Kitap Cevapları TIKLA
Test Çöz TIKLA

9. Sınıf  Meb Yayınları Coğrafya 1. Ünite Doğal Sistemler 3. Bölüm Harita Bilgisi Ölçme Ve Değerlendirme Soruları ve Cevapları

9. Sınıf Coğrafya Ders Kitabı Meb Yayınları 1. Ünite Doğal Sistemler Sayfa 78, 79, 80, 81  I. Ünite Doğal Sistemler 3. Bölüm Harita Bilgisi Ölçme Ve Değerlendirme Soruları ve Cevapları

9. Sınıf  Meb Yayınları Coğrafya 1. Ünite Doğal Sistemler 3. Bölüm Harita Bilgisi Ölçme Ve Değerlendirme Soruları ve Cevapları

9. Sınıf Meb Yayınları Ortaöğretim Coğrafya Ders Kitabı Sayfa 78 Cevabı

I. haritada 10 cm
II. haritada 4 cm
III. haritada da 8 cm
Murat Nehri’nin üç farklı haritadaki uzunlukları yukarıda gösterilmiştir.
1- Buna göre bu haritaların ayrıntıyı gösterme gücünün en fazla olandan en az olana doğru sıralanışı hangi seçenekte doğru verilmiştir?
A) I-II-III
B) I-III-II
C) II-I-III
D) II-III-I
E) III-I-II

 • Cevap: D

I. Belli bir ölçeğe göre çizilme
II. Kuş bakışı görünüşte çizilme
III. Düzleme aktarılma
2-Krokiler yukarıda verilen özelliklerden hangisine veya hangilerine sahip değildir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve III
E) II ve III

 • Cevap: D

I. Ağrı ilinin iz düşüm alanı
II. Erzurum-Ardahan şehirleri arasındaki mesafe
III. Edirne’nin enlem ve boylam değerleri
IV. Erciyes’in eğim değerleri
V. Şırnak ilinin jeolojik yapısı
3-Türkiye idari haritasından yararlanarak yukarıdaki bilgilerden hangilerine kesinlikle ulaşılamaz?
A) I ve II
B) I ve III
C) II ve IV
D) III ve IV
E) IV ve V

 • Cevap: E

Türkiye’nin gerçek alanı 814.578 km2 iken iz düşüm alanı 780.576 km2dir. Türkiye’nin gerçek alanı ile iz düşüm alanı arasında 34.002 km2lik büyük bir fark vardır.
4-Bu durumun nedeni aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A) Dağların doğu-batı doğrultusunda uzanması
B) Kuzey Yarım Küre’de yer alması
C) Bir yarımada ülkesi olması
D) Arazinin dağlık ve engebeli olması
E) Yerel saat farkının fazla olması

 • Cevap: D

5-Dünyadaki en eski olduğu düşünülen haritada, volkanik dağlar ve bu dağların eteklerine kurulduğu anlaşılan
yerleşmenin basit bir planı bulunmaktadır.
Yukarıda sözü edilen harita, aşağıda verilen ülkelerin hangisindeki kazılarda bulunmuştur?
A) Çin
B) Türkiye
C) İngiltere
D) Fransa E) İran

 • Cevap: B

6- CBS; dünya üzerindeki karmaşık sorunların çözümüne yönelik, mekâna dayalı karar verme süreçlerinde kullanıcılara yardımcı olmak üzere coğrafi verilerin kullanılmasıdır. CBS’nin kullanımının çeşitli faydaları vardır.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi CBS’nin sağladığı yararlardan biri değildir?
A) Acil durumda müdahale analizleri
B) Kritik bilgi analizleri
C) Hızlı ve kolay kullanım
D) Yakında ve uzakta coğrafi veri sorgulama imkânı
E) Tek alanda kullanılma yaygınlığı

 • Cevap: E

9. Sınıf Meb Yayınları Ortaöğretim Coğrafya Ders Kitabı Sayfa 79 Cevabı

I. Maliyeti yüksek ve kullanımı zor olduğu için fazla tercih edilmez.
II. Yeryüzü şekillerini gerçeğe en yakın gösteren yöntemdir.
7-Yukarıda özellikleri verilen harita çizim yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Tarama yöntemi
B) Gölgelendirme yöntemi
C) Kabartma yöntemi
D) Renklendirme yöntemi
E) İzohips yöntemi

 • Cevap: C

Oryantiring, harita kullanarak arazide yön bulmayı içeren ve zamana karşı yapılan bir spor türüdür. Her türlü arazi koşullarında yapılabilse de genellikle ormanlık arazide yapılması tercih edilmektedir.
8-Bu bilgiden hareketle bu spor için en uygun harita türü aşağıdakilerden hangisidir?
A) Siyasi haritalar

B) Jeoloji haritaları
C) Topoğrafya haritaları
D) Nüfus haritaları
E) Deprem haritaları

 • Cevap: A

9-Uzayda uydusu bulunan 30 ülkeden biri olan ülkemiz, aktif uydu sayısını her geçen gün arttırmaktadır. Aşağıdaki uydularımızdan hangisiyle coğrafi veriler ve ülkemizin güvenliğini sağlamak amacıyla ihtiyaç duyulan görüntüler sağlanmaktadır?
A) TÜRKSAT 1C
B) GÖKTÜRK-2
C) TÜRKSAT 2A
D) TÜRKSAT 3A
E) TÜRKSAT 4B

 • Cevap: E

I. X haritası duvarda daha fazla alan kaplar.
II. Y haritasında eğim hesaplanabilir.
III. X haritasında izohipsler arası yükselti farkı daha fazladır.
IV. X haritasında ayrıntıyı gösterme gücü fazladır.
V. Y haritasındaki bozulma, X haritasına göre daha azdır.
10- Aynı bölgeyi gösteren topoğrafya haritalarından X haritasının ölçeği 1/100.000, Y haritasının ölçeği ise
1/200.000’dir.
Buna göre yukarıdaki ifadelerden hangileri yanlıştır?
A) I ve III
B) I ve IV
C) II ve IV
D) II ve V
E) III ve V

 • Cevap: E

Türkiye’nin fiziki haritası incelendiğinde Kadirli Ovası ile Pasinler Ovası’nın farklı renkte gösterildiği görülür.
11- Bu durum, iki ovanın hangi bakımdan farklı olmasıyla ilgilidir?
A) Yükselti

B) Toprak türü
C) Bitki örtüsü
D) Jeolojik yapı
E) Yağış miktarı

 • Cevap: A

 Aşağıdaki tabloda, beş farklı haritanın ölçeği ve bu haritalarda yer alan beş farklı yolun harita uzunlukları verilmiştir.
Harita Ölçek Harita uzunluğu (cm)
I 1/750.000 20
II 1/200.000 4
III 1/2.000.000 10
IV 1/600.000 8
V 1/1.500.000 5
Buna göre aşağıdaki soruları cevaplayınız.

12- Gerçek uzunluğun en fazla ve en az olduğu yollar hangi haritalardadır?

 • Cevap: Harita ölçeği büyüdükçe gerçek uzunluk azalacaktır. Formülü hatırlarsak; GU=HU*ÖP idi. Buna göre cevap; III>I>IV>V>II olur. Küçükten büyüğe ise; II<V<IV<I<III olacaktır.

13- Hangi haritanın bozulma oranı daha fazladır?

 • Cevap: Büyük ölçekli haritalarda bozulma daha azdır. Detay gücü yüksek olduğundan dolayı bu haritaların hata oranları da azdır. Buna göre cevabımız;1/200.000 yani II. seçenek doğru cevaptır.

14-Hangi haritada izohipsler arası yükselti farkı daha azdır?

 • Cevap: Büyük ölçekli haritalarda İzohips aralık değeri az iken, küçük ölçekli haritalarda fark büyüktür. Buna göre cevap 1/200.000 yani II. seçenek olacaktır.

9. Sınıf Meb Yayınları Ortaöğretim Coğrafya Ders Kitabı Sayfa 80 Cevabı

Aşağıdaki 15-21. soruları yanda verilen haritaya göre cevaplayınız.

15- Haritada izohips aralığı kaç metredir?

 • Cevap:

16- Haritada delta… , haliç… , boyun… , falez… ,vadi… , sırt… , çukur… , plato… , zirve… , kıyı çizgisi harfleriyle gösterilmiştir.

 • Cevap: Haritada delta A, haliç E, boyun G, falez İ, vadi D, sırt C, çukur H, plato A, zirve M, kıyı çizgisi F harfleriyle gösterilmiştir.

17-Gelgit, haritanın hangi kesiminde daha etkilidir? Nedenleriyle açıklayınız?

 • Cevap: Gelgit sonucu haliç oluşur. Okyanusta daha etkili olduğunu bu sayede görebiliriz.

18-Haritada bulunan gölün yükseltisi kaç metredir?

 • Cevap: Haritada bulunan gölün yükseltisi 2000 metredir?

19-Haritada gösterilen köy, hangi yönden gelen rüzgârlardan korunmuştur?

 • Cevap: Haritada gösterilen köy, kuzeyden gelen rüzgarları engelleyecek dağlara göre gelen rüzgârlardan korunmuştur.

20-Haritadaki yeşil renkler ne anlama gelmektedir?

 • Cevap: Haritada renkler bölgenin yükseltisini anlatır. Yeşil deniz seviyesine en yakın bölgeyi temsil eder.

21-Harita üzerinde yer alan K ve L noktaları arasındaki eğim % kaçtır?

 • Cevap: Eğimi bulmak için yükseklik/ yatay uzaklık formülünü kullanırız. Kitabımızdan cetvel ile ölçtüğümüz yatay uzaklık mesafesini ölçek sayesinde gerçek uzaklık olarak buluruz. Böylece işlemimizi yapabiliriz.

22-Projeksiyon, Dünya’nın şeklinden kaynaklanan bozulmaları en aza indirmek için kullanılan çizim yöntemidir. 

Buna göre yanda verilen haritada belirtilmiş noktaların en az hata ile çizilebilmesi için kullanılabilecek projeksiyon türlerini yazınız.

 • Cevap:
1. Konik projeksiyon
2. Silindirik projeksiyon
3. Düzlem projeksiyon

23-Hangi haritada daha fazla ayrıntıya yer verilir?

 • Cevap: 2. haritada daha fazla ayrıntıya yer verilir?

24-Hangi haritanın ölçeği daha büyüktür? Açıklayınız.

 • Cevap: 1. Harita – Daha geniş bir alanı gösteren haritalar büyük ölçeklidir.

25-Hangi haritada bozulma oranı daha fazladır? Açıklayınız.

 • Cevap: 2. Harita – Çok fazla ayrıntı barındıran haritalarda bozulma oranı daha fazladır.

26-Hangi haritada daha geniş alan gösterilmiştir?

 • Cevap: 1. Haritada daha geniş bir alan gösterilmiştir.

9. Sınıf Meb Yayınları Ortaöğretim Coğrafya Ders Kitabı Sayfa 81 Cevabı

27- Yandaki çizgi ölçeği kesir ölçeğe çeviriniz.

 • Cevap: Çizgi ölçeğin bir aralığı 5 cm verilmiştir. 0 ile 60 arası toplam 60 km’dir. Fakat başta da 15 km vardır. 15+60=75 km yapar. 10 cm 75 km ise 1 cm x km dir. x= 75/10=7.5 km olarak bulunur. O halde ölçeğimiz;
  7.5*100000=750.000———>1/750.000 km’den cm’ye geçişte 5 sıfır eklenir.

28- 1/500.000 ölçekli bir haritada 9 cm ile gösterilen bir tünel gerçekte kaç km’dir?

 • Cevap:
Soruda istenen GA ( Gerçek Alan ) formülde yerine koyduğumuzda;
➜ Harita Alanı (HA) = 9 cm2
➜ Ölçeğin Paydası (ÖP) = 1 / 500.000
➜ GA = HA x ÖP2
➜ GA = 9 x (500.000)2
➜ 500.000 in karesini alıp işlemlere devam etmek zahmetli olacağından 5 sıfırını silip km’nin karesini almak bize pratiklik sağlayacaktır.
➜ GA = 9 x (5)2
➜ GA = 9 x 25
➜ GA = 225 km² olarak bulunur.

29-Haritanın ölçeğini çizgi ölçeğe çeviriniz.

 • Cevap: Paydadaki 500.000 den 5 sıfır atılarak km’ye çevrilir. 5ØØ.ØØØ cm.= 5 km olduğuna göre çizik ölçek çizilir ve sıfırın yanındaki çizgiye beş yazılır. 0 5 10 15 20 km

30-Haritada 2 cm olarak gösterilen İstanbul Boğazı gerçekte kaç km’dir?

 • Cevap:

9. Sınıf Meb Yayınları Coğrafya Ders Kitabı Sayfa 78, 79, 80, 81 Cevabı ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.

Coğrafya Kitabı Cevapları
Bu içeriğe emoji ile tepki ver
0
0
0
0
0
0
0

Yorum Yap