Kitap Cevapları TIKLA
Test Çöz TIKLA

10. Sınıf Gün Yayınları Coğrafya Ders Kitabı Türkiye Yer Şekillerinin Genel Özellikleri Ölçme ve Değerlendirme Cevapları

10. Sınıf Coğrafya Ders Kitabı Gün Yayınları 1. Ünite Doğal Sistemler Sayfa 79, 80, 81 Türkiye Yer Şekillerinin Genel Özellikleri Ölçme ve Değerlendirme Etkinlik Soruları ve Cevapları

10. Sınıf Gün Yayınları Coğrafya Ders Kitabı Türkiye Yer Şekillerinin Genel Özellikleri Cevapları

Türkiye Yer Şekillerinin Genel Özellikleri Ölçme ve Değerlendirme

10. Sınıf Gün Yayınları Coğrafya Ders Kitabı Sayfa 79 Cevabı

A. Aşağıdaki soruları yanıtlayınız.

1. Akarsuyun akımını neler etkiler?

 • Cevap: Akarsuyun akımını yatak eğimi, iklim koşulları ve beslendiği kaynaklar etkiler.

2. Buzulların oluşturduğu yer şekillerine nerelerde rastlanır?

 • Cevap: Buzulların oluşturduğu yer şekillerine yüksek yerlerde ve yüksek enlemlerde rastlanır.

3. Travertenler nasıl oluşur?

 • Cevap: Travertenler sudaki kirecin üst üste çökelmesiyle oluşur.

4. Rüzgârın oluşturduğu yer şekillerinin yaygın olduğu yerlerin iklim koşulları ve bitki örtüsü nasıldır?

 • Cevap: Rüzgârın oluşturduğu yer şekillerinin yaygın olduğu yerlerde yağış az, buharlaşma çoktur. Bitki örtüsü yoktur ya da seyrektir.

5. Delta oluşması için hangi koşullar gerekir?

 • Cevap: Delta oluşması için akarsuyun bol materyal taşıması, kıyıda güçlü akıntıların olmaması, kıyı derinliğinin ve gelgit genliğinin az olması gerekir.

6. Ria kıyı tipi nasıl oluşur?

 • Cevap: Ria kıyı tipi akarsu vadilerinin deniz suları altında kalmasıyla oluşur.

7. Fiyort kıyı tipine nerelerde rastlanır? Neden?

 • Cevap: Fiyort kıyı tipine kutuplara yakın yerlerde rastlanır. (İskandinav Yarımadası, Kanada, Arjantin, Şili.) Çünkü bu tür kıyılar, buzul vadilerinin deniz suları altında kalmasıyla oluşur.

8. Türkiye’de karstik şekillere daha çok hangi yörede rastlanır?

 • Cevap: Türkiye’de karstik şekillere daha çok Toroslar ’da rastlanır.

9. Türkiye’de ria kıyı tipine nerelerde rastlanır?

 • Cevap: Türkiye’de ria kıyı tipine Güneybatı Ege’de, İstanbul ve Çanakkale boğazlarında rastlanır.

10. Akarsular hangi yörelerde menderesler oluşturur?

 • Cevap: Akarsular eğimin az olduğu yerlerde menderesler oluşturur.

11. Türkiye’nin nerelerinde rüzgâr erozyonu daha fazladır?

 • Cevap: Konya Karapınar çevresi, Tuz gölü çevresi, Güneydoğu Anadolu’nun güneyi ile kıyılardaki kumsallarda rüzgâr erozyonu daha fazladır.

12. Türkiye’de kırgıbayır örneklerine hangi yörelerde rastlanır?

 • Cevap: Türkiye’de kırgıbayır örneklerine Nevşehir çevresi, Mersin Mut çevresi ve Güneydoğu Anadolu’da rastlanır.

B. Aşağıdaki cümlelerin noktalı yerlerini uygun sözcüklerle tamamlayınız.

1. Kırgıbayır ve peribacası akarsu aşındırma şekillerindendir.
2. Karstik şekillere suda kolay çözünen kayaçların (kalker, jips) yaygın oluğu arazilerde rastlanır.
3. Kıyı oklarına kıyı derinliğinin az olduğu ve kıyıda güçlü akıntıların olmadığı kıyılarda rastlanır.
4. Kıyıya paralel uzanan dağların çökmesiyle Dalmaçya tipi kıyılar oluşmaktadır.
5. Barkan rüzgârın oluşturduğu yer şekillerindendir.

C. Haritaya göre aşağıdaki soruları yanıtlayınız.

1. Buzulların oluşturduğu yer şekillerine daha çok hangi bölgede rastlanır?

 • Cevap: I.

2. Kaç numaralı yerlerde akarsuların oluşturduğu yer şekilleri daha yaygındır?

 • Cevap: III.

3. Rüzgârın oluşturduğu yer şekillerine daha çok hangi bölgede rastlanır?

 • Cevap: II.

10. Sınıf Gün Yayınları Coğrafya Ders Kitabı Sayfa 80 Cevabı

1. Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde birlikte verilen yer şekillerini farklı dış güçler oluşturmuştur?
A) Moren – sirk gölü
B) Vadi – kırgıbayır
C) Ova – menderes
D) Mantarkaya – buzul vadisi
E) Barkan – yardang

 • Cevap: D

2. Bir akarsu vadisinde yatak eğiminin azaldığı yerlerde aşağıdakilerden hangisi görülmez?
A) Akarsuyun büklümler oluşturması
B) Akarsuyun taşıdığı materyalleri biriktirmesi
C) Akarsu boyunun uzaması
D) Akarsuyun akış hızının azalması
E) Akarsu aşındırmasının artması

 • Cevap: E

3. Akarsu aşındırmasının son evresinde oluşur.
Deniz seviyesine yakın hafif engebeli düzlüklerdir.
Yukarıdaki özellikler aşağıdaki yer şekillerinden hangisine aittir?
A) Peneplen
B) Ova
C) Delta
D) Plato
E) Kırgıbayır

 • Cevap: A

4.Akarsu aşındırmasının son döneminde yatak eğimi azalır ve deniz seviyesine yaklaşır. Bu durumda akarsu denge profiline ulaşmış olur.
Aşağıdaki durumlardan hangisinde denge profiline ulaşmış bir akarsuyun yatak eğimi yeniden artar?
I. Deniz seviyesinin çekilmesi
II. Kara yükselmesi
III. Deniz seviyesinin yükselmesi
IV. Karanın çökmesi

A) I ve II
B) II ve III
C) III ve IV
D) I ve III
E) II ve IV

 • Cevap: A

5. Aşağıdaki şekillerden hangisinin oluşması için suda kolay çözünen kayaçların yaygın olması gerekir?
A) Barkan
B) Mantarkaya
C) Yer altı mağarası
D) Peribacası
E) Peneplen

 • Cevap: C

6. Bir akarsu ağzında haliç oluşmuş ise bu yerle ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi kesin olarak doğrudur?
A) Akarsu biriktirmesi etkilidir.
B) Gelgit genliği fazladır.
C) Kıyıda güçlü akıntılar yoktur.
D) Denizin derinliği azdır.
E) Yüksek enlemlerdir.

 • Cevap: B

10. Sınıf Gün Yayınları Coğrafya Ders Kitabı Sayfa 81 Cevabı

7. Aşağıdaki yer şekillerinden hangisi, diğerlerinden farklı bir dış güç tarafından oluşturulmuştur?
A) Ova
B) Vadi
C) Dev kazanı
D) Plato
E) Mantarkaya

 • Cevap: E

8. İstanbul ve Çanakkale boğazları ile İstanbul’daki Haliç, akarsu vadilerinin deniz altında kalmasıyla oluşmuştur. Bu oluşumlar, aşağıdaki kıyı tiplerinden hangisine örnektir?
A) Fiyort
B) Enine
C) Ria
D) Dalmaçya
E) Haliç

 • Cevap: C

9. I. Sirk gölü
II. Kör vadi
III. Peneplen
IV. Çentik vadi
V. Moren
Yukarıdaki şekillerden hangi ikisini buzullar oluşturmuştur?
A) I ve III
B) II ve IV
C) III ve V
D) I ve V
E) II ve III

 • Cevap: D

10. Türkiye yer şekillerinin biçimlenmesinde en az etkisi olan dış kuvvet buzullardır.
Aşağıdakilerden hangisi bu durumun nedenidir?
A) Kuzey Yarım Küre’de bulunması
B) Ortalama yükseltisinin fazla olması
C) Aynı zamanda farklı mevsim özelliklerinin yaşanması
D) Üç tarafının denizlerle çevrili olması
E) Orta kuşakta yer alması

 • Cevap: E

11.Haritada numaralarla gösterilen yerlerden hangisinde buzulların oluşturduğu yer şekillerine rastlanması beklenmez?
A) I
B) II
C) III
D) IV
E) V

 • Cevap: A

12. Çukurova’nın yeşil renkle gösterildiği bir fiziki haritada aşağıdakilerden hangisinin aynı renkle gösterilmesi beklenir?
A) Konya Ovası
B) Çarşamba Ovası
C) Iğdır Ovası
D) Erzurum Ovası
E) Muş Ovası

 • Cevap: B

10. Sınıf Coğrafya Ders Kitabı Cevapları Gün Yayınları Sayfa 79, 80, 81 Cevabı ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.

Coğrafya Kitabı Cevapları
Bu içeriğe emoji ile tepki ver
0
0
0
0
0
0
0

Yorum Yap