Kitap Cevapları TIKLA
Test Çöz TIKLA

10. Sınıf Meb Yayınları Coğrafya Ders Kitabı 1. Bölüm Nüfus Cevapları

10. Sınıf Coğrafya Ders Kitabı Gün Yayınları 2. Ünite Beşeri Sistemler Sayfa 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176  1. Bölüm Nüfus Etkinlik Soruları ve Cevapları

10. Sınıf Meb Yayınları Coğrafya Ders Kitabı 1. Bölüm Nüfus Cevapları

1. Bölüm Nüfus

10. Sınıf Meb Yayınları Coğrafya Ders Kitabı Sayfa 161 Cevabı

1. Nüfusun toplum hayatındaki önemine dair neler söyleyebilirsiniz? Düşüncelerinizi açıklayınız.

 • Cevap: Bir ülkede yaşayan nüfusun miktarı, yaş grupları, çalışan nüfusun oranı ve bunun sektörlere dağılımı gibi özellikler o ülkenin gelişmişlik düzeyi hakkında fikir verir. Nüfus, az gelişmiş ve gelişmiş ülkeler açısından farklı önem taşır. Gelişmekte olan ülkelerin birçoğu aşırı nüfus artışı nedeniyle beslenme, açlık, istihdam, eğitim, sağlık, ulaşım ve diğer sosyal hizmetlerin yetersizliği gibi sorunlarla uğraşmaktadır. Buna karşın gelişmiş ülkeler ise nüfus artış hızının düşük oluşu, nüfusun azalması ve özellikle nüfusta yaşlanma sorunuyla karşı karşıya kalmaktadır. Ülkeler sahip olduğu doğal kaynakları nüfusun oranı ve özellikleri doğrultusunda planlayarak kalkınma planı yapar. Bundan dolayı yapılacak yatırımlar ile nüfus artışı arasında denge sağlanmalıdır. Kalkınma hızına uygun sağlanan nüfus artışı ülkenin ihtiyaç duyduğu iş gücü ihtiyacını karşılar.

2. Bir ülke nüfusunun özellikleri hakkında yeteri kadar bilgi sahibi olunmaması o ülke açısından hangi dezavantajlara neden olur? Düşüncelerinizi açıklayınız.

 • Cevap: Bir ülke nüfusunun özellikleri hakkında yeteri kadar bilgi sahibi olmak istiyorsa nüfus sayımı, nitelikli nüfus veri tabanı oluşturmak zorundadır. Bunları yapamayan ülkelerde bilgi sahibi olunmakta güçlük çekildiği için bazı sorunların ve dezavantajlar yaşanmaktadır. Bunlar, ülkenin geri kalması, doğal kaynakların tükenmesi, istihdamın yapılamaması, eğitim faaliyetlerinin durması anlamına gelmektedir.

10. Sınıf Meb Yayınları Coğrafya Ders Kitabı Sayfa 163 Cevabı

Tabloda verilen doğal nüfus artışlarına göre hangi ülkelerin nüfusları azalmaktadır?

 • Cevap: Japonya ve İtalya.

Liberya ve Honduras’taki ölüm oranının İtalya ve Japonya’ya göre daha az olması nasıl açıklanabilir?

 • Cevap: Ülkenin sosyo ekonomik düzeyi, sağlık sistemi ve iç savaşlardan kaynaklanır.

Tablodaki veriler göz önünde bulundurulduğunda hangi ülkenin diğerlerine göre daha gelişmiş olduğu söylenebilir?

 • Cevap: Gelişmiş ülkelerde nüfus artış hızı düşük olduğu için Japonya ve İtalya diyebiliriz.

10. Sınıf Meb Yayınları Coğrafya Ders Kitabı Sayfa 165 Cevabı

Aşağıdaki tabloda gelişmişlik seviyeleri farklı olan Somali ve Almanya’ya dair bazı özellikler verilmiştir. Bu özelliklerin hangi ülkeye ait olduğunu karşısındaki kutucuklara (X) işareti koyarak belirtiniz.

 • Cevap:

Somali – Almanya

10. Sınıf Meb Yayınları Coğrafya Ders Kitabı Sayfa 166 Cevabı

Tablodaki verilere göre aşağıdaki soruları cevaplayınız.

Dünya nüfusunun MÖ 10 000 yılından günümüze kadar izlediği seyir hakkında neler söyleyebilirsiniz?

 • Cevap: Dünya nüfusu tarihsel süreç boyunca sürekli artmıştır. Savaşların azalması, ekonominin gelişmesi ve sağlık sitemindeki ilerlemelerden dolayı 1950’den sonra nüfus artış hızı daha da artmıştır.

Geçmişten günümüze doğru dünya nüfusunun ,ikiye katlanma süresinin genel olarak azalmasının sebepleri neler olabilir?

 • Cevap: Nüfus artış hızının yükselmesinden kaynaklanmaktadır.

Ortalama yaşam süresi, 1850 yılında yaklaşık 35 yıl iken 2015 yılında 72 yıla çıkmıştır. Bu artışın nedenlerine dair neler söyleyebilirsiniz?

 • Cevap: Gelişen teknoloji ve bilim sayesinde hastalıklarla daha iyi mücadele başladı. Bu da ölümleri azaltıp, insan ömrünü uzatmaya başladı. Ölümlerin azalması yanında doğumlar aynen devam edince hızlı bir nüfus artışı doğal sonuç olarak ortaya çıktı.

Dünya nüfusunda ani artışların olduğu dönemleri belirleyerek bu artışlarda etkili olan faktörler hakkında neler söyleyebilirsiniz?

 • Cevap:

I. Sıçrama: Günümüzden 2 milyon yıl önce insanların alet yapmayı keşfetmesiyle, yaptıkları alet aletlerle yabani hayvanlarla mücadele etmeyi, onları daha iyi avlayarak daha iyi beslenmeye başlaması ile çoğalma içine girmişlerdir.

II. Sıçrama: İnsanoğlu yaklaşık 10.000 yıl önce yerleşik hayata geçişle yapmıştır. Bu dönemde insanlar tarım toplumuna geçişle birlikte, toprağı ekip biçmeyi, çeşitli ürünler yetiştirmeyi ve bunları stok yaparak kış dönemlerinde de rahat ve bol beslenmeyi, ayrıca hayvanları evcilleştirerek onların ürünlerinden faydalanmayı öğrenmiş ve daha fazla insanın beslenmesine yetecek bir ortama kavuşmuşlardır.
Not: Bu dönemlerde insanların sık yaşadığı ve yoğunlaştığı alanlar oluşmuştur. Ancak bu yoğun alanlar fazla yer tutmuyordu. Sanayi inkılâbına kadar bu küçük alanların dışında dünyanın büyük kısmı nüfus yönünden boş bir yapıda bulunuyordu.

III. Sıçrama: Dünya nüfus değişiminde III. sıçrama sanayi inkılâbı sonrasında gerçekleşti. Bu dönemde kurulan sanayiler, işlenen kaynakların artması, üretimin artması, beslenme ve barınma gibi ihtiyaçların bollaşması ve ucuzlaması yanında ülke ekonomileri ve gelişti, İnsanların alım güçleri arttı, gelişen teknoloji ile doğal şartlarla daha iyi mücadele edilmeye başlandı.

10. Sınıf Meb Yayınları Coğrafya Ders Kitabı Sayfa 172 Cevabı

1, 2, 3 ve 7 numara ile gösterilen yerlerde nüfusun yoğun olmasının nedenlerini yazınız.

 • Cevap: Sanayi-bilim-kültür-eğitim alanında gelişme.

Dünya nüfusunun yaklaşık üçte biri kaç numara ile gösterilen yerlerde bulunmaktadır?

 • Cevap: 1

5, 6, 8 ve 9 numara ile gösterilen yerlerde nüfusun seyrek olmasının nedenlerini yazınız.

 • Cevap:

➜ 6: İklim koşulları çok sert (tundra)
➜ 8: İklim koşulları çok sert (tundra)
➜ 9: İklim koşulları çöl

4 numara ile gösterilen yerde sürekli yerleşme ve nüfusun bulunmama nedenini açıklayınız.

 • Cevap: İklim koşulları, kara olarak buzullarla kaplı olması, ulaşımın zor ve güç olması.

10. Sınıf Meb Yayınları Coğrafya Ders Kitabı Sayfa 173 Cevabı

Yandaki tabloda verilen bilgilerden hareketle sorularda istenen bilgileri tespit ederek aşağıdaki grafiği tamamlayınız. 0-14 yaş, 15-64 yaş ve 65 yaş üzeri nüfusu tespit ediniz.

 • Cevap:

0-14 yaş: 4.441.799
15-64 yaş: 10.307.260
65 yaş üzeri: 1.119.337

Kadın ve erkek nüfusun toplam sayısını belirleyiniz.

 • Cevap: 15.868.396

0-14 yaş grubundaki nüfusun toplam nüfusa oranını bulunuz.

 • Cevap: Yüzde 28.

15-64 yaş grubundaki nüfusun toplam nüfusa oranını bulunuz.

 • Cevap:

Bu nüfus piramidinde belirtilen özelliklere sahip günümüzden iki ülke örneği veriniz.

 • Cevap: İspanya-İtalya.

Tabloda verilen özelliklere sahip olan ülkenin sosyoekonomik durumu hakkında çıkarımlarda bulununuz.

 • Cevap: Refah ülkeler.

10. Sınıf Meb Yayınları Coğrafya Ders Kitabı Sayfa 176 Cevabı

Aşağıda farklı ülkelere ait olan nüfus piramitleri verilmiştir. Bu piramitlerden nüfusun özelliklerine (cinsiyet yapısı, yaş grubu vb.) dair edindiğiniz çıkarımları piramitlerin karşılarındaki boşluklara yazınız.

 • Cevap:

10. Sınıf Meb Yayınları Coğrafya Ders Kitabı Sayfa 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176 Cevabı ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.

Coğrafya Kitabı Cevapları
Bu içeriğe emoji ile tepki ver
0
0
0
0
0
0
0

Yorum Yap