Kitap Cevapları TIKLA
Test Çöz TIKLA

11. Sınıf Gün Yayınları Coğrafya Ders Kitabı Türkiye’nin Nüfus Projeksiyonları Ölçme ve Değerlendirme Cevapları

11. Sınıf Coğrafya Ders Kitabı Gün Yayınları 2. Ünite Beşeri Sistemler Sayfa 63, 64 Türkiye’nin Nüfus Projeksiyonları Ölçme ve Değerlendirme Etkinlik Soruları ve Cevapları

11. Sınıf Gün Yayınları Coğrafya Ders Kitabı Türkiye’nin Nüfus Projeksiyonları Ölçme ve Değerlendirme Cevapları

Türkiye’nin Nüfus Projeksiyonları Ölçme ve Değerlendirme

11. Sınıf Gün Yayınları Coğrafya Ders Kitabı Sayfa 63 Cevabı

A. Aşağıdaki soruları yanıtlayınız.

1. Türkiye’de 1923 ile 1963 yılları arasında uygulanan nüfus politikalarının dayanak noktaları nelerdir?

 • Cevap: 1923 ile 1963 yılları arasında nüfus artık hızı arttırılmaya çalışılmıştır. Çünkü üretimde ve savunmada insan gücüne ihtiyaç duyulmuştur.

2. 2014’ten sonra ülkemizde ne tür bir nüfus politikası benimsenmiştir?

 • Cevap: 2014’ten sonra nüfus artış hızını arttırmaya yönelik politikalar benimsenmiştir.

3. Cumhuriyetin kuruluşundan günümüze kadar geçen süre içinde kaç türlü nüfus politikası benimsenmiştir?

 • Cevap: 1923 – 1963 nüfus artış hızını artırma; 1963 – 2014 nüfus artış hızını azaltma; 2014’ten sonra nüfus artış hızını artırma

4. Nüfus artış hızını artırmaya çalışan ülkelerde nüfusun yaş gruplarına dağılışı genel olarak nasıldır?

 • Cevap: Nüfus artış hızını artırmaya çalışan ülkeler gelişmiş ülkelerdir. Bu ülkelerde yaşlı nüfus oranı fazla, çocuk nüfus oranı azdır.

5. Nüfus artış hızını düşürmek için ne tür uygulamalara başvurulabilir?

 • Cevap: Nüfus artış hızını düşürmek için aile planlaması yapılmalı, eğitim düzeyi yükseltilmelidir.

B. Aşağıdaki cümlelerin noktalı yerlerini uygun sözcüklerle tamamlayınız.

 • Cevap:

1. 2075 yılında Türkiye’de yaşlı nüfus oranı, günümüze göre fazla olacaktır.
2. 2023’te Türkiye’nin nüfus bakımından en büyük üç şehrinin sıralaması İstanbul, Ankara ve İzmir olacaktır.
3. 2023’te Türkiye’nin dünya nüfusu içindeki payı düşecektir.
4. 2023’e kadar Türkiye’nin nüfus miktarı artacaktır.
5. Pakistan gibi gelişmekte olan ülkeler, nüfus artış hızını azaltmaya yönelik politikalar uygulamalıdır.
6. Almanya gibi gelişmiş ülkeler, nüfus artış hızını artırmaya yönelik politikalar uygulamaktadır.
7. Evlenme yaşını düşürmek nüfus artış hızını artırmaya yönelik politikalardandır.

C. Nüfus piramidine göre aşağıdaki soruları yanıtlayınız.

1. Bu ülkede ne tür nüfus politikaları izlenmelidir? Neden?

 • Cevap:

1) Nüfusu yükseltmeye yönelik politikalar izlenmiş (1925-1965):çünkü o dönemde savaş vardı nüfuz azdı nüfuzu yükseltmeye çalıştılar
2) Düşürmeye yönelik (1965-1980): ekonomik sosyal sorunlar çıkmış
3) (1980-2005) korumaya yönelik

2. Türkiye’nin nüfus piramidi hangi dönemde bu şekli almıştır? Bu dönemde ne tür nüfus politikaları uygulanmıştır?

 • Cevap:

11. Sınıf Gün Yayınları Coğrafya Ders Kitabı Sayfa 64 Cevabı

1. Aşağıdakilerden hangisi, nüfus artış hızını azaltmaya yönelik politikalardandır?
A) Evlenme yaşının düşürülmesi
B) Çok çocuklu kadınların ekonomik olarak desteklenmesi
C) Doğum evlerinin yaygınlaştırılması
D) Aile planlamasıyla ilgili halkın eğitilmesi
E) Kürtajın yasaklanması

 • Cevap: D

2. I. Doğum yapan kadınlara uzun süreli ve ücretli izin verilmesi
II. Çok çocuklu ailelere ekonomik destek sağlanması
III. Aile planlaması yapılması
IV. Doğum kontrolüyle ilgili araç ve gereçlerin ücretsiz dağıtılması
Yukarıdakilerden hangileri nüfus artış hızını artırmaya yönelik politikalardır?
A) I ve II
B) I ve III
C) II ve III
D) II ve IV
E) III ve IV

 • Cevap: A

3. I. Hindistan
II. Japonya
III. Almanya
IV. Endonezya
Gelişmişlik düzeyleri göz önünde bulundurulursa yukarıdaki ülkelerden hangilerinin nüfus artış hızını artırmaya yönelik politikalar uygulamaları beklenir?
A) I ve II
B) I ve III
C) II ve III
D) II ve IV
E) III ve IV

 • Cevap: C

4. Aşağıdakilerden hangisi, Türkiye nüfusunda gelecekte beklenen değişimlerden değildir?
A) Kadın nüfus oranı azalacaktır.
B) Nitelikli iş gücü artacaktır.
C) Tarımda çalışanların oranı azalacaktır.
D) Üniversite mezunlarının oranı artacaktır.
E) Çalışma çağındaki nüfusun yaş ortalaması artacaktır.

 • Cevap: A

5.Haritada numaralarla gösterilen bölgelerden hangilerinde nüfus artış hızını artırmaya yönelik politikaların uygulanması beklenmez?
A) I ve II
B) I ve III
C) II ve III
D) II ve IV
E) III ve IV

 • Cevap: E

6. Türkiye nüfusuyla ilgili aşağıdakilerden hangisinin gerçekleşmesi beklenmez?
A) İllerin nüfus büyüklüğüne göre sıralamasının değişmesi
B) Nüfus artış hızının sürekli artması
C) Çocuk nüfus oranının azalması
D) Şehirli nüfus oranının artması
E) Yaşlı nüfus oranının artması

 • Cevap: B

11. Sınıf Coğrafya Ders Kitabı Cevapları Gün Yayınları Sayfa 63, 64 Cevabı ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.

Coğrafya Kitabı Cevapları
☺️ BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
happy
0
clap
0
love
0
confused
0
sad
0
unlike
0
angry

Yorum Yap