Kitap Cevapları TIKLA
Test Çöz TIKLA

9. Sınıf Meb Yayınları Coğrafya Ders Kitabı Yerleşmelerin Yer Seçimi Cevapları

9. Sınıf Meb Yayınları Coğrafya Ders Kitabı Yerleşmelerin Yer Seçimi Cevapları

9. Sınıf Coğrafya Ders Kitabı Meb Yayınları 2. Ünite Beşeri Sistemler Sayfa 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156  Yerleşmelerin Yer Seçimi Etkinlik Soruları ve Cevapları

Yerleşmelerin Yer Seçimi

9. Sınıf Meb Yayınları Coğrafya Ders Kitabı Sayfa 150 Cevabı

Arkadaşlarınız ile yaz mevsiminde kamp yapmak üzere deniz kıyısına gittiğinizi düşünün. Kamp çadırınızı hangi özelliklere sahip bir yere kurardınız? Neden?

 • Cevap: Akdeniz ikliminin baş gösterdiği Ege ya da Akdeniz kıyılarının yanı sıra Marmara Denizi’nin etrafı da kamp kurmak için en ideal seçenekler olarak adlandırılabilecektir. Yeşil alanları bolca içeren konumda yer alan noktalarda kamp yapacak olan kişilerin bitkilerden gıda ve diğer ihtiyaçlardan kaynaklı olarak yararlanmaları durumu söz konusu olabilmektedir. Bu aşamada da kamp içerisinde zaman içerisinde azalacak olan erzak ve eşyaların tedariki yine doğa sayesinde de sağlanarak ne kadar etkin bir kamp sürecinin gerçekleştirildiği konusunda da ideal bir eylem olarak ifade edilebilecektir.

9. Sınıf Meb Yayınları Coğrafya Ders Kitabı Sayfa 151 Cevabı

1. Görsellerdeki meskenleri karşılaştırarak aralarındaki farklılıkların nedenlerini açıklayınız.

 • Cevap: İlk görselde ahşap bir ev varken diğerinde ise taş ev görürüz. Bunun sebebi yaşanılan yerin iklimsel özellikleri ile yaşanılan yerde bulunan ve kullanılan ham maddelerin farklılığıdır.

2. Yaşadığınız çevredeki meskenlerin özellikleri nelerdir?

 • CevapKaradeniz Bölgesi’nde yaşıyorum. Buradaki evler Ağaç malzeme (tahta, kereste, kalas) kullanılarak inşa edilen evlerdir. Duvarlar ince, pencereler geniş, çatılar kiremit kaplı ve fazla eğimli, birkaç katlıdır. Bu evlerin benzerleri Ege ve Akdeniz’de ormanların içinde ve kenarlarında yer alan kırsal kesimde görülür. Ahşap evlerin en bilindik eklentisi evin biraz uzağına yapılan ve yerden yüksekte ahşap ayaklarla yere tutunan serendirdir.

9. Sınıf Meb Yayınları Coğrafya Ders Kitabı Sayfa 153 Cevabı

1. İlk yerleşmelerin kurulduğu yerler olan Nil, Fırat, Dicle, Ganj, İndus ve Sarı Irmak havzalarını harita üzerinde işaretleyiniz.

 • Cevap

2. Bu bölgelerin ortak özelliklerini belirleyerek ilk yerleşmelerin neden bu alanlarda ortaya çıktığını tartışınız.

 • Cevap:: İnsanların yaşamaları için elverişli ortamların bu alanlarda olduğunu görürüz. İklim, su kaynakları, verimli topraklar insan yaşamı için son derece uygun koşullar hep bu bölgelerdedir. 

1. Yerleşmenin burada kurulmasının fiziki ve beşeri nedenleri neler olabilir?

 • Cevap:  Ben Çukurova’da yaşıyorum. İklim elverişli olduğu için insanların soğuktan ya da sıcaktan yok olma tehlikeleri aza indirilmiş, verimli su kaynakları ve tarım için uygun arazilerin oluşması insanları bir araya getirmiş böylece tarımsal faaliyetler aracılığı ile insanların yaşama tutunmaları kolaylaşmıştır. Hem ekonomik hem de sosyal bakımdan insanlar daha rahat yaşama imkanlarına kavuşmuşlardır.

2. Yerleşmede konutların yapı malzemesi nedir, niçin bu malzeme tercih edilmiştir?

 • CevapYerleşmede kerpiç ve tuğla kullanılmaktadır. Çünkü bu malzemeler kışın soğuğu geçirmez yazın da serin tutar. Evlerin damları düzdür. Çünkü kışlık gıda kurutulur. 

3. Yerleşmedeki konutların planı incelendiğinde burada yaşamış insanların ekonomik ve kültürel yapıları hakkında neler söylenebilir?

 • Cevap: Ekonomik olarak aile içi miras yoluyla topraklar paylaştırıldığından evler yan yana dizilmiş geçim çiftçilik ile olduğundan evlerin yüzü sokağa dönükken arkaları hep bahçe şeklindedir. Bu durum komşuluk ilişkilerinin artmasına bazen de tarlalar yüzünden tartışmaların kavgaların yaşanmasına neden olmaktadır.

Arazi çalışması sonunda gözlemleriniz ile ilgili yerleşmenin burada kurulmasının nedenlerini içeren bir rapor hazırlayınız. Hazırladığınız raporu sınıfta arkadaşlarınız ile paylaşınız.

 • Cevapİnsanlar rahatça yaşayacakları aile kuracakları ve geçimlerini sağlayabilecekleri yerleşim yerlerinde yaşamayı seçerler.  Ben Çukurova’da yaşıyorum. İklim elverişli olduğu için insanların soğuktan ya da sıcaktan yok olma tehlikeleri aza indirilmiş, verimli su kaynakları ve tarım için uygun arazilerin oluşması insanları bir araya getirmiş böylece tarımsal faaliyetler aracılığı ile insanların yaşama tutunmaları kolaylaşmıştır. Hem ekonomik hem de sosyal bakımdan insanlar daha rahat yaşama imkanlarına kavuşmuşlardır.

9. Sınıf Meb Yayınları Coğrafya Ders Kitabı Sayfa 155 Cevabı

1. Türkiye’den önce Antarktika’da araştırma üssü kuran ülkelerin amacı ne olabilir?

 • Cevap: Bilimsel araştırma yapmak için. Antarktika’nın yer altı ve yer üstü kaynaklarının tespiti ve çıkarılarak kullanılması için. 

2. Türkiye neden Antarktika’da araştırma üssü kurmak istemektedir?

 • Cevap: Çünkü Türkiye’de Dünya’da güçlü devlet olduğunu göstermek için, bu bilimsel çalışmalarda aktif rol almak istemiştir. Artık danışan değil danışılan ülke konumuna gelinmek istiyorsa bu tür faaliyetlerde bulunmak kaçınılmazdır.

9. Sınıf Meb Yayınları Coğrafya Ders Kitabı Sayfa 157 Cevabı

1. Soğuk olduğu için yerleşmeye uygun olmayan kutup ve tundra iklim alanlarını gri renge boyayınız.  

2. Sıcak olduğu için yerleşmeye uygun olmayan Amazon ve Kongo havzalarını kırmızı renge boyayınız.

3. Kurak olduğu için yerleşmeye uygun olmayan çöl alanlarını sarı renge boyayınız.

4. Yüksek olduğu için yerleşime uygun olmayan Himalaya Dağları’nı siyah renge boyayınız.

5. Harita üzerinde yerleşmeye uygun alanlar ile yerleşmeye uygun olmayan boyadığınız alanların genişliğini kıyaslayarak gelecekte yerleşmelerin dağılışı hakkında çıkarımlarda bulununuz.

 • Cevap: Dünya üzerinde insanların yerleşmeye elverişli araziler elverişli olmayan yerlere göre daha azdır. Dünyamızda bulunan çöller, kutup bölgeleri ya da tropikal bölgede yer alan ormanlar üzerinde insanların yaşama şansı çok ağır şartlara bağlıdır. Bu bölgeler büyük yer kaplar.
Coğrafya Kitabı Cevapları
Bu içeriğe emoji ile tepki ver
0
0
0
0
0
0
0

Yorum Yap