Kitap Cevapları TIKLA
Test Çöz TIKLA

9. Sınıf Fersa Yayınları Coğrafya Ders Kitabı 4. Bölüm Harita Bilgisi Ölçme ve Değerlendirme Cevapları

9. Sınıf Coğrafya Ders Kitabı Meb Yayınları 1. Ünite  Doğal Sistemler Sayfa 68, 69 4. Bölüm Harita Bilgisi Ölçme ve Değerlendirme Etkinlik Soruları ve Cevapları

9. Sınıf Fersa Yayınları Coğrafya Ders Kitabı Miras Cevapları

 4. Bölüm Harita Bilgisi Ölçme ve Değerlendirme

9. Sınıf Fersa Yayınları Coğrafya Ders Kitabı Sayfa 68 Cevabı

A. Aşağıdaki soruları yanıtlayınız.

1. Plan ile kroki arasındaki fark nedir?

 • Cevap: Kroki ve plan bir yerin çizilmesiyle ilgili olan çalışmalardır. Kroki, kuş bakışı çizimi ifade etmektedir. Bir yerin belli ölçeklere bağlı kalınarak kuş bakışı çizilmesi plan anlamına gelmektedir. Kroki ve plan belli amaçlarla çeşitli farklı yerlerde kullanılmaktadır. Kroki ve plan bir ihtiyacı karşılayan çizimler olarak sıkça tercih edilmektedir. Plan ile kroki arasındaki farklar şu şekildedir:

➜ Plan ölçekli çizilir, krokide kuş bakışı çizim vardır.
➜ Planda birebir çizim vardır, krokide birebir çizim yoktur.
➜ Planda ölçümlere dikkat edilir, krokide ise kaba taslak bir çizim vardır.
➜ Plan büyük ölçekli ya da küçük ölçekli olabilir.
➜ Kroki ise basit ve pratik çizimlerden oluşmaktadır.

2. Fiziki haritalarda renkler neyi göstermektedir?

 • Cevap: Haritalar fiziki ve siyasi olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Siyasi haritalar vilayetlerin sınırlardır gösteren haritalardır. Fiziki haritalar ise coğrafik özellikleri gösteren haritalardır. Fiziki haritalarda renklendirmeler kullanılır. Renklendirmeler belli bir amaç doğrultusunda kullanılmaktadır. Fiziki haritalarda renklendirmeler şu şekildedir:

➜ Yeşil: Yükseltisi az olan yerler içindir.
➜ Sarı: Yükseltisi orta olan yerler içindir.
➜ Kahverengi: Yükseltisi çok olan yerler içindir.
➜ Kırmızı: Ülke sınırları içindir. * Mavi: Denizler içindir.
➜ Beyaz: Az derin olan denizler içindir.
Fiziki haritalar coğrafik özelliklerin belirlenmesinde ve görülmesinde etkilidir. Coğrafya derslerinde yeryüzü şekillerinin anlaşılmasında özellikle kullanılmaktadır. Fiziki haritaların kullanım alanı çok geniştir.

3. 1/500.000 ölçekli bir haritada 6 cm uzunluğundaki bir yolun gerçek uzunluğu kaç km’dir?

 • Cevap:  Gerçek uzunluk = Harita uzunluğu x Ölçeğin paydası Zaten soruda gerçek uzunluğu sormuş. O halde yukarıdaki formülü kullanarak sorumuzun cevabını bulmaya çalışalım:

Gerçek uzunluk = 6 * 500.000 Gerçek uzunluk = 3.000.000 cm cinsinden bulunur. Santimetreyi km cinsinden gerçek uzunluk olarak yazmak İstiyorsak 5 tane sıfır silmeliyiz. Yani: 30 kilometre bulunur.

4. İzohips eğrilerinin birbirine yaklaştığı yerlerin özelliği nedir?

 • Cevap: Yeryüzü şekilleri farklı haritalarda gösterilebilir. Siyasi, fiziki ve özel haritalar bu nedenle çok çeşitlidir. Çizgilerle yeryüzü şekillerinin ifade edilişi de izohips eğrileriyle sağlanmaktadır. İzohips eğrileri bir yükselti ya da ova ile platoların varlığını, yüksekliğini ve derinliğini göstermek için kullanılmaktadır. İzohips çizgileri, eğimin olup olmadığını da ortaya koyar. Bu bakımdan izohips eğrilerinin birbirine yaklaştığı yerler eğimin fazla olduğu yerlerdir. İzohips eğrilerinin birbirine uzak olduğu yerler ise eğimin olmadığı ya da az olduğu yerlerdir. İzohips haritaları yükselti ve eğim farklarının ortaya konmasında kullanılan haritalar olarak bilinmekte ve coğrafi çalışmalarda da çok işe yaramaktadır.

5. 1/1.200.000 ölçekli bir haritada 4 cm2 3 olarak ölçülen bir gölün gerçek alanı kaç km2dir?

 • Cevap:

B. Aşağıdaki cümlelerin noktalı yerlerini uygun sözcüklerle tamamlayınız.

 • Cevap:

1. Ülkemiz, konik projeksiyon yöntemiyle yapılan haritalarda daha az hatalı gösterilmektedir.
2. Kabartma yöntemiyle yapılmış haritalarda hem yatay hem de dikey ölçek kullanılmaktadır.
3. Bir bölgeyi ayrıntılı olarak incelemek için büyük ölçekli haritalardan yararlanılmalıdır.
4. İzohips haritalarında delta akarsuyun denize döküldüğü yerde çıkıntı olarak gösterilmektedir.
5. Haritalarda yön oku yoksa coğrafi koordinatlardan yararlanarak yön belirlenebilir.
6. 1/600.000 ölçekli bir haritanın ayrıntısı, 1/1.200.000 ölçekli bir haritanın ayrıntısına göre daha fazladır.

C. Haritaya göre aşağıdaki soruları yanıtlayınız.

1. Kaç numaralı yerler tarıma daha elverişlidir?

 • Cevap: III ve IV.

2. Yerleşme yeri için kaç numaralı yer daha uygundur? Neden?

 • Cevap: III ve IV.

3. Ulaşım için kaç numaralı yere köprü yapılması gerekebilir? Neden?

 • Cevap: II.

9. Sınıf Fersa Yayınları Coğrafya Ders Kitabı Sayfa 69 Cevabı

1. I. Daha ayrıntılıdır.
II. Duvarda daha geniş yer kaplar.
III. Paydasındaki sayı daha büyüktür.
IV. Daha geniş bir alanı göstermektedir.
Yukarıdakilerden hangileri büyük ölçekli haritaları küçük ölçekli haritalardan ayıran özelliklerdendir?
A) I ve II
B) I ve III
C) II ve III
D) II ve IV
E) III ve IV

 • Cevap: A

2. Çukurova’nın yeşil renkle gösterildiği bir fiziki haritada aşağıdakilerden hangisinin aynı renkle gösterilmesi beklenir?
A) Erzurum Ovası
B) Taşeli Platosu
C) Kayseri Ovası
D) Haymana Platosu
E) Bafra Ovası

 • Cevap: E

3.Silindirik projeksiyon yöntemiyle çizilmiş bir haritada kaç numaralı bölgede hata payı daha azdır?
A) I
B) II
C) III
D) IV
E) V

 • Cevap: C

4. Aşağıdakilerden hangisi izohipslerin özelliklerinden değildir?
A) Kapalı çanaklar içe doğru çizilen oklarla gösterilir.
B) Kıyı çizgisinin yükseltisi 0 metredir.
C) Eğimli yerlerde eğriler kesişir.
D) Eğimli yerlerde eğriler sık aralıklarla geçer.
E) Eğrilerin sayısı eğime göre değişir.

 • Cevap: A

5. Gerçek alanı ile iz düşüm alanı arasındaki farkın fazla olduğu bir yer için aşağıdaki- lerden hangisi kesin olarak söylenebilir?
A) Yükseltisi azdır.
B) Engebesi fazladır.
C) Kıyıda yer almaktadır.
D) Ovadadır.
E) Bir plato alanıdır.

 • Cevap: B

6.Haritada aşağıdaki yer şekillerinden hangisi gösterilmemiştir?
A) Delta
B) Yamaç
C) Vadi
D) Boyun
E) Tepe

 • Cevap: D

9. Sınıf Coğrafya Ders Kitabı Cevapları Fersa Yayınları Sayfa 68, 69 Cevabı ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.

Coğrafya Kitabı Cevapları
Bu içeriğe emoji ile tepki ver
0
0
0
0
0
0
0

Yorum Yap