Kitap Cevapları TIKLA
Test Çöz TIKLA

11. Sınıf Gün Yayınları Coğrafya Ders Kitabı 4. Ünite Çevre ve Toplum Ölçme ve Değerlendirme Cevapları

11. Sınıf Coğrafya Ders Kitabı Gün Yayınları 4. Ünite Çevre ve Toplum Sayfa 268, 269 4. Ünite Çevre ve Toplum Ölçme ve Değerlendirme Etkinlik Soruları ve Cevapları

11. Sınıf Gün Yayınları Coğrafya Ders Kitabı 4. Ünite Çevre ve Toplum Ölçme ve Değerlendirme Cevapları

4. Ünite Çevre ve Toplum Ölçme ve Değerlendirme

11. Sınıf Gün Yayınları Coğrafya Ders Kitabı Sayfa 268 Cevabı

A. Aşağıdaki soruları yanıtlayınız.

1. Tükenecek olan enerji kaynaklarının başlıcaları hangileridir?

 • Cevap: Petrol, doğal gaz ve kömürdür.

2. Petrolün taşınması, çevreye ne tür olumsuz etkide bulunabilir?

 • Cevap: Petrolün taşınması sırasında gerçekleşen kazalar sonucu çevreye yayılan petrol, doğal ortamın kirlenmesine ve birçok canlı türünün zarar görmesine neden olmaktadır.

3. Bir gölün kurutulması çevreye ne tür zararlar verebilir?

 • Cevap: Gölün kurutulması sonucu o ortamda yaşayan canlıların bir kısmı yok olmakta, bir kısmı da göç etmektedir. Bunun sonucunda bir ekosistem yok olmaktadır. Ayrıca yörenin iklim koşulları değişmektedir.

4. Doğal kaynaklar kullanılırken çevreye verilecek zararları azaltmak için neler yapılmalıdır?

 • Cevap: Doğal kaynakların kullanımında planlama yapılmalı, sürdürülebilir kullanımı sağlanmalıdır.

5. Geri dönüşüm için atıklar nasıl toplanmalıdır?

 • Cevap: Atıklar, sınıflandırılarak toplanmalıdır.

B. Aşağıdaki cümlelerin noktalı yerlerini uygun sözcüklerle tamamlayınız.

 • Cevap:

1. Gelişmiş ülkeler, doğal kaynakları kullanırken çevreye daha az zarar vermektedir.
2. Tarım alanlarının yerleşmeye açılması yanlış arazi kullanımı örneğidir.
3. Hava kirliliği küresel ölçekte çevre sorunudur.
4. Gaz atıklar, daha çok fosil yakıtların yakılmasıyla ortaya çıkmaktadır.
5. Kirli suların arıtılarak doğaya bırakılması, atıklardan korunma yollarındandır.
6. Atıkların geri dönüşümde kullanılması, yeni ürünlerin elde edilmesini sağlar.

C. Aşağıdaki metne göre soruları yanıtlayınız.

Toprak, kendisi ile birlikte madenleri, suyu, dolayısı ile hayat sistemlerinin devamlılığını ve çevrenin üretken kapasitesini bünyesinde barındıran bir ortamdır. Yeryüzünün yalnız bazı bölümlerini örten toprak; çeşitli fiziksel, kimyasal ve biyolojik olaylar sonucunda, uzun zamanda oluşan ince bir tabakadır. Birçok durumda 1 cm toprağın oluşması 100-400 yıl almakta, bu toprağın verimli hâle gelmesi ise 3-12 bin yıl gerektirmektedir. Oysa, yaşam için son derece önemli olan toprak, kısa sürelerde kendisini yenileme kapasitesi olmayan ve kolayca kaybedilebilen bir kaynaktır.
1. Toprağın önemi nedir?

 • Cevap: Toprak, kendisi ile birlikte madenleri, suyu, dolayısı ile hayat sistemlerinin devamlılığını ve çevrenin üretken kapasitesini bünyesinde barındıran bir ortam olduğu için canlıların yaşamlarını sürdürebilmeleri için hayati önem taşımaktadır.

2. Erozyonla toprak kaybı neden önemli bir tehlikedir?

 • Cevap: Erozyonun Zararları Nelerdir.

1- Bitki örtüsünün yok olması, erozyonun yanı sıra toprak kayması, taşkın ve çığ felaketlerini artırır.
2- Verimsizleşen ve yok olan tarım arazileri üzerinde yaşayanları besleyemez duruma gelip, kırsal kesimden kentlere doğru göçü arttırarak, büyük ekonomik ve toplumsal sorunlara yol açar.

11. Sınıf Gün Yayınları Coğrafya Ders Kitabı Sayfa 269 Cevabı

1. Aşağıdakilerden hangisi yanlış arazi kullanımına örnek değildir?
A) Dilovası’nda sanayi kuruluşlarının yoğun olması
B) Silifke Deltası’nın tarım için kullanılması
C) Afyonkarahisar’da organize sanayi bölgesinin şehrin en çok rüzgâr aldığı tarafa kurulması
D) Kayseri şehrinin ovaya kurulmuş olması
E) Hatay’da Amik Gölü’nün kurutularak tarım alanına dönüştürülmesi

 • Cevap: B

2. I. Asit yağmurları
II. Ses kirliliği
III. Sera etkisi
IV. Katı atıkların verimli topraklara bırakılması
Yukarıdakilerden hangileri yerel çevre sorunlarındandır?
A) I ve II
B) I ve III
C) II ve III
D) II ve IV
E) III ve IV

 • Cevap: D

3. Aşağıdaki ülkelerden hangisinde geri dönüşüm uygulamalarının diğerlerine göre daha etkili bir şekilde sürdürülmesi beklenir?
A) İsveç
B) Pakistan
C) Nijerya
D) İran
E) Meksika

 • Cevap: A

4. Aşağıdakilerden hangisi diğer dördünün sonucunda ortaya çıkmaktadır?
A) Asit yağmurları
B) İklim değişikliği
C) Orman yangınları
D) Küresel ısınma
E) Hava kirliliği

 • Cevap: C

5. Aşağıdakilerden hangisi, insanın çevreye olumsuz etkilerine örnek olamaz?
A) Barajlar yapması
B) Ormanları tahrip etmesi
C) Aşırı derecede gübre kullanması
D) Hayvanları evcilleştirmesi
E) Orman yangınlarına neden olması

 • Cevap: D

6. Aşağıdakilerden hangisi geri dönüşümde ham madde olarak kullanılamaz?
A) Kâğıt
B) Cam
C) Alüminyum
D) Plastik
E) Radyoaktif madde

 • Cevap: E

7.Sanayileşme ve nüfusun yoğun olduğu yerlerde insanlar çevreye daha çok zarar vermektedirler. Buna göre haritada numaralarla gösterilen yerlerde hangisinde çevreye verilen zararın daha az olması beklenir?
A) I
B) II
C) III
D) IV
E) V

 • Cevap: E

11. Sınıf Coğrafya Ders Kitabı Cevapları Gün Yayınları Sayfa 268, 269 Cevabı ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.

Coğrafya Kitabı Cevapları
☺️ BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
happy
0
clap
0
love
0
confused
0
sad
0
unlike
0
angry

Yorum Yap