Kitap Cevapları TIKLA
Test Çöz TIKLA

12. Sınıf Meb Yayınları Coğrafya Ders Kitabı 4. Bölüm Küresel Ticaret Ölçme ve Değerlendirme Cevapları

12. Sınıf Meb Yayınları Coğrafya Ders Kitabı 4. Bölüm Küresel Ticaret Ölçme ve Değerlendirme Cevapları

12. Sınıf Coğrafya Ders Kitabı Meb Yayınları 2. Ünite Beşeri Sistemler Sayfa 127, 128  4. Bölüm Küresel Ticaret Ölçme ve Değerlendirme Etkinlik Soruları ve Cevapları

4. Bölüm Küresel Ticaret Ölçme ve Değerlendirme

12. Sınıf Meb Yayınları Coğrafya Ders Kitabı Sayfa 127 Cevabı

Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere uygun sözcükleri yazınız.

 • Cevap:

1. Mal ve hizmetlerin, paranın, teknolojinin, kültürlerin ülke sınırları düşünülmeksizin akışı ve aktarımına Küreselleşme denir.
2. Avrupa Birliği’nin temeli; 1951’de Fransa, Almanya, İtalya, Belçika, Hollanda ve Lüksemburg tarafından kömür ve çeliğin üretim ve kullanılmasında iş birliğini amaçlayan Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu kurulması ile atılmıştır.
3. Bir ülkenin siyasi sınırları içerisinde bulunmakla beraber gümrük hattı dışında bırakılan, ülkenin diğer kesimlerinden farklı olarak ihracatın artırılmasına yönelik birtakım ekonomik imtiyazlar tanınan bölgelerine Serbest bölge denir.
4. Dış alım giderleriyle dış satım gelirlerinin birbirine yakın olmasına Dış ticaret dengesi denir.

Aşağıdaki ifade ve kavramları verilen örnekte gösterildiği gibi eşleştiriniz.

 • Cevap: I-c, II-d, III-b, IV-e, V-a

I. Türkiye’nin en çok dış satım (ihracat) yaptığı ülke
II. NAFTA’ya üye olan ülke
III. Güney Ortak Pazarına üye olan ülke
IV. Asya kaplanı olarak adlandırılan ülkelerden biridir.
V. Türkiye’nin en çok dış alım (ithalat) yaptığı ülke

Aşağıdaki soruları metinden yararlanarak cevaplayınız.
Çin 1978 yılından sonra dışa kapalı ekonomiden serbest ekonomiye geçmiştir. 2001 yılında Dünya Ticaret Örgütüne üye olarak yabancı yatırımcılara güven vermiştir. 2002’de 327 milyar dolar olan ihracat, 2016 yılında yaklaşık 2,1 trilyon dolar seviyesine yükselmiş ve ülke dünya ihracat sıralamasında ilk sırada yer almıştır. Ülke son 10 yılda ortalama %8-9 büyüme kaydetmiştir.
Ülkenin zengin ham madde kaynakları, 1,3 milyar nüfusa sahip olması ve ucuz iş gücü, 7. üretim maliyetlerinin düşük olmasını sağlamıştır. Bu durum, Çin ekonomisini dünya pazarlarında rekabette avantajlı konuma getirmiştir.

6.Çin’in ihracatta dünyada ilk sırada yer almasında hangilerinin etkisi olmuştur? İşaretleyiniz.

 • Cevap:

Ucuz iş gücünün değerlendirilmesi(X)
Yüz ölçümünün geniş olması()
Dünya ekonomik sistemiyle bütünleşmesi (X)
Ekonomik örgütlerin tümüne üye olması()

7.Çin’in dış ticaretinin gelişmesinde küreselleşmenin hangi olanaklarından yararlanılmıştır?

 • Cevap: Çin, içinde yer aldığı Uzak Doğu coğrafyasındaki ülkeler tarafından uygulanan sanayileşme stratejilerini benimsemiştir: Dışa dönük, özünde serbest piyasa güçlerine ve piyasa mekanizmasına bağlı, ekonomik büyümede ihracatın itici güç olduğu ve ekonomide liberalleşmeyi temel alan stratejiler. Çin tarafından uygulanan bu stratejilerin ortaya çıkan sonuçları ise düşük enflasyon, fiyat istikrarı, ekonomide yüksek büyüme hızı, ihracatta büyüme, dış borçlarda azalma şeklinde özetlenebilir.

12. Sınıf Meb Yayınları Coğrafya Ders Kitabı Sayfa 128 Cevabı

Aşağıdaki soruları cevaplayınız.

8. Ülkemizde ticaretin geliştiği iller hangileridir? Bu illerin ticari gelişimine katkı sağlayan unsurlar nelerdir? Yorumlayınız.

 • Cevap: Türkiye ticaretin en çok geliştiği yerler genellikle büyük şehirlerdir, turist çeken ve halkın daha çok yaşadığı merkezler ve yerler ticaretin geliştiği yerledir, ülkemiz coğrafi olarak çok güzel bir konumda yer almaktadır. Asya kıtası ile Avrupa kıtasını birbirine bağlamaktadır. İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Bursa, Antalya, Gaziantep.

9. İpek ve Baharat yollarının stratejik önemini o dönemdeki Anadolu devletleri açısından değerlendiriniz?

 • Cevap: Tarih boyunca var olmuş olan devletler, ekonomik ve askeri güce sahip olmak için çeşitli stratejik hamleler yapmak durumunda kalmışlardır. Anadolu topraklarından başlayan, Asya’yı geçerek Çin’e kadar ulaşan İpek ve Baharat yolları da bu konuda devletlerin iştahını kabartan ticaret yollarından olmuştur. Bu ticaret yolları üzerinde tüccarlar, büyük alışverişler yaparak kar elde etmişlerdir. Bununla birlikte seyahatleri sırasında yol üzerindeki hanları, kervansarayları da kullanarak bu yolların geçtiği sınırlara sahip ülkelere de ekonomik kazanç sağlamışlardır. Bu yolların hakimiyeti, ticaretin Osmanlı üzerinden yapılması ile birlikte hem Osmanlı’ya vergi girişi sağlamış, bunun yanı sıra yol üzerindeki han, kervansaray gibi yerlerin kullanılması ile birlikte Osmanlı halkına da ekonomik katkıda bulunmuştur. Ancak coğrafi keşiflerin ortaya çıkması ile birlikte Avrupalılar, bu rotaya alternatif olan Ümit Burnu’nu kullanmışlardır ve bu ticaret yolları önemini kaybetmiştir. Bu durumun sonucunda ise Osmanlı Devleti’ni duraklama, gerileme ve yıkılma dönemlerine sürükleyecek olaylar örgüsü başlamıştır.

10. En çok ithalat yaptığımız ülkenin Çin olmasında ne gibi faktörler rol oynamıştır? Değerlendiriniz.

 • Cevap: En büyük sebebi ürünlerin uygun fiyattta ve kaliteli olması.

Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz.

11. Anadolu’da Selçuklu ve Osmanlı devletleri döneminde 30-40 km’lik mesafeler arasında kervansaraylar ve hanlar yapılmış, ulaşım ağları güvenli hâle getirilmiş ve geliştirilmiştir.
Buna göre
I. Ticaret
II. Eğitim
III. Güvenlik
IV. Turizm
gibi unsurlardan hangileri Selçuklu ve Osmanlıların kervansaray ve hanlar kurmasında etkili olmuştur?
A) I ve II B) I ve III C) II ve III D) II ve IV E) III ve IV

 • Cevap: B

12. E-ticaret; elektronik ortamda bilgisayar, cep telefonu gibi mobil cihazların kullanımı yoluyla yapılan bir ticaret türüdür. Büyük firmalar, e-ticareti destekleyen yatırımlar yapmaktadır.Böylece her geçen gün sanal ortamda alışveriş yapan kişilerin sayısı artmaktadır. Buna göre müşterilerin alışverişte e-ticareti tercih etmelerinin sebepleri arasında aşağıdakilerden hangisi gösterilemez?
A) Zamandan tasarruf sağlanması
B) Alınan ürünlerin garanti kapsamına girmemesi
C) İstenilen zaman ve mekanda alışveriş yapabilme kolaylığı
D) Bir ürünü diğer çeşitleriyle kıyas yapabilme imkânı
E) Satış sonrası müşteri desteği gibi hizmetlerin varlığı

 • Cevap: B

13 ve 14. soruları aşağıdaki haritaya göre cevaplayınız.
– Tarımla uğraşan nüfus fazladır.
– Sadece o yörede yetiştirilen bazı tarım ürünleri,ülkenin iç ticaretinde etkili olur.
13. Yukarıda özellikleri verilen il, aşağıdaki haritada numaralandırılmış yerlerden hangisidir?

A) I B) II C) III D) IV E)

 • Cevap: A

14. II numaralı il için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Demir-çelik tesisi vardır.
B) Sınır ticareti yapılır.
C) Turizm ve kültür şehridir.
D) Tahıl ve şeker pancarının en çok yetiştiği ildir.
E) Türkiye’nin en işlek limanlarından birine sahiptir.

 • Cevap: D

15. Türkiye’nin dış ticaret hacminin artmasında aşağıdakilerden hangisinin etkili olduğu söylenemez?
A) Fuar organizasyonlarının yapılması
B) Uluslararası ticaret yapan firmaların varlığı
C) Türkiye’nin yüksek kapasiteli limanlara sahipolması
D) Nüfus yoğunluğunun farklılıklar göstermesi
E) Sanayinin gelişmiş olması

 • Cevap: D
Coğrafya Kitabı Cevapları
☺️ BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
clap
0
happy
0
love
0
confused
0
sad
0
unlike
0
angry

Yorum Yap