
A) Orman yangınları
B) Tarımda aşırı gübre kullanımı
C) Deniz seviyesinin yükselmesi
D) Ulaşımda fosil yakıt kullanımı
E) Termik santrallerde elektrik üretimi

 • Cevap: C
Coğrafya Kitabı Cevapları
Bu içeriğe emoji ile tepki ver
0
0
0
0
0
0
0

Yorum Yap