Kitap Cevapları TIKLA
Test Çöz TIKLA

9. Sınıf Meb Yayınları Coğrafya 1. Ünite Doğal Sistemler 5. Bölüm İklim Elemanları Ölçme Ve Değerlendirme Soruları ve Cevapları

9. Sınıf Coğrafya Ders Kitabı Meb Yayınları 1. Ünite Doğal Sistemler Sayfa 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161  I. Ünite Doğal Sistemler 5. Bölüm İklim Elemanları Ölçme Ve Değerlendirme Soruları ve Cevapları

9. Sınıf  Meb Yayınları Coğrafya I. Ünite Doğal Sistemler 5. Bölüm İklim Elemanları Ölçme Ve Değerlendirme Soruları ve Cevapları

9. Sınıf Meb Yayınları Ortaöğretim Coğrafya Ders Kitabı Sayfa 154 Cevabı

1- Dünya’da atmosfer olmaması durumunda aşağıdakilerden hangisi meydana gelmez?
A) Gök taşları yeryüzüne düşer.
B) Gölge yerler tam karanlık olur.
C) Zararlı Güneş ışınları yeryüzüne ulaşır.
D) Kimyasal çözünme artar.
E) Güneş gören yerler çok sıcak olur.

 • Cevap: D

I. Yeryüzüne en yakın troposfer katmanıdır.
II. Hava olaylarının tamamı stratosfer katmanında görülür.
III. Göktaşlarının yeryüzüne büyük parçalar hâlinde ulaşmasını mezosfer önler.
IV. Atmosferdeki gazların en yoğun olduğu katman termosferdir.
2-Atmosfer katmanları ile ilgili yukarıda verilen bilgilerden hangileri yanlıştır?
A) I ve II
B) I ve III
C) II ve III
D) II ve IV
E) III ve IV

 • CevapD

I. Sıcaklık ve nem bakımından benzer özellik gösteren geniş atmosfer parçasıdır.
II. Kısa sürede dar alanlarda etkili olan hava olaylarıdır.
III. Geniş alanlarda uzun yıllar değişmeyen ortalama hava olaylarıdır.
3-Yukarıda tanımları verilen kavramlar, sırasıyla aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?
A) Hava kütlesi İklim Hava durumu
B) İklim Hava durumu Hava kütlesi
C) Hava kütlesi Hava durumu İklim
D) Hava durumu Hava kütlesi İklim
E) İklim Hava kütlesi Hava durumu

 • CevapC

I. Uzmanlar, bu hafta sonu sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerine çıkacağını söyledi.
II. Rize’de yılın büyük bir bölümü yağışlı geçer.
III. Ardahan’da kış mevsimi uzun sürer.
IV. Bursa’da sağanak yağış yüzünden evleri ve iş yerlerini su bastı.
4-Yukarıdaki ifadelerin hangileri hava durumu hangileri de iklimle ilgilidir?
A) I ve II III ve IV
B) I ve III II ve IV
C) II ve III I ve IV
D) I ve IV II ve III
E) III ve IV I ve II

 • Cevap: D

5-İklim, insanların sosyal ve ekonomik faaliyetleri üzerinde belirleyici etkide bulunur. Buna göre aşağıdaki ekonomik faaliyetlerden hangisi üzerinde iklim özelliklerinin etkisi diğerlerine göre daha azdır?
A) Zeytin tarımı
B) Deniz turizmi
C) Küçükbaş hayvancılık
D) Arıcılık
E) Bakır üretimi

 • Cevap: E

9. Sınıf Meb Yayınları Ortaöğretim Coğrafya Ders Kitabı Sayfa 155 Cevabı

6- Yaz mevsiminde aynı sıcaklık değerlerine sahip iki ilden Antalya kıyılarında, denizden uzak olan Gaziantep’e göre bunaltıcı hava koşulları daha etkilidir. Antalya ve Gaziantep’in hangi bakımdan farklı olması, bu durumun ortaya çıkmasına neden olmuştur?
A) Nem
B) Yükselti
C) Okyanus akıntıları
D) Bakı
E) Enlem

 • Cevap: A

Ekvator’da kalıcı karlara rastlanması
Kıtaların doğu ve batı kıyılarında sıcaklıkların farklı olması
Kuzey Yarım Küre’de en soğuk ayların ocak ve şubat aylarına denk gelmesi
En yüksek sıcaklıkların çöllerde ölçülmesi
7-Aşağıdakilerden hangisi, yukarıdaki durumların ortaya çıkmasının nedenlerinden biri değildir?
A) Karasallık
B) Rüzgârlar
C) Yükselti
D) Okyanus akıntıları
E) Eksen eğikliği

 • Cevap: B

8-Rüzgârlar, geldikleri yerin sıcaklık ve nem özelliklerini de taşır. Buna göre yandaki şekil üzerinde esiş yönleri gösterilen rüzgârlardan hangileri ulaştıkları yerin sıcaklığını yükseltir?
A) 1 ve 2
B) 3 ve 4
C) 2 ve 4
D) 3 ve 5
E) 1 ve 5

 • Cevap: C

Güneş ışınlarının geliş açısına bağlı olarak sıcaklık, Ekvator’dan kutuplara doğru azalmaktadır. Ancak bazı koşullarda Ekvator’dan kutuplara doğru sıcaklığın düzenli olarak azalmasını engelleyen faktörler bulunur.
9-Aşağıdakilerden hangisi bu durumun ortaya çıkmasında etkili değildir?
A) Enlem

B) Karasallık
C) Okyanus akıntıları
D) Rüzgârlar
E) Nem

 • Cevap: A

10-Yukarıda 1 ve 2 numara ile gösterilen hava hareketleri ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) 1 numaralı yerde yağış ihtimali yüksektir.
B) 1 numaralı yerde alçak basınç oluşmuştur.
C) 2 numaralı yerde hava açık ve güneşlidir.
D) 2 numaralı yerde yüksek basınç oluşmuştur.
E) 1 numaralı yerde rüzgâr çevreye doğru eser.

 • Cevap: E

11-Yandaki eş basınç haritasında ok yönünde rüzgârların esiş yönleri gösterilmiştir.
Buna göre hangi ok yönünde esen rüzgârın hızı en azdır?
A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
E) 5

 • CevapB

9. Sınıf Meb Yayınları Ortaöğretim Coğrafya Ders Kitabı Sayfa 156 Cevabı

12- Dünya’nın kendi ekseni etrafındaki dönüşüne bağlı olarak rüzgârların esiş yönlerinde sapmalar görülür. Buna göre aşağıdakilerden hangisi Kuzey Yarım Küre’de yer alan bir alçak basınç merkezine aittir?

 • CevapD

I. Gün içerisinde kara ve denizlerin farklı ısınması sonucu oluşur.
II. Yükselen hava kütlesinin bir dağın yamacını aşması sonucu oluşan sıcak ve kuru rüzgârdır.
III. Dinamik yüksek basınç alanından dinamik alçak basınç alanına doğru eser.
13- Yukarıda numaralandırılmış rüzgâr türleri, aşağıdakilerin hangisinde doğru sırada verilmiştir?

 • Cevap: E

14-Bir gözlemcinin dünyadaki beş farklı şehirde yapmış olduğu gözlemler sonucunda elde ettiği veriler yukarıdaki tabloda gösterilmiştir. Buna göre bağıl nemin en yüksek ve en düşük olduğu şehirler hangileridir?
A) Balıkesir-Oslo
B) Medine-Balıkesir
C) Bakü-Moskova
D) Moskova-Medine
E) Oslo-Medine

 • Cevap: E

(Y) Sıcak ve soğuk hava kütlesinin karşılaşmasıyla yükselim yağışları oluşur.
(D) Sıcaklık ve maksimum nem doğru orantılıdır.
(Y) İlkbahar mevsiminde yeryüzünde cisimlerin üzerinde oluşan su damlacıklarına kırağı denir.
(Y) Çöl bölgelerinde mutlak nem oranı yüksektir.
(D) Ekvatoral ve okyanusal iklimde yağış rejimi düzenlidir.
15-Yukarıdaki ifadelerden kaç tanesi doğrudur?
A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
E) 5

 • Cevap: B

9. Sınıf Meb Yayınları Ortaöğretim Coğrafya Ders Kitabı Sayfa 157 Cevabı

Farklı yarım kürelerde yer alan Türkiye ve Avustralya’da maki bitki örtüsü yaygın olarak görülmektedir. 16-Bu iki ülkenin farklı yarım kürelerde yer almasına rağmen benzer doğal bitki örtüsüne sahip olmalarının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A) Yeryüzü şekilleri
B) Jeolojik özellikleri
C) Saat dilimlerinin aynı olması
D) İklim özellikleri
E) Yağış türleri

 • Cevap: D

17-Ülkemiz, genellikle Akdeniz iklim kuşağı sınırları içerisinde yer alır. Ancak ülkemizde birbirinden farklı iklim tipleri görülür. Bu farklı iklim tiplerinin görülmesinde aşağıdakilerden hangisinin etkisi yoktur?
A) Yükselti
B) Denizellik
C) Dağların uzanış yönü
D) Bulunduğu yarım küre
E) Rüzgârların yönü

 • Cevap: D

18-Kars, Aksaray ve Konya gibi şehirlerin günlük sıcaklık farkı fazla iken Rize, İzmir ve Hatay gibi şehirlerin günlük sıcaklık farkı azdır. Bu durumun ortaya çıkmasında aşağıdakilerden hangisi etkili olmuştur?
A) Nem

B) Yer şekilleri
C) Doğal bitki örtüsü
D) Rüzgârlar
E) Enlem

 • Cevap: A

I. Yükselti
II. Karasallık
III. Doğal bitki örtüsü
IV. Yağış rejimi
19- Türkiye’nin yıllık ortalama sıcaklık dağılışını gösteren harita incelendiğinde en düşük sıcaklıkların Kuzeydoğu Anadolu’da olduğu görülmektedir. Bu durumun ortaya çıkmasında yukarıdaki nedenlerden hangileri etkili olmuştur?
A) I ve II
B) I ve IV
C) II ve III
D) II ve IV
E) III ve IV

 • Cevap: A

20-Yandaki Türkiye haritasında bazı yerler numaralandırılarak gösterilmiştir. Haritada gösterilen yerlerin özellikleri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) 1 numaralı yerde yıllık yağış miktarı en azdır.
B) 5 numaralı yerin yıllık sıcaklık ortalaması 3 numaralı yerden fazladır.
C) Kış mevsiminde 4 numaralı yer 2 numaralı yere göre daha sıcaktır.
D) 4 numaralı yerde yağış rejimi düzenlidir.
E) 3 numaralı yerde don olayı uzun sürer.

 • Cevap: A

21-Yandaki grafiklerde, ülkemizde yer alan iki il merkezinin 1981-2010 yılları arasındaki mevsimlere göre ortalama yağış miktarının oransal dağılışı gösterilmiştir (%) İklim özellikleri göz önüne alındığında, grafiklerde yağış özellikleri verilen iller aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?
A) Antalya Siirt
B) Kars Yozgat
C) Giresun Erzincan
D) Bursa Trabzon
E) Ardahan Rize

 • Cevap: E

9. Sınıf Meb Yayınları Ortaöğretim Coğrafya Ders Kitabı Sayfa 158 Cevabı

Dünya’nın etrafını saran, onun şeklini alan ve çeşitli gazlardan oluşan atmosfer, yer çekimi sayesinde uzaya dağılmaz. İçeriğindeki gazların yere uyguladığı kuvvet sonucu atmosfer basıncı oluşur. Fakat hiçbir canlı, tonlarca ağırlıktaki havanın uyguladığı bu basıncı hissetmez. Vücudun içinde bu basıncı dengeleyecek başka bir basınç bulunur. Yükseklere doğru çıkıldıkça gazlar seyrekleşir ve bunun neticesinde atmosfer basıncı düşer. Buna bağlı olarak da vücudumuzdaki kan basıncı yükselir. Böylece bu basınç değişimlerinin mükemmel bir şekilde dengelenmesiyle tam bir ahenk içinde yaşarız. Fakat yine de hızlı basınç değişimleri yaşadığımızda sağlığımız tehlikeye girer. Çok yükseklere çıkıldığında yaşanan mide bulantıları ve burun kanamalarının sebebi bu basınç değişimleridir.
Aşağıdaki soruları yukarıdaki metne göre cevaplayınız.

22- Tonlarca ağırlıktaki havanın uyguladığı basıncın hissedilmemesinin nedenini açıklayınız.

 • Cevap: İnsan vücudunun içindeki basıncın dış ortamdaki basınca eşit olması.

23- Yükseklere çıkıldıkça mide bulantısı, burun kanaması gibi rahatsızlıklar yaşanabilir. Daha önce böyle bir durum hiç yaşadınız mı? Bu tür rahatsızlıkları önlemek için ne gibi tedbirler alınabilir?

 • Cevap: Basınca karşı vücudumuz bir tepki uygular, bu sayede biz basıncı hissetmeyiz. Eğer düşük basınçlı bir yere gideceksek bunu alıştırarak yapmamız yeterli olacaktır. Bu sayede kanımız yeterince alyuvar üretir ve oksijensiz kalmamış oluruz.

24-Atmosferin şekli Dünya’nın şekline benzediğine göre aşağıdaki ülkeleri, atmosferin kalınlığına göre en fazla olandan en az olana doğru sıralayınız. I. Norveç II. İtalya III. Brezilya

 • Cevap: III > II > I

Aşağıda ülkemizin çeşitli şehirlerine ait sıcaklık ve yağış grafikleri verilmiştir. Grafikleri yorumlayarak aşağıdaki soruları cevaplayınız.

25-Şehirleri, toplam yağış miktarları bakımından en fazla olandan en az olana doğru sıralayınız.

 • Cevap: 4, 1, 2, 3

26-Şehirleri, ortalama sıcaklık değerleri bakımından en yüksek olandan en düşük olana doğru sıralayınız.

 • Cevap: 1, 4, 3, 2

27-Kış yağışları en fazla hangi şehirde görülür?

 • Cevap: 1

28-Hangi şehirlerde yaz kuraklığı belirgin olarak yaşanır?

 • Cevap: 1, 3

29-Hangi şehirde her mevsim yağış isteyen tarım ürünleri yetişebilir?

 • Cevap:4 numaralı şehirde yetişebilir.

30-Don olaylarının en fazladan en aza doğru yaşandığı şehirleri sıralayınız.

 • Cevap: 2, 3, 4, 1

31-Bütün şehirlerde en düşük sıcaklıklar aralık-ocak, en yüksek sıcaklıklar ise temmuz-ağustos dönemlerinde görülmektedir. Sizce bu durumun temel sebebi ne olabilir?

 • Cevap: Kuzey Yarım Küre’de yer aldıkları için.

9. Sınıf Meb Yayınları Ortaöğretim Coğrafya Ders Kitabı Sayfa 159 Cevabı

Aşağıdaki soruları haritadan yararlanarak cevaplayınız.

32-Hangi şehirlerde dört mevsim belirgin olarak yaşanır?

 • Cevap:

1. şehir Akdeniz iklimi
2. şehir Sert Karasal iklimi
3. şehir Ilıman Karasal iklimi
4. şehir Okyanusal iklimi

33-Hangi şehirler, sıcak iklim özelliğine sahip ve her mevsim yağışlıdır?

 • Cevap: New York, Antalya, Tokyo, Londra, Cape Town, Sidney.

34-Murmansk’ın (Moormansk) Güneş ışınlarını Yakutsk’tan (Yekotsk) daha dar açıyla almasına rağmen, Murmansk’ta ortalama sıcaklıkların daha yüksek olması nasıl açıklanabilir?

 • Cevap: Rio de Janeiro, Jakarta.

35-Antalya’yı yazları çok sayıda yabancı turistin ziyaret etmesinde şehrin iklim özellikleri belirleyici bir rol oynar. Benzer durumun yukarıdaki haritada hangi şehirlerde de görüldüğü söylenebilir? Açıklayınız.

 • Cevap: Denizellikle açıklanır. (Nemliliğin daha fazla olması)

36- Antalya’yı yazları çok sayıda yabancı turistin ziyaret etmesinde şehrin iklim özellikleri belirleyici bir rol oynar. Benzer durumun yukarıdaki haritada hangi şehirlerde de görüldüğü söylenebilir? Açıklayınız.

 • Cevap: Sidney, Cape Town.

9. Sınıf Meb Yayınları Coğrafya Ders Kitabı Sayfa 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161 Cevabı ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.

Coğrafya Kitabı Cevapları
Bu içeriğe emoji ile tepki ver
0
0
0
0
0
0
0

Yorum Yap