Kitap Cevapları TIKLA
Test Çöz TIKLA

11. Sınıf Gün Yayınları Coğrafya Ders Kitabı Nüfus Politikaları Cevapları

11. Sınıf Coğrafya Ders Kitabı Gün Yayınları 2. Ünite Beşeri Sistemler Sayfa 46, 47, 48, 49, 50, 51,  52, 53 Nüfus Politikaları Etkinlik Soruları ve Cevapları

11. Sınıf Gün Yayınları Coğrafya Ders Kitabı Nüfus Politikaları Cevapları

Nüfus Politikaları

11. Sınıf Gün Yayınları Coğrafya Ders Kitabı Sayfa 46 Cevabı

1. Bazı ülkelerin, nüfus artış hızını azaltmaya yönelik politikalar benimsemesinin nedenleri nelerdir? Araştırınız. Elde ettiğiniz bilgileri sınıfta paylaşınız.

  • Cevap: Genel olarak geri kalmış veya az gelişmiş ülkelerin uyguladığı nüfus politikasıdır. Ülkeler daha yüksek yaşam standartlarına ulaşmak için (elindeki sınırlı kaynakları kullanarak) belli yatırımları yapmak zorundadır. Ancak nüfus artış hızı (doğurganlık oranı) yüksek olan, başka ifadeyle nüfusu hızla artan ülkeler yatırımlarının büyük bir kısmını nüfusa yapar. Nüfusa dayalı yatırımlar olarak adlandırılan bu yatırımların başında; eğitim, sağlık, güvenlik, alt ve üst yapı hizmetleri gelir. Ülke yönetimleri, nüfusa dayalı yatırımları azaltarak ülke kalkınmasını artırabileceklerinin farkındadırlar. Nüfusa dayalı yatırımları azaltmanın tek yolu ise daha az insana bakmaktan geçer. Ülkeler bunu sağlamak içinse nüfus artış hızını azaltmaya yönelik politikalar uygular.

2. Türkiye’deki bazı şehirlerin ön plana çıkmış olan fonksiyonlarını araştırınız. Edindiğiniz bilgileri defterinize yazınız.

  • Cevap:

➜ Türkiye’de İzmit sanayi faaliyetleriyle ön plana çıkan şehirlerden biridir.
➜ İstanbul sanayi faaliyetleri ve ticari faaliyetleriyle özellik kazanmış bir şehirdir.
➜ Niğde Tarım.
➜ Serbest bölgeye örnek vermek gerekirse; İzmir Aliağa, Yumurtalık Adana ve Mersin serbest bölgesi.

3. Yaşadığınız yerdeki başlıca ekonomik etkinlikler nelerdir? Araştırınız. Elde ettiğiniz bilgileri sınıfta paylaşınız.

  • Cevap: Tarım hayvancılık ve ticaret ön plana çıkmaktadır. Buğday ve pamuk üretimi çok fazladır. Ticaret kısmında ise özellikle sınırda olduğumuz için taşımacılık yoğun şekilde yapılmaktadır.

4. Yeryüzündeki başlıca doğal kaynakların neler olduğunu araştırınız. Bunlar içinde ekonomik değeri yüksek olanları belirleyiniz. Elde ettiğiniz bilgileri defterinize yazınız.

  • Cevap: Doğal kaynaklar, doğada bulunan ve yer altı ve yer üstü rezervleri olarak insanların ulaştığı, çıkardığı, işlediği ve kullanıma hazır hale getirdiği kaynaklardır. Bu kaynakların kullanımı enerjinin elde edilmesi ve beşeri ihtiyaçlarda kullanılması yoluyla ekonomik kalkınma amacı güdülerek sağlanmaktadır. Yeryüzünde birçok doğal kaynak bulunmaktadır. Bunlar denizlerde, okyanuslarda ya da karalarda olabilir. Yeryüzünde başlıca doğal kaynaklar, su, petrol, doğalgaz, kömür, madenler (demir, bakır, krom, bor, altın vs.) gibi kaynaklardır. Bu kaynaklar sayesinde insanlar beşeri ihtiyaçlarını karşılar ve enerji ihtiyaçlarını gidererek üretimi kolayca gerçekleştirir.

Aşağıda iki ülkenin nüfus özellikleriyle ilgili bazı bilgiler verilmiştir.

Sizce bu ülkeler, nüfuslarını artırmaya mı, azaltmaya mı yönelik nüfus politikaları belirlemelidir? Neden? Bu konudaki görüşlerinizi defterinize yazınız.

  • Cevap: I. ülke: Nüfusunu azaltmaya çalışmalıdır. Çünkü doğum oranı çok yüksek. II. ülke ise arttırmalıdır çünkü doğum oranı az.

Sizce devletler, neden nüfus artışı ve göçlerle ilgili yasalar çıkarmaktadır?

  • Cevap: Çünkü devletler nüfus planlamalarını yapmak zorundadırlar. Bu yüzden de nüfus artışını kontrol etmek toplumun huzurunu bozacak unsurları elemek için yasalar çıkarırlar.

11. Sınıf Gün Yayınları Coğrafya Ders Kitabı Sayfa 50 Cevabı

1959’da Hindistan başbakanı Nehru’nun “Nüfus kontrolü bizim tüm sorunlarımızı çözmez ama öteki sorunlarımız da bunsuz çözülmez.” ifadesini konu alan ve 50 sözcüğü geçmeyen bir metin hazırlayınız. Hazırladığınız metni sınıfta okuduktan sonra ürün dosyanızda saklayınız.

  • Cevap: Nüfus planlaması yapmak bir devletin diğer alanlarda da yapacağı hamleleri planlamaları da düzenleme açısından önemlidir. Örneğin eğitimde sağlıkta yapılacak planlamalar nüfusa göre şekillenmektedir. Nehru da nüfus planlaması yapmanın belki bütün sorunları ortadan kaldırmayacağını ama en azından yapılacak planlamaları da ve diğer sorunları da halledeceğini vurgulamak istemektedir. Bundan dolayı planlama çok önemlidir diyebiliriz.

11. Sınıf Gün Yayınları Coğrafya Ders Kitabı Sayfa 51 Cevabı

Siz yönetici olsaydınız Japonya’da nasıl bir nüfus politikası uygulardınız? Bunun için Japonya’nın gelişmişlik düzeyi ve nüfus artış hızını göz önünde bulundurunuz.
Bu konudaki düşüncelerinizi 50 sözcüğü geçmeyecek bir metin hâline getiriniz. Metninizi sınıftaki arkadaşlarınızla paylaşınız.

  • Cevap: Ailelerin çok çocuk sahibi olmaları özendirilmiş ve 1947 yılında nüfus artış hızı %2 olarak tespit edilmiştir. Nüfus artış hızı ülkenin beklediğinden çok fazla olunca 1948 yılında devlet nüfus artış hızını azaltıcı politikalar uygulamaya başlamıştır. Çünkü ileriyi düşünecek olursak sonuçta sadece yaşlılardan oluşacak bir toplum üretemez enerjiyi kaybeder. Bu da o ülkenin gelecekteki iş kolunun sekteye uğramasına neden olacaktır. Bunun önüne geçmek için de aileleri çocuk sahibi olmaları için özendirici ekonomik tedbirler alırdım.

11. Sınıf Gün Yayınları Coğrafya Ders Kitabı Sayfa 53 Cevabı

Aşağıdaki ülke isimlerini kullanarak yandaki etkinliği örneğe uygun olarak tamamlayınız.

  • Cevap: Kılçığın kafa kısımlarında Kanada, İtalya, Finlandiya, Almanya olurken, Kılçığın kuyruk kısmında Nijerya, Malezya, Afganistan olmalıdır.

➜ Kanada:
➜ Nijerya:
➜ İtalya:
➜ Finlandiya:
➜ Malezya:
➜ Afganistan:
➜ Almanya:
➜ Sudan:

11. Sınıf Coğrafya Ders Kitabı Cevapları Gün Yayınları Sayfa 46, 47, 48, 49, 50, 51,  52, 53 Cevabı ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.

Coğrafya Kitabı Cevapları
Bu içeriğe emoji ile tepki ver
0
0
0
0
0
0
0

Yorum Yap