Kitap Cevapları TIKLA
Test Çöz TIKLA

9. Sınıf Meb Yayınları Coğrafya Ders Kitabı 4. Bölüm Coğrafi Rehberim : Haritalar Cevapları

9. Sınıf Meb Yayınları Coğrafya Ders Kitabı 4. Bölüm Coğrafi Rehberim : Haritalar Cevapları

9. Sınıf Coğrafya Ders Kitabı Meb Yayınları 1. Ünite Doğal Sistemler Sayfa 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 67, 68, 69, 70, 71, 72  4. Bölüm Coğrafi Rehberim : Haritalar Etkinlik Soruları ve Cevapları

4. Bölüm Coğrafi Rehberim : Haritalar

9. Sınıf Meb Yayınları Coğrafya Ders Kitabı Sayfa 55 Cevabı

1. Harita kullanmak günlük hayatımızda nasıl kolaylıklar sağlar?

 • Cevap:  Haritalar çeşitli amaçlarla çizilmektedir. Birçok harita günlük hayatımızda farklı amaçlarla kullanılmaktadır. Haritalar, siyasi, fiziki, özel, beşeri, ekonomik, sosyal amaçlarla oluşturulmaktadır. Özel haritalar, evlerde, iş yerlerinde, okullarda da kullanılmaktadır. Harita kullanmak günlük hayatımızı da kolaylaştırmaktadır.Haritalar ölçekli olarak çizilir ve gerçeğe yakın olarak meydana gelir. Gerçekliğin belli oranlarda küçültülmüş türleri olarak haritalar, sürekli kullandığımız ve sürekli ihtiyaç duyduğumuz malzemelerdir. Haritalar her zaman gereklidir.Harita kullanmanın günlük hayatımızdaki sağladığı kolaylıklar şu şekildedir:

  *Çevremizi tanımamızda etkili olur.

  *Dünyayı tanımamızda etkili olur.

  *Yeryüzü şekillerini anlamamızda ve öğrenmemizde etkili olur.

  *Yerleşim planlarını öğrenmemizde etkili olur.

2. Neden birçok kurum çalışmalarını yürütürken çeşitli haritalar hazırlama gereği duyar?

 • Cevap:  Günümüzde haritalar genel olarak çizildiği gibi özel olarak da çizilmektedir. Birçok kurum çalışmalarını yürütürken çeşitli haritalar hazırlama gereği duyarlar. Kurumların çalışmalarını sağlıklı, düzenli, güvenilir, kolay ve çabuk gerçekleştirilmesi haritaların varlığıyla doğrudan ilgilidir.birçok çalışma kurumunun işlerini gerçekleştirirken ve düzenlerken haritalardan yararlanması işlerin daha kolay, çabuk, verimli, açık ve anlaşılır gerçekleşmesi için uygundur. Kurumların çalışmalarını yürütürken yeni elemanlar için de bu haritalar faydalı olmaktadır. Bir binanın haritasını çıkarmak, iş yerinde düzenli, güvenli, verimli çalışmayı sağlamaktadır.Özel haritaların varlığı da bu nedenle çok önemlidir. Özel haritalar, okullarda, iş yerlerinde, evlerde ve daha birçok alanda kullanılmaktadır.

Günümüzde yaygın olarak kullanılan Merkator Projeksiyon’un mucidi Gerard Mercator’un (Gerard Merkator) A haritacılığa olan katkılarını araştırınız.

 • Cevap:  Gerard Mercator’un yaptığı projeksiyondan söz etmeye başlamadan önce Mercator’dan bahsedelim. 1512 yılında Belçika’da doğan başarılı bilim adamının asıl ismi; Gerard de Kremer olarak bilinmektedir. Belçika’nın Flandre toprağında yaşama gözlerini aça Mercator, hem Coğrafyacı, hem de Kartografyacı kimliğiyle ölene kadar birçok çalışmaya katkı sağlamıştır. Almanya sınır topraklarından biri olan Duisburg’da vefat eden Marcator, öldüğü zaman takvimler 1594 yılını gösteriyordu. Ancak ölmeden önce yaptığı Merkator projeksiyonunun katkıları hala kullanılmakta ve konuşulmaktadır.
  • Bir yerin konumunu ifade etme yani; günümüzde navigasyon tarifi olarak bilinen işlemler için enlem ve boylamlar gerekiyordu. Merkator projeksiyonunda hem enlem, hem de boylam vardı.
  • Yapılan o zamanki projeksiyon günümüzde hala kullanılmaya devam etmektedir.
  • Dünya’nın yapısı ve içerisindeki oluşumların bir düzlemde yansıma bulması için önemli katkı sağlamıştır.

9. Sınıf Meb Yayınları Coğrafya Ders Kitabı Sayfa 59 Cevabı

Yukarıda verilen büyük ve küçük ölçekli haritaları inceleyerek tablodaki boşlukları örnekteki gibi doldurunuz

 • Cevap:

Büyük Ölçekli Haritalarda – Küçük Ölçekli Haritalarda

 • Gösterilen alan: Daha dardır. Daha Geniştir.
 • Ayrıntı: Daha azdır                    Daha ayrıntılıdır
 • Ölçek Paydasındaki Sayı: Daha küçüktür   daha büyüktür
 • Bozulma: Daha fazladır           Daha çoktur.
 • Yükselti Değeri:  Daha küçüktür    Daha fazladır

9. Sınıf Meb Yayınları Coğrafya Ders Kitabı Sayfa 62 Cevabı

1. Hastaneden bankaya gitmek için hangi yönde kaç metre yürümek gerekir?

 • Cevap: 80 metre

2. Postaneden bankaya kuş uçuşu mesafe kaç metredir?

 • Cevap: 60 metre

3. Market ile kütüphane arası uzaklık kaç metredir?

 • Cevap: 40 metre

4. 1/4.000 ölçekli başka bir planda postaneden mağazaya giden yol kaç santimetre olarak gösterilir?

 • Cevap: 4 cm

5. Okuldan postaneye giden en kısa yol kaç metredir?

 • Cevap: 15 metre

6. Planda gösterilen toplam alan kaç metrekaredir?

 • Cevap: 100 metrekare

7. Planın kesir ölçeği nedir?

 • Cevap: 1/100

9. Sınıf Meb Yayınları Coğrafya Ders Kitabı Sayfa 63 Cevabı

Haritacılık Tarihimiz

“Ben askeri meseleleri olduğu gibi siyasi meseleleri de haritadan mütalaa ederim”
Mustafa Kemal ATATÜRK
Atatürk’ün bu sözünden ne anlıyorsunuz? Tartışınız.

 • Cevap:

9. Sınıf Meb Yayınları Coğrafya Ders Kitabı Sayfa 65 Cevabı

1. Buna göre Elif’in babasının vereceği cevap ne olabilir?

 • Cevap: Önceden yüklenmiş olan koordinatlara göre navigasyonun içerisindeki yön haritaları bizi yönlendiriyor.

2. Navigasyon cihazı başka hangi amaçlar için kullanılabilir?

 • Cevap: Kayıp birini bulmak
 • Bilinmeyen bir yere varmak
 • Bir yerin haritasını ve mesafesini bulmak

9. Sınıf Meb Yayınları Coğrafya Ders Kitabı Sayfa 66 Cevabı

Haritalarda Yeryüzü Şekillerini Gösterme Yöntemleri

Yer şekillerini gösteren haritalar hangi amaçlar için kullanılır?

 • Cevap: Geçmişten günümüze yer yüzü şekillerini düzleme aktarma çabaları değişik yöntemleri de beraberinde getirmiştir. Aşağıda verilen yöntemler, farklı amaçları gerçekleştirme amacıyla yapılmış olsa da özellikle gölgelendirme ve tarama yöntemi geçerliliğini yitirmiştir. Diğerlerine göre üstünlükleri ağır basan izohips yöntemi günümüzün ihtiyaçlarını büyük oranda karşılamaktadır. Bu yöntemler;

9. Sınıf Meb Yayınları Coğrafya Ders Kitabı Sayfa 69 Cevabı

Aşağıda Büyük Okyanus’ta yer alan bir adaya ait izohips haritası verilmiştir.

Haritadan faydalanarak aşağıdaki soruları cevaplayınız.
1. Harita üzerinde hangi yeryüzü şekilleri gösterilmiştir?

 • Cevap: Dağlar, ovalar, yükselti, boylam ve enlem değeri

2. Eş yükselti eğrileri kaç metre aralıklarla çizilmiştir?

 • Cevap: 10 metre

3. Harita üzerinde kıyıdan itibaren eğimin en fazla olduğu alan neresidir?

 • Cevap: A nın Güney kısmı

4. A ve B noktaları arasındaki yükselti farkı en fazla kaç metre olabilir?

 • Cevap: 60 metre

5. Harita üzerinde gösterilen zirve ile C noktası arasında kaç metre yükselti farkı vardır?

 • Cevap: 145 metre

6. Adanın en batısı ile en doğusu arasındaki kuş uçuşu yaklaşık uzaklık kaç metredir?

 • Cevap: 350 metre

9. Sınıf Meb Yayınları Coğrafya Ders Kitabı Sayfa 70 Cevabı

 1. İzohips eğrilerini 20 metrede bir çizerek topoğrafya haritasını tamamlayınız.

 • Cevap: Bu etkinliği sizin yapmanız gerekmektedir.

2. Haritada izohips eğrilerini çizdikten sonra ortaya çıkan yeryüzü şekillerini söyleyiniz.

 • Cevap: Dağlar, ovalar, yükselti, akarsu vadileri, kuş uçuşu mesafeler

3. Haritadaki en yüksek yerin yükseltisi kaç metre olabilir?

 • Cevap: 170 metre

Yakın çevrenize bir gezi düzenleyerek etrafınızda gördüğünüz yeryüzü şekillerinin topoğrafya haritalarında nasıl gösterilebileceğini arkadaşlarınızla tartışınız.

 • Cevap: eş mesafeli yeryüzü şekillerini gösteren izohips çizgileri ile gösterilebilir.

9. Sınıf Meb Yayınları Coğrafya Ders Kitabı Sayfa 71 Cevabı

Yukarıdaki haritada verilen bilgileri kullanarak aşağıdaki soruları cevaplayınız.
1. Haritada İzohipsler kaç metrede bir çizilmiştir?

 • Cevap: 50 metrede bir

2. Akarsu hangi yöne doğru akmaktadır?

 • Cevap: Güneye doğru

3. A-B merkezleri arasındaki kuş uçuşu mesafe 5 km olduğuna göre eğim % kaçtır?

 • Cevap: yüzde 10.

9. Sınıf Meb Yayınları Coğrafya Ders Kitabı Sayfa 72 Cevabı

1. Yanda verilen haritada belirtilen doğrunun profilini oluşturunuz.

 • Cevap: 10 cm lik mesafeli ölçeği doğru şeklinde boşluğa çizmeniz gerekmektedir.

2. Oluşturduğunuz profilden faydalanarak haritadaki yeryüzü şekillerini yorumlayınız.

 • Cevap:
Coğrafya Kitabı Cevapları
Bu içeriğe emoji ile tepki ver
0
0
0
0
0
0
0

Yorum Yap