Kitap Cevapları TIKLA
Test Çöz TIKLA

12. Sınıf Meb Yayınları Coğrafya Ders Kitabı 1. Bölüm Jeopolitik Konum Ölçme ve Değerlendirme Cevapları

12. Sınıf Meb Yayınları Coğrafya Ders Kitabı 1. Bölüm Jeopolitik Konum Ölçme ve Değerlendirme Cevapları

12. Sınıf Coğrafya Ders Kitabı Meb Yayınları 3. Ünite Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler Sayfa 167, 168  1. Bölüm Jeopolitik Konum Ölçme ve Değerlendirme Etkinlik Soruları ve Cevapları

1. Bölüm Jeopolitik Konum Ölçme ve Değerlendirme

12. Sınıf Meb Yayınları Coğrafya Ders Kitabı Sayfa 167 Cevabı

Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere uygun sözcükleri yazınız.

 • Cevap:

1. Eski Dünya karalan olarak adlandırılan kıtaları Asya, Avrupa ve……..Afrika. ….oluşturur.
2. Panama Kanalı’nın açılmasıyla…..Macellan...boğazının önemi azalmıştır.
3. Süveyş Kanalı….Mısır…. ….ülkesinin topraklarında yer alır.
4. Türkiye’nin komşusu olan Balkan ülkelerini Bulgaristan ve….Yunanistan.…oluşturur.

Aşağıdaki ifadeleri verilen projelerle eşleştiriniz

Cevap:

 • I. Çin’den Avrupa’ya kadar uzanan tarihî İpek Yolu’nu demir yoluyla hayata geçirecek proje
 • II Hazar Gölü ve çevresindeki doğal gazın önce Türkiye’ye ‘ sonrasında Avrupa’ya taşınmasını sağlayacak olan proje
 •  Karadeniz ile Akdeniz arasındaki bağlantıyı sağlayarak ‘ uluslararası ticari hacmi artıracak ve deniz trafiğini rahatlatacak proje

a. Demir İpek Yolu Projesi (a)

b. Kanal İstanbul Projesi (c)

c. Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı Projesi (b)

Orta Çağ boyunca ipekli kumaşların ve baharatın Avrupa’ya taşınmasında Hint Okyanusu ile Akdeniz limanları arasında en kısa yolun Mısır’dan geçmesi bölgeyi konumsal açıdan önemli hâle getirmiştir. Ancak Coğrafi Keşifler ile Hindistan’a ulaşan farklı yolların bulunması, Akdeniz kıyısındaki Mısır liman kentlerinin değer kaybetmesine sebep olmuştur.
Coğrafi Keşiflerden sonra konumsal önemini kaybeden Mısır, 1869’dan itibaren Süveyş Kana- lı’nın ulaşıma açılmasıyla tekrar önem kazanmıştır. Süveyş Kanalı’nın önemli özelliklerinden biri de petrolün sanayileşmiş Batı Avrupa ülkelerine taşınması için kullanılan en kısa deniz yolu olmasıdır. Süveyş Kanalı sayesinde Hint Okyanusu ile Atlas Okyanusu arasında yapılan deniz ticaret yolu büyük oranda kısalmış ve ülkenin konumsal önemi yeniden artmıştır.

6. Coğrafi Keşifler sonucunda Hint Okyanusu’na ulaşan yeni güzergâhların keşfiyle hangi denizin konumsal önemi değişime uğramıştır?

 • Cevap: AKDENİZ

7. Ülkelerin, kıtaların ya da okyanusların konumsal öneminin zaman içinde değişime uğramasında etkisi olan faktörleri işaretleyiniz.

 • Cevap:

Ulaşım güzergâhlarının değişimi: √
Coğrafi Keşifler:  √
Yeni ticaret merkezlerinin oluşumu:  √
Güvenlik kaygılarının değişimi:

8. Bir bölgede yeni bir doğal kaynağın keşfedilmesi o bölgenin konumsal önemini nasıl etkiler?

 • Cevap: O bölgenin ilgi merkezi olmasını sağlar, o bölgenin eğer doğal kaynak petrol ise ne yazık ki savaşlardan nasibini almasına neden olabilecekken aynı zamanda yörenin günden güne zengileşmesini de sağlayacağını görebiliriz.

12. Sınıf Meb Yayınları Coğrafya Ders Kitabı Sayfa 168 Cevabı

Aşağıdaki soruları cevaplayınız.
9. ABD’nin hangi doğal kaynaklan, ülke ekonomisinin gelişimine katkı sağlamıştır?

Cevap: Yer altı kaynakları bakımından dünyanın en zengin ülkelerinden biridir.
Taşkömürü, petrol, doğalgaz, demir, bakır, uranyum, boksit, manganez, kurşun, kalay, altın, gümüş, çinko madenleri bakımından zengindir.
Enerjisini kömür, petrol, doğalgazla çalışan termik santrallerden geri kalanını nükleer, hidroelektrik ve güneş enerjisinden sağlar.Petrol üretiminde dünyada 1 .dir. Ancak ihtiyacını karşılayamaz.

10. Kıbrıs Adası’nın coğrafi konumunun askerî açıdan ve ulaşım açısından sağladığı faydalar nelerdir?

 • Cevap: Öncelikle Askeri üs ve ikmal yeri olarak her yere yakın olmasının sağladığı avantajlar kullanılabilir. Askerler için yemek dinlenmek için iyi bir mola yeri olabilir. Denizlerde kurulacak hakimiyette üstünlük sağlayabilir. Jeopolitik konumu bu bakımdan oldukça değerlidir.

11. Türkiye’nin üç tarafının denizlerle çevrili olmasının avantajları nelerdir?

 • Cevap: Ülkemiz ılıman iklim kuşağında yer almaktadır ve bu sebeple etrafındaki denizler de sıcaktır. Bu da turistlerin deniz turizmi için ülkemizi ve kıyılardaki otellerimiz tercih etmelerini sağlar. Turistlerin hatıralık eşya satın almaları da bölge halkının ekonomik olarak kalkınmasını sağlar. Bu da dolaylı yoldan kültür gelişmesine ön ayak olur.Denize kıyısı olan kesimlerde yaşayan insanların bir kısmı da balıkçılık ile geçimini sağlar. Bu durum Karadeniz bölgesinde daha da belirgindir. On binlerce insan büyük gemilerle yapılan balıkçılık sayesinde geçimini sağlar.Limanlarda on binlerce geminin katıldığı büyük ticaretler döner. Bu gemilere yük indirip bindirilir ve yapılan ihracat ile ithalat sonucunda kazanan ülke ekonomisi olur. Ülkemizin oldukça gelişmiş limanları bulunmaktadır ve bu sebeple deniz ticaretine yatkın bir bölgede yaşadığımız söylenebilir.

12. Kültür havzamızın Türkiye sınırları dışına yayılması üzerinde etkili olan faktörleri açıklayınız?

 • Cevap: Ekonomik, siyasal ve kültürel paylaşımlar ilişkiler aracılığı ile kültürel havzamız genişlemektedir.

13 ve 14. soruyu aşağıdaki paragrafa göre cevaplayınız.
Türk Dil Kurumu; Türk dilini bilimsel yoldan araştırmak, tanıtmak ve yaymak amacıyla Atatürk’ün talimatıyla kurulmuş bir araştırma kuru- mudur.
Türk İşbirliği Koordinasyon Ajansı (TİKA), Sovyetler Birliği’nin dağılmasından sonra kurulan Türk Cumhuriyetlerinin yeniden yapılanma, uyum ve kalkınma ihtiyaçlarına destek vermek amacıyla kurulmuştur.

13. Aşağıdaki maddelerin hangisi metinde anlatılan kurumların kuruluş amaçlarından biri değildir?
A) Türk dilini bilimsel yollardan araştırmak
B) Yeni kurulan Türk devletlerinin yapılanmasına destek olmak
C) Türk dilini tanıtmak ve yaymak
D) Yeni kurulan Türk devletlerinde Türkçenin resmî dil olmasını sağlamak
E) Yeni kurulan Türk devletlerinin ekonomik anlamda kalkınmasına destek vermek

 • Cevap: D

14. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’nin Orta Asya’da kurulan Türk devletlerinin gelişimini desteklemesindeki amaçları arasında yer almaz?
A) Kültürel kimliklerini değiştirmek
B) Kültürel bağların devamlılığını sağlamak
C) Türk kültürüne sahip ülkelere öncülük etmek
D) Türk kültürünü korumak
E) Devletlerin ekonomik gelişimine katkı sağlamak

 • Cevap: A

15.TANAP ile Türkiye’den geçecek olan enerji nakil boru hattı sayesinde ülkemizin coğrafi konumuna bağlı olarak aşağıdakilerden hangisinde daha fazla değişiklik olması beklenir?
A) Sanayide üretilen ürünlerin çeşitlenmesinde
B) Kullanılan enerjinin çeşitlenmesinde
C) Ülkemizin jeopolitik öneminin artmasında
D) Ulaşım imkânlarının çeşitlenmesinde
E) Boru hatlarının geçtiği illerin gelişmesinde

 • Cevap: C

16. Aşağıdakilerden hangisi bir ülkenin jeopolitik özelliklerinin belirlenmesinde en etkili olan kriterdir?
A) Ürettiği tarım ürünlerinin çeşidi
B) Hava kirliliği ile ilgili yapılan çalışmalar
C) Volkanik dağlara sahip olması
D) Önemli bir siyasi birliğe veya bölgeye yakınlığı
E) Bitki örtüsünün orman olması

 • Cevap: D

17. Süveyş Kanalı’nın açılmasıyla aşağıdaki sonuçlardan hangisi ortaya çıkmamıştır?
A) Afrika ve Avrupa kıtalarını birbirine bağlamıştır.
B) Akdeniz’in dünya ticaretindeki önemini artırmıştır.
C) Akdeniz’den Hint Okyanusu’na olan ulaşımı kolaylaştırmıştır.
D) Mısır ekonomisinin gelişmesine katkı sağlamıştır.
E) Akdeniz ülkeleri ile Güneydoğu Asya ülkeleri arasındaki deniz ticaretinde süreyi kısaltmıştır.

 • Cevap: A
Coğrafya Kitabı Cevapları
Bu içeriğe emoji ile tepki ver
0
0
0
0
0
0
0

Yorum Yap