Kitap Cevapları TIKLA
Soru Sor TIKLA

12. Sınıf Coğrafya Ders Kitabı Cevapları Gün Yayınları Sayfa 200

“12. Sınıf Coğrafya Ders Kitabı Cevapları Sayfa 200 Gün Yayınları” ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz.

12. Sınıf Coğrafya Ders Kitabı Cevapları Gün Yayınları Sayfa 200

ETKİNLİK

Aşağıdaki metni okuyarak bu konuyla ilgili düşüncelerinizi sınıfta paylaşınız.

Doğa Koruma

Sanayi Devrimi ve endüstrileşme özellikle 1900’lü yılların başından bu yana doğal kaynaklar ve çevre üzerinde giderek artan bir baskı oluşturmaktadır. Dünya, yağmur ormanlarının egzotik bitkilerinden, okyanusun renkli mercan resiflerine kadar birçok doğal güzelliği barındırmaktadır. Dünyamız ve barındırdığı doğal güzellikler; nüfus artışı ve buna bağlı kentsel alanların hızla büyümesi, küresel iklim değişikliği, tarım alanlarının genişlemesi ve buna bağlı kimyasal kullanımlar, yangınlar ve insanların alan kullanım tercihleri sonucu giderek küçülen orman alanları, sulak alanların kuruması, kaynakların aşırı ve bilinçsiz kullanımı gibi birçok çevre sorunu tarafından doğrudan tehdit altındadır.

Son 40 yılda biyolojik çeşitliliğin önemli ölçüde azalmış olması yaşadığımız çevre sorunlarının doğrudan etkisidir. Birçok canlı türünün yaşam alanı değişmekte, küçülmekte ya da tamamen yok edilmektedir. Doğanın kendini yenileyebilme gücünün üzerinde gerçekleşen bu çevresel değişimler doğanın dengesini ve işleyişini bozmakta, ekosistemlerin işleyişini olumsuz yönde etkilemektedir. İnsanların doğaya müdahalesi sonucu yaşanan bu çevresel değişimler dünya nüfusunun önemli bir kısmını ve birçok canlı türünü tehdit etmektedir. Tüm canlıların yaşam ortamlarını tehdit eden bu küresel çevre sorunları 1900’lü yılların ikinci yarısından sonra doğa koruma bilinci ve eylemlerine yönelik kolektif bir anlayışın gelişmesine yol açmıştır.
Doğa koruma “insan sağlığı ve yaşamın garantisi için doğada yaşayan bitki ve hayvan türlerinin varlığı, onların yetişme ve yaşam ortamları ile belirli kriterler ışığında korumaya değer bulunan doğa parçalarını ve doğal elamanları korumak” şeklinde tanımlanabilir. Doğa koruma bitki ve hayvan popülasyonlarının devamlılığı, türlerin zenginliği ile doğal ve doğala yakın ekosistemlerin korunmasına katkıda bulunmakta hem genetik zenginliğin korunmasına ve geliştirilmesine hem de bilimsel çalışmaların gelişmesine yardımcı olmaktadır.

Tür bazlı korumanın ötesinde ekosistem bütününü gözeten coğrafi bir alanın korunmasının ilk örneği, doğal güzelliklerin gelecek nesillere aktarılması ve doğal kaynakların kontrolsüz kullanımının önüne geçmek üzere millî parkların oluşturulmasıdır. Günümüzde dünya genelinde ilan edilmiş millî park sayısı yüz binin üzerindedir. Çevrenin korunması hükümetlerin ve resmî kurumların girişimlerinin yanı sıra sivil organizasyonlar ve inisiyatiflerle güç bulmaktadır. Greenpeace (Grinpis) uluslararası çevre örgütünün 1971 yılında kurulması çevre koruma hareketinin tarihî seyri içinde bir dönüm noktası olmuştur. Endüstriyel kirlilik, nesli tükenmekte olan türlerin korunması ve çevresel farkındalığın artması konularında mücadele veren ve medya gücünü de çok etkin kullanan bu organizasyonun faaliyetleri, çevre korumada sivil potansiyelin önemini açıkça göstermiştir. Günümüzde çevre ve doğa koruma konularında başarılı çalışmalar yürüten birçok ulusal ve uluslararası organizasyon bulunmaktadır. Kâr amacı gütmeyen bu organizasyonların faaliyetleri gönüllülük esasına dayanmaktadır. Gönüllülük, sivil katılımı güçlendirmekte, sosyal dayanışmayı sağlamakta ve elde edilen kazanımların sahiplenilmesini güvence altına almaktadır. Bu durum, bireylerin ve toplumların gelişimlerinde önemli bir rol oynamaktadır. Gönüllülük yoluyla vatandaşlar, çevresel duyarlılıklarını geliştirir, bilgi tabanını güçlendirir ve paylaşır, kendi ve yaşadıkları toplumun geleceği için sivil inisiyatif almış olurlar.

  • Cevap: Metinde doğa koruma, çevre sorunları ve biyolojik çeşitliliğin azalması gibi önemli konular ele alınmıştır. Doğa korumanın, ekosistemlerin ve canlı türlerinin korunmasında kritik bir rol oynadığı vurgulanmıştır. Ayrıca, sivil toplum kuruluşlarının çevre koruma çabalarına katkısının da önemi üzerinde durulmuştur.

12. Sınıf Gün Yayınları Coğrafya Ders Kitabı Sayfa 200 ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.

Coğrafya Kitabı Cevapları
🙂 BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER, PAYLAŞ!
0
happy
0
clap
0
love
0
confused
0
sad
0
unlike
0
angry

Yorum Yap

**Yorumun incelendikten sonra yayımlanacak!