Kitap Cevapları TIKLA
Test Çöz TIKLA

10. Sınıf Gün Yayınları Coğrafya Ders Kitabı Sayfa 173 Cevabı

10. Sınıf Gün Yayınları Coğrafya Ders Kitabı Sayfa 173 Cevabı

2017 – 2018 Eğitim Öğretim senesiyle birlikte pek çok ders ve çalışma kitabı değişti. Değişen ders kitaplarından biri de “10. Sınıf Gün Yayınları Coğrafya Ders Kitabı Cevapları” oldu. Kitabı incelediğimizde ise Gülten TEKBAŞ, Asım EKİZ, Yusuf AYDIN tarafından kaleme alındığını görüyoruz. Kitapta görsellere önem verilmiş ve görsel tasarım Soner GİRGİN tarafından yapılmış. Ölçme – Değerlendirme bölümünde ise Ömer GÜLÖZ var.

10. Sınıf Coğrafya Gün Yayınları Ders Kitabı Sayfa 173 Cevapları“nda önce sorular yazıldı daha sonra cevaplar verildi.

10. Sınıf Gün Yayınları Coğrafya Ders Kitabı Sayfa 173 Cevabı 

3. Yukarıdaki haritada taralı bölgede aşağıdaki zonal topraklardan hangisi yaygındır?
A) Terra rossa B) Kahverengi orman C) Çernezyom D) Vertisol E) Kahverengi bozkır

  • Cevap: C

4. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’deki fay kaynaklarının özelliklerinden değildir?
A) Jeotermal enerji üretiminde kullanılmaktadır.
B) Mineral bakımından zengindir.
C) Çoğunlukla deprem bölgelerinde görülür.
D) Suları yükseklere fışkırarak çıkar.
E) Termal turizm amacıyla da yararlanılmaktadır.

  • Cevap: D

5. Garig, maki, psödomaki ve antropojen bozkırın ortak özelliği aşağıdakilerden hangisidir?
A) Çalı türü olmaları
B) Tahribat sonucu ortaya çıkmaları
C) Kurak yerlerde yetişmeleri
D) Don olaylarına dayanıklı olmaları
E) Aynı iklim bölgesinde bulunmaları

  • Cevap: B

6. I. Denge profiline ulaşmışlardır.
II. Aynı havzada yer alır.
III. Rejimleri düzensizdir.
IV. Boyları kısadır.
Yukarıdakilerden hangileri Türkiye akarsularının genel özelliklerindendir?
A) I ve II B) I ve III C) II ve III D) II ve IV E) III ve IV

  • Cevap: E

7. Yukarıdaki haritada numaralarla gösterilen yerlerde yaygın olan bitki örtüsü aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir.

  • Cevap: D

8. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’deki endemik bitkilerden değildir?
A) Kazdağı köknarı B) Sığla ağacı C) Kızılçam ormanı D) Kasnak meşesi E) Datça hurması

  • Cevap: C

9. Burdur ve Van Gölü’nde tuz oranı fazla, Beyşehir ve Eğirdir göllerinde tuz oranı azdır.
Bu durum göllerin,
I. Gideğenlerinin olup olmaması
II. Havzalarındaki yağış miktarının farklı olması
III. Yüz ölçümlerinin farklı olması özelliklerinden hangileriyle ilgilidir?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) I, II ve III

  • Cevap: A

10. Aşağıdaki yerlerden hangisinde alüvyal topraklar yaygındır?
A) Ardahan Platosu B) Çarşamba Ovası C) Teke Yarımadası D) Rize çevresi E) Obruk Platosu

  • Cevap: B
Coğrafya Kitabı Cevapları
Bu içeriğe emoji ile tepki ver
0
0
0
0
0
0
0

Yorum Yap