Kitap Cevapları TIKLA
Test Çöz TIKLA

9. Sınıf Meb Yayınları Coğrafya 1. Ünite Doğal Sistemler 4. Bölüm Dünyanın Şekli ve Hareketleri Ölçme Ve Değerlendirme Soruları ve Cevapları

9. Sınıf Coğrafya Ders Kitabı Meb Yayınları 1. Ünite Doğal Sistemler Sayfa 99, 100, 101, 102, 103 I. Ünite Doğal Sistemler 4. Bölüm Dünyanın Şekli ve Hareketleri Ölçme Ve Değerlendirme Soruları ve Cevapları

9. Sınıf Meb Yayınları Coğrafya I. Ünite Doğal Sistemler 4. Bölüm Dünyanın Şekli ve Hareketleri Ölçme Ve Değerlendirme Soruları ve Cevapları

9. Sınıf Meb Yayınları Ortaöğretim Coğrafya Ders Kitabı Sayfa 99 Cevabı

1- Yandaki şekilde Dünya’nın belirli bir tarihteki konumu verilmiştir.

Aşağıdakilerden hangisi, Dünya şekildeki konumdayken gerçekleşen durumlardan biridir?
A) Kuzeye doğru gidildikçe gündüz süresi kısalır.
B) Gölge boyunun en kısa olduğu yer Oğlak Dönencesidir.
C) Güney Yarım Küre’de yaz gün dönümü yaşanır.
D) Aydınlanma çemberi kutup noktalarından geçer.
E) Kuzey Yarım Küre’de en uzun gündüz yaşanır.

 • Cevap: E

2-Aşağıdaki grafikte, bir merkezde bulunan 2 metre boyundaki bir cismin belirtilen tarihlerdeki gölge uzunlukları verilmiştir. Grafikten yararlanarak 2 ve 3. soruları cevaplayınız. Grafikten hareketle bu merkezle ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Ekinoks tarihlerinde Güneş ışınlarını aynı açıyla alır.
B) 21 Aralık’ta Güneş ışınlarını en dar açıyla alır.
C) En uzun gündüz 21 Haziran’da yaşanır.
D) Güney Yarım Küre’de orta kuşakta yer alır.
E) Öğle vakti gölge yönü devamlı kuzeyi gösterir.

 • Cevap: C

3-Bu merkezin enlem derecesi aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?
A) 60° G
B) 23° K
C) 45° G
D) 45° K
E) 60° K

 • Cevap: B

I. Yıl içinde Güneş ışınları iki kez dik açıyla düşer.
II. Sürekli rüzgârlar sağa sapar.
III. Gölge yönü daha çok kuzeye düşer.
4-Yukarıda verilen özellikler aşağıdaki merkezlerden hangisine aittir?

21 Haziran tarihinde 30° K enleminde gündüz süresi 10 saat, gece süresi 14 saattir. 30° G enleminde ise gündüz süresi 14 saat, gece süresi 10 saattir.

 • Cevap:21 Haziran tarihinde 30° K enleminde gündüz süresi 10 saat, gece süresi 14 saattir. 30° G enleminde ise gündüz
  süresi 14 saat, gece süresi 10 saattir. Sürekli rüzgarlar, Kuzey Yarım Kürede sağa saparak ilerlerler. Yıl içinde iki kere Güneşin dik açı ile aydınlattığı bölgeler ise Oğlak ve Yengeç Dönenceleri arasında kalan bölgedir. Bu bilgiler sayesinde cevabımızın C seçeneği olacağını anlarız.

5-Yukarıda verilen bilgiye göre, 30° K ve 30° G enlemlerinde 21 Haziran tarihinde gece ve gündüz sürelerinin farklı olmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) Dünya’nın şekli
B) Dünya’nın günlük hareketi
C) Dünya’nın eksen eğikliği
D) Dünya’nın ekseni etrafında dönüşü
E) Yörüngenin elips şeklinde olması

 • Cevap: C

9. Sınıf Meb Yayınları Ortaöğretim Coğrafya Ders Kitabı Sayfa 100 Cevabı

Aşağıdaki haritada bazı ülkeler gösterilmiştir.

6 ve 7. soruları haritaya göre cevaplayınız.

I. 21 Haziran’da öğle vakti gölge boyunun en uzun olduğu ülke Türkiye’dir.
II. Güneş ışınları Venezuela’ya yıl boyunca diğer ülkelere göre daha büyük açıyla düşer.
III. Norveç ile Avustralya aynı anda farklı mevsimleri yaşar.
IV. Hindistan’da görülen muson rüzgârları günlük hareket sonucunda oluşur.
V. Gurup ve tan sürelerinin en kısa olduğu ülke Norveç’tir.
6-Yukarıdaki ifadelerinden hangileri doğrudur?
A) I ve II

B) II ve III
C) II ve IV
D) III ve V
E) VI ve V

 • Cevap: A

7-Bulundukları mutlak konum düşünüldüğünde dört mevsimin en belirgin olarak yaşandığı ülke hangisidir?
A) Norveç
B) Türkiye
C) Hindistan
D) Venezuela
E) Avustralya

 • Cevap: B

8-Aşağıdaki gezegenlerden hangisi Dünya’ya daha yakındır?
A) Mars

B) Jüpiter
C) Satürn
D) Uranüs
E) Neptün

 • Cevap: A

I. Yer çekiminin kutuplarda Ekvator’a göre fazla olması
II. Ekvator’un çapının kutupların çapından daha fazla olması
III. Sıcaklıkların Ekvator’da kutuplara göre fazla olması
IV. Kutuplarda gece-gündüz süreleri arasındaki farkın Ekvator’dan fazla olması
9-Yukarıdakilerden hangileri Dünya’nın şeklinin geoit olduğunu kesin kanıtlar?
A) I ve II
B) I ve III
C) II ve III
D) II ve IV
E) III ve IV

 • Cevap: C

I. Güneydoğu Asya’da muson rüzgârlarının görülmesi
II. İsveç’te alaca karanlık süresinin Mısır’dan daha uzun olması
III. Türkiye’nin 3 Ocak’ta Güneş’e yaklaşması
IV. Akdeniz’deki tuzluluk oranının Karadeniz’den fazla olması
V. Sidney’de sürekli rüzgârların sola, İstanbul’da sağa sapması
10-Yukarıdaki verilenler sebep-sonuç ilişkisi bağlamında düşünüldüğünde aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) I- Dünya’nın eksen eğikliği

B) II- Dünya’nın şekli
C) III- Yörüngenin şekli
D) IV- Dünya’nın günlük hareketi
E) V- Dünya’nın günlük hareketi

 • Cevap: A

I. 21 Mart
II. 21 Haziran
III. 23 Eylül
IV. 21 Aralık
11-Ülkemizde yatay düzlemde dik duran bir cismin gölge boyunun en kısa ve en uzun olduğu tarihler aşağıdakilerden hangisidir?
A) I ve II
B) I ve III
C) II ve III
D) II ve IV
E) III ve IV

 • Cevap: D

9. Sınıf Meb Yayınları Ortaöğretim Coğrafya Ders Kitabı Sayfa 101 Cevabı

12-Ankara’da yaşayan İpek ile Londra’da yaşayan Selin, “Bugün hem Ankara’da hem de Londra’da Güneş’in doğuşu
ile batışı arasındaki süre, Dünya’nın kendi ekseni etrafındaki dönüş süresinin yarısına eşit olarak yaşanacaktır.” yorumunda bulunmuşlardır.
Bu durum, aşağıdaki günlerin hangisinde gerçekleşmiş olabilir?
A) Türkiye’de en uzun gündüz yaşandığında
B) Güneş ışınları Oğlak Dönencesi ’ne dik geldiğinde
C) İlkbahar ekinoksunun yaşandığı günde
D) Kuzey Yarım Küre’de yaz mevsimi başladığında
E) Dünya’nın Güneş’e en uzak olduğu günde

 • Cevap: C

13-21 Aralık tarihinde dünyanın farklı yerlerinde bulunan, aynı uzunlukta ve yatay düzleme dik üç çubuk ve bu çubukların yerel saatle 12.00’deki gölge boyları aşağıda verilmiştir.
Buna göre I, II, III numaralı çubukların dünya üzerinde bulundukları yeri gösteren çizim aşağıdakilerden hangisi olabilir?

 • Cevap: Bu tarihte Yengeç Dönencesinin kuzeyinde en uzun gölge oluşur. Güneyde gölgeler daha kısadır. Bu nedenle cevap A olacaktır.

9. Sınıf Meb Yayınları Ortaöğretim Coğrafya Ders Kitabı Sayfa 102 Cevabı

 Haritada yer alan şehirlerin coğrafi konumlarını göz önüne alarak aşağıdaki soruları cevaplayınız.

14-21 Haziran’da en uzun ve en kısa gündüzün yaşandığı şehirler hangileridir?

 • Cevap: En uzun Sinop, en kısa Hatay

15-Yıl içinde gece-gündüz sürelerinin en fazla değiştiği şehir hangisidir?

 • Cevap: En kuzeydeki şehir olan Sinop

16-21 Aralık’ta Ankara’dan hangi şehirlere gidildiğinde gündüz süresinin uzadığı görülür?

 • Cevap: Güneydeki Muğla veya Hatay

17-21 Mart’ta güneşin en erken ve en geç doğduğu şehirler hangileridir?

 • Cevap: Ardahan

18-Yıl içinde en uzun gölge boyunun görüldüğü şehir hangisidir?

 • Cevap: Ardahan

Aşağıdaki şekle göre 19-24. sorularda bulunan boşlukları uygun şekilde tamamlayınız.

 • Cevaplar:

19-21 Haziran’da en uzun gündüz A noktasında yaşanır.
20-21 Aralık’ta Güneş ışınları F noktasına dik açıyla düşer.
21-21 Mart’ta güneş A , B ve D noktalarında aynı anda doğar ve batar.
22-Gece–gündüz süreleri arasındaki fark en fazla A noktasındadır.
23- B ve F gurup ve tan sürelerinin en kısa olduğu iki noktadır.
24- D ve E, 21 Haziran’da gölge boyunun en uzun olduğu iki noktadır.

9. Sınıf Meb Yayınları Ortaöğretim Coğrafya Ders Kitabı Sayfa 103 Cevabı

Yukarıdaki dünya haritası üzerinde belirtilen yerlerle ilgili olarak 25-31. sorularda verilen boşlukları doğru olacak şekilde tamamlayınız.

 • Cevaplar:

25- Günlük hareket sonucu oluşan dinamik alçak basınç alanları 3 ve 5 numaralar ile gösterilmiştir.
26- Sürekli gece-gündüz eşitliğinin yaşandığı yer 1 numara ile gösterilmiştir.
27- 21 Haziran’da en kısa gece 3 numaralı yerde yaşanır.
28- 4 numaralı yer, 21 Aralık’ta Güneş ışınlarını belirtilen diğer yerlerden daha büyük açıyla alır.
29- 21 Haziran’da en kısa gölge boyu 2 numaralı yerde görülür.
30-Sadece 1 numaralı yer, 21 Mart ve 23 Eylül’de Güneş ışınlarını dik açıyla alır.
31- Aralık’ta en uzun gündüz 5 numaralı yerde yaşanı

9. Sınıf Meb Yayınları Coğrafya Ders Kitabı Sayfa 99, 100, 101, 102, 103 Cevabı ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.

Coğrafya Kitabı Cevapları
Bu içeriğe emoji ile tepki ver
0
0
0
0
0
0
0

Yorum Yap