Kitap Cevapları TIKLA
Test Çöz TIKLA

10. Sınıf Gün Yayınları Coğrafya Ders Kitabı Sayfa 94 Cevabı

10. Sınıf Gün Yayınları Coğrafya Ders Kitabı Sayfa 94 Cevabı

2017 – 2018 Eğitim Öğretim senesiyle birlikte pek çok ders ve çalışma kitabı değişti. Değişen ders kitaplarından biri de “10. Sınıf Gün Yayınları Coğrafya Ders Kitabı Cevapları” oldu. Kitabı incelediğimizde ise Gülten TEKBAŞ, Asım EKİZ, Yusuf AYDIN tarafından kaleme alındığını görüyoruz. Kitapta görsellere önem verilmiş ve görsel tasarım Soner GİRGİN tarafından yapılmış. Ölçme – Değerlendirme bölümünde ise Ömer GÜLÖZ var.

10. Sınıf Coğrafya Gün Yayınları Ders Kitabı Sayfa 94 Cevapları“nda önce sorular yazıldı daha sonra cevaplar verildi.

10. Sınıf Gün Yayınları Coğrafya Ders Kitabı Sayfa 94 Cevabı 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

A. Aşağıdaki soruları yanıtlayınız.
1. Paleolitik Dönem’deki başlıca ekonomik etkinlikler nelerdir?
İnsanın varoluşundan günümüze kadar çeşitli geçim kaynaklarının varlığı, toplumsal yapının farklılaşmasında etkili olmuştur.İnsanlar yaşamlarını kolaylaştırmak için önce hayvan gücünü, sonra buharı, daha sonrada elektriği kullanmaya başlamışlardır.M.S. 11. ve 12. yüzyılda ticaretin gelişmesine bağlı olarak yollar yapılmaya başlanmıştır.Ekonomik yaşam, buhar makinesinin icadı ve sanayi devrimi ile hızla değişmeye başlamıştır.Teknoloji alanındaki gelişmeler üretimi artırırken insan gücüne olan gereksinimi azaltmıştır.Bilgisayarın icadı, bilgi paylaşımında önemli bir adım olmuştur.Son yıllarda, biyoteknoloji ile genetik bilimindeki gelişmeler dünyadaki tarımsal gıda ihtiyacının karşılanmasında önemli katkılar sağlamıştır.

2. Dördüncül ekonomik etkinlikte çalışanlar, hangi işleri yaparlar?

Bu ekonomik etkinlik yakın zamanda ortaya çıkmış iş kollarındandır. Çünkü bu alan, teknoloji çağına özgüdür. İleri
düzeyde gelişmiş ülkeler veya şirketlerde kısaca Ar-Ge olarak tanımlanan araştırma, geliştirme birimleri oluşturulmaktadır. Bu birimlerdeki insanlar bilgi toplama, işleme, değiştirme ve yayma işiyle uğraşmaktadırlar. Coğrafi bilgi sistemlerinden yararlanma, bu alan için büyük bir önem taşımaktadır.

3. Balık avlayan biri hangi ekonomik etkinlik grubunda yer alır?
  • Cevap: Birincil

4. İkincil ekonomik etkinlikte çalışanların oranı hangi dönemden sonra büyük ölçüde artmıştır?

  • Cevap: Hammaddenin işlenip insanların kullanabileceği ürünlere dönüştürüldüğü faaliyetlerdir. Üretim ve imalat işlerinden oluşur. Sanayi faaliyetleri ikincil ekonomik faaliyetler grubundadır. İkincil ekonomik faaliyetler; kimya sanayisi, tarıma dayalı sanayi, metalürji, makine sanayi, orman ürünleri sanayi, taşa – toprağa dayalı sanayi, inşaat ve bayındırlık, enerji üretimi vb faaliyetlerdir. II. Ekonomik faaliyetlerde çalışanların sayısı gelişmiş ülkelerde fazla iken, gelişmemiş ülkelerde azdır. Bu faaliyetlerde çalışanların sayısı nispeten az olsa da ülke ekonomisine getirisi yüksektir.
B. Aşağıdaki cümlelerin noktalı yerlerini uygun sözcüklerle tamamlayınız.
  • Cevap:

1. Birincil ekonomik etkinliklerden biri olan tarım, NEOLİTİK Dönem’de başlamıştır.
2. Gelişmiş ülkelerde birincil ekonomik etkinliklerde çalışanların oranı AZDIR.
3. Kalkolitik dönemde ilk kullanılan maden BAKIRDIR.
4. Öğretmenler ÜÇÜNCÜL ekonomik etkinlik grubunda yer almaktadır.

C. Aşağıda verilen bilgilerden doğru olanların karşısına “D”, yanlış olanların karşısına “Y” yazınız.

  • Cevap:

1. Pakistan gibi ülkelerde çalışanların büyük bir kısmı birincil ekonomik etkinlikte toplanmıştır. (D)
2. Demir çelik fabrikasında çalışan biri ikincil ekonomik etkinlikle uğraşmaktadır. (D)
3. Dokumacılık Sanayi Devrimi’yle başlamıştır. (Y)
4. Gelişmiş ülkelerde çalışan nüfusun büyük bir kısmı beşincil ekonomik etkinlikle uğraşmaktadır. (Y)

Ç. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları yanıtlayınız.

1. Yanda çalışan nüfusun iş kollarına göre dağılışı verilen bir ülke için,
I. Avrupa kıtasındadır.
II. Gelişmiş bir ülkedir.
III. Tarımsal üretimi azdır.
yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) I, II ve III

  • Cevap: B
2. Aşağıdaki ülkelerden hangisinde birincil ekonomik etkinlikte çalışanların oranı diğerlerine göre fazladır?
A) Kanada B) Türkiye C) Yunanistan D) Hollanda E) Hindistan

  • Cevap: E
3. Aşağıdakilerden hangisi diğer sektörlerde çalışanların ortaya çıkmasına neden olmuştur?
A) Pamuk tarımı yapan çiftçi
B) Pamuğu kumaşa dönüştüren fabrikada çalışan işçi
C) Kumaşı satan tüccar
D) Pamuğun üretim ve tüketimiyle ilgili araştırmalar yapan kişi
E) Kumaş satışıyla ilgili yeni kuruluşlar açılmasına karar veren şirket yöneticisi
  • Cevap: A
Coğrafya Kitabı Cevapları
Bu içeriğe emoji ile tepki ver
0
0
0
0
0
0
0

Yorum Yap