Kitap Cevapları TIKLA
Test Çöz TIKLA

12. Sınıf Meb Yayınları Coğrafya Ders Kitabı 1. Bölüm Ekstrem Doğa Olayları Ölçme ve Değerlendirme Cevapları

12. Sınıf Meb Yayınları Coğrafya Ders Kitabı 1. Bölüm Ekstrem Doğa Olayları Ölçme ve Değerlendirme Cevapları

12. Sınıf Coğrafya Ders Kitabı Meb Yayınları 1. Ünite Doğal Sistemler Sayfa 27, 28  1. Bölüm Ekstrem Doğa Olayları Ölçme ve Değerlendirme Etkinlik Soruları ve Cevapları

1. Bölüm Ekstrem Doğa Olayları Ölçme ve Değerlendirme

12. Sınıf Meb Yayınları Coğrafya Ders Kitabı Sayfa 27 Cevabı

Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız.

 • Cevap:

1. Deniz ve okyanus diplerinde meydan gelen şiddetli depremlerden hemen sonra…...TSUNAMİ oluşur.
2. En yıkıcı olan depremler levha sınırlarında oluşan…………...TEKTONİK..…………………………..depremlerdir.
3. Kuraklığın oluşumunda………….SUYUN……………………..bilinçsiz kullanımı da etkilidir.
4. Şiddetli rüzgârlarla beraber şimşek, yıldırım, yağmur ve dolu yağışlarının bir arada görüldüğü hava
olayına…………...FIRTINA…….denir.
5. Yer yüzeyinin çok soğuk olduğu durumlarda yağan yağmurun yere düşer düşmez donmasıyla meydana
gelen olaya……………….KAR..……………………….denir.

Aşağıdaki ifade ve kavramları verilen örnekte gösterildiği gibi eşleştiriniz.

 • Cevap:

I. Meteor düşmesi – II. Ekstrem sıcaklar – III. Tsunami – IV. Kütle hareketleri – V. Sel ve taşkınlar

a. Jeoloji kökenli ekstrem olaylar(Kütle hareketleri)

b. Hidrometeoroloji kökenli ekstrem olaylar(Ekstrem sıcaklar)

c. Meteoroloji kökenli ekstrem olaylar(Sel ve taşkınlar)

d. Jeomorfoloji kökenli ekstrem olaylar(Kütle hareketleri)

e. Astronomi kökenli ekstrem olaylar( Meteor düşmesi)

Aşağıdaki soruları metin ve görselden yararlanarak cevaplayınız.

7. Bangladeş’in hangi yeryüzü özellikleri sel ve taşkınlarınsıkça yaşanmasında etkili olmaktadır? Yazınız.

 • Cevap: Bangladeş’te yerleşmelerin önemli bir kısmı Ganj ve Brahmaputra gibi iki büyük nehir tarafından oluşturulmuş delta ovası üzerinde kurulmuştur. Bu yüzden aşırı yağmurlar taşkınlara yol açarak insanları etkilemektedir

8. Bangladeş’te sel ve taşkınların yaz mevsiminde görülmesinin sebebini içeren cümleye ait kutucukları işaretleyiniz

Cevap:

 •  Kar erimeleriyle akarsularda su miktarının artması(X)
 •  Tarımsal faaliyetler()
 •  İklim özellikleri (X)
 • Turizm faaliyetleri()

12. Sınıf Meb Yayınları Coğrafya Ders Kitabı Sayfa 28 Cevabı

Aşağıdaki soruları cevaplayınız.
9. Meteor düşmesinin Dünya üzerinde yaratacağı etkilere örnekler veriniz.

 • Cevap:  Dev asteroitler, Dünya’ya çarptığında birden fazla atom bombasının patlamasıyla oluşacak etkiye sahiptir ve canlı yaşamını alt üst edebilir. Büyük bir asteroitin Dünya’ya çarpması sık rastlanan bir olay değildir. Bunun yaklaşık on milyon yılda bir meydana geldiği tahmin edilmektedir.Bugüne kadar yeryüzüne düşen en büyük gök taşı Namibya’ da bulunan Goba Gök Taşı’dır.

10. Tsunami hangi olaylar sonucunda meydana gelir? Açıklayınız.

 • Cevap: Okyanus veya denizlerin tabanında meydana gelen çok şiddetli depremler, yanardağ patlamaları, nükleer patlamalar, dev kasırgalar, heyelanlar veya meteor düşmesi sonucu deniz zeminin çökmesi veya kayması ile tsunami oluşabilir.

11. Sıra dışı yüksek sıcaklıkların enerji üretimi ve tüketimini nasıl etkileyebileceğini açıklayınız.

 • CevapEnerji iletim hatlarında kesilmelere neden olacağı için üretim düşer. Ayrıca klima kullanımı artacağı için tüketim artar.

12. Meteorolojik kuraklığın etkilerini açıklayınız.

 • Cevap:
*  Yiyecek kıtlığı
* Tarım ve hayvancılıkta verimin düşmesi
* Yoksullukta artış
* Hayvan türlerinde azalma
* Tarıma dayalı endüstrilerde kayıplar
* Kırsal alanlardaki yaşam seviyesinde düşüş
* Bitki türlerinde azalma
* Göç
* Salgın hastalıklar

13. Sel ve taşkınların oluşmasına neden olan insan faaliyetlerine örnekler veriniz.

Cevap:

 • İnsanların bitki örtüsünü yok ederek suyun akışını hızlandırması,
 • Betonlaşma ile suyun toprak tarafından emiliminin azaltılması,
 • Alt yapının yetersiz olması,
 • Yanlış Arazi Kullanımı (çarpık şehirleşme, sel ve dere yataklarındaki yapılaşma yada su akışının engellenmesi,dere yataklarına çöp ve moloz dökülmesi,dere yataklarının yol haline getirilmesi ve daraltılması)
 • Sel ve taşkın risklerine karşı yeterli önlem alınmaması, sel ve taşkınlara hazırlıklı olmamak yoluyla bu afetin artması veya azalmasında etkili olmaktadır.

14. Sıcak hava dalgalarının yaşandığı durumlarda yüksek sıcaklık ve nemin bir araya gelmesi, buharlaşmaya engel olmakta ve insan vücudu normal sıcaklık değerlerini korumak için daha çok çaba sarfetmektedir. Bu nedenle çocuklar, aşırı kilolu kişiler ve kronik rahatsızlıkları olanlar sıcak hava dalgalarında risk altında olan kişilerdir.
Kentsel alanlar, kırsal bölgelere göre sıcak hava dalgaları yönünden daha yüksek risk taşır. Büyük kentler sahip oldukları özelliklerle kırsal alanlara göre ekstrem sıcaklıkların etkilerinin çok görüldüğü yerlerdir.

Aşağıdakilerden hangisi kentellerin ısı adası olması ve sıcak hava dalgalarından etkilenmesini
önlemeye yönelik tedbirlerden biri değildir?

A) Binalarda ısı yalıtımı yapılması
B) Kent parkları kurulması ve bitkilendirme
C) Kentlerde karbon emisyonunun azaltılması
D) Bina cephelerinde açık renk kullanılması
E) Yüksek binaların cam malzeme ile kaplanması

 • Cevap: E

15. Aşağıdakilerden hangisi o güne kadar görülmeyen ya da çok seyrek görülen hava olaylarının doğal ve beşerî sistemler üzerindeki olumsuz etkileri arasında gösterilemez?
A) Sel felaketlerinin yaşanması
B) Can ve mal kayıplarına neden olması
C) Ekonomik kayıplar yaşanması
D) Ulaşım aksamalarına neden olması
E) Enerji kaynaklarının artması

 • Cevap: E

16. Aşağıdakilerden hangisi ekstrem doğa olaylarının özelliklerinden biri değildir?
A) Doğal süreçleri etkilemeleri
B) Uç değerlere sahip olmaları
C) Nadir görülmeleri
D) Nüfusun yoğun olduğu alanlarda görülmeleri
E) İnsan yaşamını ve beşerî faaliyetleri etkilemeleri

 • Cevap: D

17. Aşağıdakilerden hangisi kuraklığın uzun yıllar boyunca devam etmesi durumunda, doğa üzerinde meydana gelebilecek etkilerden biri değildir?
A) Erozyon
B) Hayvan türlerinde azalma
C) Tarımsal üretimde azalma
D) Bitki türlerinde azalma
E) Böcek istilaları

 • Cevap: C

18. Aşırı kuraklık sonucu meydana gelen gıda ve su sıkıntısına bağlı ölümler aşağıdaki kıtaların hangisinde daha fazla görülmektedir?
A) Güney Amerika
B) Avustralya
C) Asya
D) Avrupa
E) Afrika

 • Cevap: E
Coğrafya Kitabı Cevapları
Bu içeriğe emoji ile tepki ver
0
0
0
0
0
0
0

Yorum Yap