Kitap Cevapları TIKLA
Soru Sor TIKLA

9. Sınıf Coğrafya Ders Kitabı Cevapları Meb Yayınları Sayfa 25

“9. Sınıf Coğrafya Ders Kitabı Cevapları Sayfa 25 Meb Yayınları” ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz.

9. Sınıf Coğrafya Ders Kitabı Cevapları Meb Yayınları Sayfa 25

Avrupa’da Rönesans ve Reform hareketlerinin etkisi ile diğer bilimlerde olduğu gibi coğrafyada da önemli gelişmeler yaşanmıştır. Özellikle pusulanın geliştirilmesiyle uzak bölgelere seyahatlerin yapılması ve Müslüman coğrafyacıların eserlerinin okunması başta olmak üzere diğer birçok neden, coğrafyanın Yeni Çağ’da çok büyük mesafe katetmesini sağlamıştır. Kristof Kolomb, Macellan, Pîrî Reis, Kâtip Çelebi gibi isimler, bu dönemde yaptıkları çalışmalarla coğrafyaya katkı sunmuşlardır. Bahsedilen dönemde Osmanlı Devleti, coğrafi bilgi ve becerilerden olabildiğince faydalanmıştır. Fatih Sultan Mehmet’in eski medeniyetlere ait birçok coğrafi eseri, özellikle Batlamyus’un kitabını ve haritasını tercüme ettirmesi Osmanlıdaki ilk coğrafi çalışmalar sayılabilir. Tercüme çalışmaları daha sonra da devam etmiş, özellikle Duraklama ve Gerileme dönemlerinde bu tip eserlerin sayısı artmıştır. Osmanlı denizcileri tarafından yapılan coğrafi araştırmalar ve çizilen haritalar da (özellikle Pîrî Reis’e ait çalışmalar) oldukça önemli bir yere sahiptir. “Kitab-ı Bahriye” başta olmak üzere Pîrî Reis tarafından kaleme alınan eserlerin mükemmelliği, Osmanlı coğrafyacıları için bir dönüm noktası olmuştur. Osmanlıdaki üçüncü tip coğrafi eserler de seyahatnamelerdir. Bu eserler, yazıldıkları dönemde genellikle Osmanlı Devleti’nin sınırları içinde kalan bölgeler hakkında çok önemli bilgiler içermektedir. Özellikle Evliya Çelebi’nin yazmış olduğu “Seyahatname” bu alanda gösterilebilecek en güzel örnektir.

Yakın Çağ coğrafyacıları, farklı zaman ve mekânlardan elde ettikleri bilgileri çok iyi sentezlemiş ve başta Avrupa olmak üzere insanlığa Aydınlanma Çağı’nı yaşatmıştır. Coğrafyanın bilimsel bir karakter kazanması bu dönemde gerçekleşmiştir. Özellikle fiziki coğrafya ile beşerî coğrafyanın kurucuları olarak kabul edilen Alexander von Humboldt (Aleksandır van Humbolt) ve Carl Ritter (Karl Ritır), yapmış oldukları çalışmalarla modern coğrafyanın ortaya çıkmasında dikkat çeken isimler olmuştur. Gözlem ve kıyaslamaya dayanan çalışmalarıyla coğrafyaya büyük katkı sağlayan Alexander von Humboldt (Görsel 1.11), dünyanın birçok bölgesini gezerek önemli eserler kaleme almıştır. Özellikle “Kosmos” adlı eseri, onu XIX. yüzyılın en tanınmış bilim insanlarından biri hâline getirmiştir. Modern coğrafya açısından bu dönemde ön plana çıkan diğer bir isim de Humboldt’tan daha az seyahat etmesine rağmen çalışmalarında insanı daha fazla merkeze alan Carl Ritter olmuştur. “Erdkunde” adlı eser, Ritter’ın en önemli çalışmalarından biridir.

Modern coğrafyanın Türkiye’ye girişi XX. yüzyıl başlarına rastlamaktadır. Bu dönemde Avrupa’dan Türkiye’ye davet edilen Herbert Louis (Hörbırt Luis) ve Ernest Chaput (Örnıst Şapu) gibi yabancı coğrafya hocaları ve yurt dışında yetişmiş Faik Sabri Duran, Ali Macit Arda, Selim Mansur ve Hamit Sadi Selen gibi isimlerle ülkemizde coğrafya biliminin temelleri atılmıştır. Bunlara ek olarak Cemal Arif Alagöz, Besim Darkot, İbrahim Hakkı Akyol, Reşat İzbırak ve Sırrı Erinç gibi isimlerin Türkiye’de coğrafyanın gelişmesine büyük katkıları olmuştur. Günümüzde de farklı kurumlarda görev yapan coğrafyacılar, araştırmalarıyla ülkemizde coğrafyanın gelişimine katkı sunmaktadır.

DERS DIŞI UYGULAMA

Coğrafya dünyanın en eski bilimlerinden biridir. Bu bilimin gelişmesinde etkili olan coğrafyacıları ve bunların eserleri ile coğrafyaya yaptığı katkıları içeren bir zaman çizelgesi hazırlayınız.

 • Cevap:

M.Ö. 4. Yüzyıl:

 • Eratosthenes: Coğrafyanın babası olarak bilinen Eratosthenes, Dünya’nın çevresini ilk hesaplayan kişiydi ve bu alandaki çalışmalarıyla tanınır.

M.Ö. 2. Yüzyıl:

 • Ptolemy: “Geographia” adlı eseriyle tanınır ve bu eserde Dünya’nın coğrafi özelliklerini ve yerlerin koordinatlarını listeler.

M.S. 8. Yüzyıl:

 • El-İdrisi: İslam dünyasının en önemli coğrafyacılarından biridir. Dünya haritası hazırlamış ve coğrafi bilgilerin bir araya getirilmesine katkıda bulunmuştur.

M.S. 13. Yüzyıl:

 • Marco Polo: Asya kıtasının birçok bölgesine yaptığı seyahatlerle bilinir ve bu seyahatleri “Il Milione” adlı eserinde anlatmıştır.

M.S. 15. Yüzyıl:

 • Christopher Columbus: Atlantik Okyanusu’nu geçerek Amerika kıtasını keşfetmiştir ve bu keşif coğrafyanın evriminde önemli bir dönüm noktası olmuştur.

M.S. 16. Yüzyıl:

 • Gerardus Mercator: Mercator projeksiyonunu geliştirmiş ve modern haritacılığa büyük katkılarda bulunmuştur.

M.S. 17-18. Yüzyıllar:

 • Coğrafyanın matematiksel ve fiziksel coğrafya olarak iki ana dalda evrimleşmesi bu dönemlerde hız kazanmıştır.

M.S. 19. Yüzyıl:

 • Alexander von Humboldt: Fiziksel coğrafyanın kurucularından biri olarak kabul edilir ve bitki coğrafyası gibi birçok yeni alanı tanıtmıştır.

M.S. 20. Yüzyıl:

 • Carl Sauer: Kültürel coğrafya alanının öncülerinden biridir ve coğrafyanın insan ve çevre etkileşimi üzerine odaklanmasını savunmuştur.

M.S. 21. Yüzyıl:

 • Coğrafyanın teknoloji, çevre bilimleri ve diğer disiplinlerle entegrasyonu bu dönemde önemli ölçüde hızlanmış ve coğrafi bilgi sistemleri (GIS) gibi yeni araçlar geliştirilmiştir.

Bu zaman çizelgesi, coğrafyanın gelişiminde önemli rol oynamış bazı coğrafyacıları ve dönemleri özetlemektedir.

ÇÖZÜMLÜ CEVAP KAĞIDI

9. Sınıf Meb Yayınları Coğrafya Ders Kitabı Sayfa 25 ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.

Coğrafya Kitabı Cevapları
🙂 BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER, PAYLAŞ!
0
happy
0
clap
0
love
0
confused
0
sad
0
unlike
0
angry

Yorum Yap

**Yorumun incelendikten sonra yayımlanacak!