Kitap Cevapları TIKLA
Test Çöz TIKLA

9. Sınıf Meb Yayınları Coğrafya 3. Ünite Küresel Ortam Bölgeler ve Ülkeler Ölçme Ve Değerlendirme Soruları ve Cevapları

9. Sınıf Coğrafya Ders Kitabı Meb Yayınları 3. Ünite Küresel Ortam Bölgeler ve Ülkeler  Sayfa 203, 204, 205, 206, 207  Ölçme Ve Değerlendirme Soruları ve Cevapları

9. Sınıf Meb Yayınları Coğrafya 3. Ünite Küresel Ortam Bölgeler ve Ülkeler   Ölçme Ve Değerlendirme Soruları ve Cevapları

9. Sınıf Meb Yayınları Ortaöğretim Coğrafya Ders Kitabı Sayfa 203 Cevabı

I. Akdeniz iklim bölgesi
II. Kızılçam ormanları bölgesi
III. Avrupa Birliği Bölgesi
IV. Kuzey Anadolu Dağlık Bölgesi
V. Japonya Sanayi Bölgesi
Doğal koşullara bağlı olarak oluşturulan bölgelerin sınırları uzun süre değişmez. Örneğin bir alandaki iklim ya
da yer şekillerine ait özelliklerin değişebilmesi için uzun yıllar gerekebilir.
1-Buna göre yukarıda verilen bölgelerden hangilerinin sınırları daha kısa sürede değişir?
A) I ve II
B) I ve III
C) II ve III
D) III ve V
E) IV ve V

 • Cevap:

2-Ülkemizin coğrafi koşulları göz önüne alındığında aşağıdaki bölge eşleştirmelerinden hangisi yanlış olur?
A) Batman Petrol bölgesi
B) Toroslar Dağlık bölge
C) Ardahan Sert karasal bölge
D) Tekirdağ Turunçgiller üretim bölgesi
E) Uludağ Kış turizm bölgesi

 • Cevap:

3- Yukarıdaki haritada verilen şehirlerin tümünü kapsayan bir bölge, aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?
A) Askerî bölge
B) Tarım bölgesi
C) Maden bölgesi
D) Sanayi bölgesi
E) Deprem bölgesi

 • Cevap:

4-İklim bölgeleri aşağıdaki bölgelerden hangisiyle uyum gösterir?
A) Sanayi bölgesi
B) Siyasi bölge
C) Dağlık bölge
D) Maden bölgesi
E) Bitki örtüsü bölgesi

 • Cevap:

5-Aşağıdakilerden hangisi doğal özelliklerine göre oluşturulan bölgelerde kullanılan ölçütlerden değildir?
A) İklim koşulları
B) Nüfus özellikleri
C) Bitki örtüsü
D) Su kaynakları
E) Yeryüzü şekilleri

 • Cevap:

Kültür bölgeleri; aynı din, dil ve tarihe sahip insanların bir arada bulunduğu bölgelerdir.
6-Buna göre aşağıdaki ülkelerden hangisi farklı bir kültür bölgesinde yer alır?
A) Türkiye
B) Nepal
C) Özbekistan
D) Türkmenistan
E) Azerbaycan

 • Cevap:

7-Aşağıdakilerden hangisi dünyanın yoğun nüfuslu bölgelerinden biridir?
A) Güneydoğu Asya
B) Sibirya
C) Avustralya
D) Grönland
E) Tibet Platosu

 • Cevap:

9. Sınıf Meb Yayınları Ortaöğretim Coğrafya Ders Kitabı Sayfa 204 Cevabı

8-Yukarıdaki haritada yeryüzündeki bir bölge türü işaretlenmiştir. Haritada belirtilen noktalar hangi bölge türüne aittir?
A) Dağlık bölge
B) Sanayi bölgesi
C) İklim bölgesi
D) Maden bölgesi
E) Sık nüfuslu bölge

 • Cevap:

Yaşadığım şehir verimli tarım arazileri üzerinde kurulmuştur. Ne yazık ki bu alanlar yerleşme alanının büyümesiyle
yok olmaktadır. Yerleşmeye açılmayan şehrin kenarlarında sebze ve meyve yetiştirilebilmektedir. Şehir, aynı zamanda tekstil ve otomotiv sanayisinin de geliştiği bir yerdir. Şehrin tarihî ve turistik yerleri, denize yakınlığı, kış turizmine müsait dağlık alanların varlığı gelişmesinde oldukça etkilidir. Göç aldığı için de gelişen bir yerleşme özelliği taşımaktadır.
9- Paragrafta verilen bilgiye göre aşağıdaki bölge sınıflandırmalarından hangisine değinilmemiştir?
A) Sanayi bölgesi
B) Dağlık bölge
C) Turizm bölgesi
D) Tarım bölgesi
E) Maden bölgesi

 • Cevap:

Bölgeler oluşturulurken sadece doğal koşullar yeterli olmamaktadır. Doğal koşullara göre oluşturulan bölgelerin sınırları uzun yıllar boyunca değişmez. Bundan dolayı beşerî ve ekonomik özellikler de göz önüne alınarak bölge ayrımı yapılmaktadır.
10-Aşağıda verilen bölge türlerinden hangisi doğal bir bölgedir?
A) Zonguldak Taş Kömürü Bölgesi
B) Sahra Çöl Bölgesi
C) NATO
D) Batı Avrupa Kömür ve Maden Bölgesi
E) İstanbul Ticaret Bölgesi

 • Cevap:

I. Siyasi bölgeleri
II. Sanayi bölgeleri
III. İklim bölgeleri
IV. Orman bölgeleri
11- Yukarıda verilen bölgelerden hangileri beşerî bölge sınıflandırmasına girer?
A) I ve II
B) I ve IV
C) II ve III
D) II ve IV
E) III ve IV

 • Cevap:

9. Sınıf Meb Yayınları Ortaöğretim Coğrafya Ders Kitabı Sayfa 204 Cevabı

Yukarıda verilen Türkiye haritasında bazı yerler numaralandırılarak gösterilmiştir. Buna göre aşağıdaki cümlelerde yer alan boşlukları haritadan yararlanarak doldurunuz.

12- … numaralı alan çay tarımı bölgesidir.

 • Cevap:

13- … numaralı alan petrol çıkarılan bir bölgedir.

 • Cevap:

14- … , … ve … numaralı alanlar, genel olarak kırsal yerleşme bölgesidir.

 • Cevap:

15- ... numaralı alan yoğun sanayi bölgesidir.

 • Cevap:

16- … numaralı alan ormanların sık olduğu bir bölgedir.

 • Cevap:

17- … numaralı alan, yerleşme özelliklerine göre yoğun nüfuslu bölgedir.

 • Cevap:

18- … ,  … ve  … numaralı alanlar, tarım faaliyetleri yoğun olarak yapıldığı için tarım bölgesidir.

 • Cevap:

9. Sınıf Meb Yayınları Coğrafya Ders Kitabı Sayfa 203, 204, 205, 206, 207 Cevabı ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.

Coğrafya Kitabı Cevapları
Bu içeriğe emoji ile tepki ver
0
0
0
0
0
0
0

Yorum Yap