Kitap Cevapları TIKLA
Test Çöz TIKLA

10. Sınıf Meb Yayınları Coğrafya Ders Kitabı 1. Bölüm Nüfus Ölçme ve Değerlendirme Cevapları

10. Sınıf Coğrafya Ders Kitabı Gün Yayınları 2. Ünite Beşeri Sistemler Sayfa 177, 178, 179 1. Bölüm Nüfus Ölçme ve Değerlendirme Etkinlik Soruları ve Cevapları

10. Sınıf Meb Yayınları Coğrafya Ders Kitabı 1. Bölüm Nüfus Ölçme ve Değerlendirme Cevapları

1. Bölüm Nüfus Ölçme ve Değerlendirme

10. Sınıf Meb Yayınları Coğrafya Ders Kitabı Sayfa 177 Cevabı

A) Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere doğru sözcük veya sözcükleri yazınız.

 • Cevap:

1. Sanayi Devrimi ile birlikte nüfusta görülen en fazla artış ve değişim Avrupa Kıtası’nda olmuştur.
2. Gelişmiş ülkelerde doğum oranlarının azalması ve ortalama yaşam süresinin uzaması sonucu gelecekte yaşlanma gibi olumsuz sonuç ortaya çıkabilir.

B) Aşağıdaki tabloda nüfusa dair verilen özelliklerle bu özelliklere ait olan ifadeleri eşleştiriniz.

 • Cevap:

Bütün dünya medyasında dünya nüfusunun 7 milyara çıkması manşetlere taşındı, 7 milyarıncı bebekler ekranlarda boy gösterdi. Fakat uzmanların endişesi o ki, nüfus artışıyla dünyadaki kaynaklar arasındaki ters orantı nedeniyle, 10 milyarıncı bebeğin doğumunu kutlayamayabiliriz. 0-1800 yılları arasında dünya nüfusu 1 milyara çıktı. 1900-1999 arasında ise bu sayı 1,6’dan 6 milyara fırladı. Bundan sonra ise sadece on yıl içerisinde, 2000-2011 yılları arasında, 6 milyardan 7 milyara ulaştı. Bu büyümenin neredeyse tamamı, yani nüfusa eklenen her 100 kişiden 97’si, az gelişmiş ülkelerde görülüyor. Dünya genelinde ortalama yaşam süresi 1950’de 48 iken bu rakam bugün 69’a çıktı. Birleşmiş Milletlerin (BM) nüfus dairesi verilerine göre eğer mevcut nüfus artış hızı devam ederse dünya nüfusu 2050 yılında 9 milyarın üzerine çıkacak ve yüzyılın sonunda da 10 milyarı aşacak. 2040 yılına gelindiğinde Hindistan’ın 1,4 milyar ile dünyanın en kalabalık ülkesi olacağı öngörülüyor. Bu ülkeden bir çarpıcı rakam daha: Hindistan’da dakikada 43 çocuk doğuyor!

4. Yukarıdaki haber metnine uygun bir başlık yazınız.

 • Cevap: Dünya Nüfusu Nereye Gidiyor.

5. Doğum oranları hangi tür ülkelerde ve hangi nedenlerden dolayı daha fazladır?

 • Cevap: Az gelişmiş ülkelerde fazladır. Az gelişmiş ülkelerde nüfus büyük çoğunluğu tarım sektöründe çalıştığından, nüfusun eğitim seviyesinin düşük olmasında ve kültürel özellikler gibi etkenlerden dolayı doğum oranları fazladır.

6. Hindistan’ın 2040 yılına gelindiğinde dünyanın en kalabalık ülkesi olarak öngörülmesinin nedenleri nelerdir?

 • Cevap: Nüfus artış hızının çok yüksek olması ve günümüzde en kalabalık ülke olan Çin’in nüfus artış hızının düşmeye başlamasıdır.

7. Yandaki tabloya göre aritmetik nüfus yoğunluğunun en az ve en fazla olduğu bölgeler sırasıyla hangileridir?

 • Cevap: en az b, en fazla d.

10. Sınıf Meb Yayınları Coğrafya Ders Kitabı Sayfa 178 Cevabı

Nüfus piramitleri nüfusun yaş ve cinsiyet yapısını gösteren grafiklerdir. Yukarıda dört ülkeye ait nüfus piramitleri verilmiştir. Bu piramitlere bakarak 8, 9, 10 ve 11. soruları cevaplayınız.

8. Kaç numara ile gösterilen piramit doğum oranının son yıllarda giderek azaldığı bir ülkeye aittir?

 • Cevap: III.

9. Yukarıdaki piramitlerde verilen değerleri yansıtan ülkelere günümüzden örnekler yazınız.

 • Cevap: I-Afganistan, II-Belçika, III-Bangladeş, IV-Fransa.

10. Verilen piramitlere sahip olan ülkeleri az gelişmişten çok gelişmişe doğru sıralayınız.

 • Cevap: I-III-IV-II.

11. Kaç numara ile gösterilen piramit diğerlerine göre daha az gelişmiş bir ülkeye aittir?

 • Cevap: I

12. Gelişmiş ülkelerde nüfus artış hızının az olması, genç nüfus yapısının ve nüfusa ait dinamik özelliklerin kaybolmasına neden olurken yaşlı nüfus oranı da hızlı bir şekilde artar. Bu durum, başta iş gücü olmak üzere çeşitli problemleri beraberinde getirir. Ülkeler bu sorunu çözebilmek için diğer ülkelerden iş gücü talep eder.
Buna göre aşağıda verilen ülkelerin hangisinde iş gücü açığı daha fazladır?
A) Etiyopya
B) Makedonya
C) Almanya
D) Endonezya
E) İran

 • Cevap: C

13.Yukarıdaki dünya haritasında numaralandırılarak gösterilen alanların hangisi diğerlerine göre daha yoğun nüfuslu bir bölgedir?

 • Cevap: B

10. Sınıf Meb Yayınları Coğrafya Ders Kitabı Sayfa 179 Cevabı

14. Yukarıdaki grafikte bir ülkeye ait olan nüfus artış hızının yıllara göre değişimi verilmiştir. Buna göre aşağıda verilenlerden hangisi doğrudur?
A) Nüfusun en az olduğu dönem 1940 yılıdır. b) Nüfus bazı dönemlerde artarken bazı dönemlerde azalmıştır.
C) Nüfus miktarı 1927 yılından 1945 yılına doğru azalmıştır.
D) 1980’li yıllarda ülke nüfusu 30 milyonun altındadır.
E) Ülke nüfusu verilen yıllarda sürekli artış göstermiştir.

 • Cevap: E

15.Tabloda bir ülke nüfusunun sektörlere göre dağılımı verilmiştir. Tablodaki verilerden faydalanarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?
A) Nüfus 1927 yılında en fazla tarım sektöründe faaliyet göstermiştir.
B) 2014 yılına kadar tarım sektöründe çalışan nüfus oranı azalırken hizmet ve sanayi sektörlerinde çalışan nüfus oranı artmıştır.
C) 2010 yılında hizmet sektöründe çalışanların oranı, tarım sektöründe çalışanların oranını geçmiştir.
D) Sanayi sektöründe çalışanların en fazla olduğu dönem 2016 yılıdır.
E) Hizmet sektöründe çalışan nüfus oranının en az olduğu dönem 1927 yılıdır.

 • Cevap: D

10. Sınıf Meb Yayınları Coğrafya Ders Kitabı Sayfa 177, 178, 179 Cevabı ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.

Coğrafya Kitabı Cevapları
☺️ BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
love
0
happy
0
clap
0
confused
0
sad
0
unlike
0
angry

Yorum Yap