Kitap Cevapları TIKLA
Test Çöz TIKLA

9. Sınıf Fersa Yayınları Coğrafya Ders Kitabı 2. Ünite Beşeri Sistemler Ölçme ve Değerlendirme Cevapları

9. Sınıf Coğrafya Ders Kitabı Meb Yayınları 2. Ünite  Beşeri Sistemler Sayfa 171, 172  2. Ünite Beşeri Sistemler Ölçme ve Değerlendirme Etkinlik Soruları ve Cevapları

9. Sınıf Fersa Yayınları Coğrafya Ders Kitabı 2. Ünite Beşeri Sistemler Ölçme ve Değerlendirme Cevapları

2. Ünite Beşeri Sistemler Ölçme ve Değerlendirme

9. Sınıf Fersa Yayınları Coğrafya Ders Kitabı Sayfa 171 Cevabı

A. Aşağıdaki soruları yanıtlayınız.
1. Kır ve kent ayrımında hangi ölçütler kullanılmaktadır?

 • Cevap: Kır ve kent ayrımında nüfus ve ekonomik etkinlikler ölçüt olarak kullanılmaktadır.

2. Fonksiyonlarına göre başlıca hangi şehir türleri bulunmaktadır?

 • Cevap: Sanayi, maden, liman, turizm, tarım, ticaret, askerî, idari ve kültür.

3. Köylerdeki başlıca ekonomik etkinlikler nelerdir?

 • Cevap: Köylerdeki başlıca ekonomik etkinlikler tarım ve hayvancılıktır.

4. Ahşap meskenlere daha çok nerelerde rastlanmaktadır?

 • Cevap: Ahşap meskenlere daha çok ormanların fazla olduğu yerlerde rastlanır.

5. Geçici yerleşmelerin başlıcaları hangileridir?

 • Cevap: Geçici yerleşmelerin başlıcaları ağıl, kom, oba ve yayladır.

6. Su kaynakları yerleşim birimlerinin dağılışını nasıl etkilemektedir?

 • Cevap: Su kaynaklarının sınırlı olduğu alanlarda toplu yerleşmeler, su kaynaklarının fazla olduğu yerlerde dağınık yerleşmeler gelişmektedir.

B. Aşağıdaki cümlelerin noktalı yerlerini uygun sözcüklerle tamamlayınız.

 • Cevap:

1. Ülkemizde mezralara daha çok Doğu ve güneydoğu Anadolu’da rastlanmaktadır.
2. Çöller ve kutup ikliminin etkili olduğu yerler yerleşmeye elverişli değildir.
3. Yerleşme yerlerinin seçiminde boylam etkili değildir.
4. Menteşeler, ülkemizde yerleşmelerin az olduğu yerlerdendir.
5. Ağıl ve komlardaki başlıca ekonomik etkinlik. hayvancılıktır.

C. Aşağıdaki soruyu metne göre yanıtlayınız.
Büyükşehir belediyesi uygulamalarıyla büyük şehirlerin yakınında bulunan bazı yerleşmeler kırsal karakterli olmalarına karşın büyükşehirlerin idari sınırlarına mahalle olarak dâhil edilerek nüfus sayımlarında şehir nüfusu içinde sayılmışlardır. 2012 yılına kadar 16 olan büyükşehir statülü belediye sayısı bu yıldan itibaren yürürlüğe giren 6360 sayılı yasa ile 30’a yükseltilmiştir. Bu yeni yasa ile büyükşehir belediyelerinin hizmet sınırları tüm il sınırı kabul edilmiş, ildeki beldeler kapatılmış ve köy yerleşmelerinin tüzel kişilikleri kaldırılarak mahalle statüsüne alınmıştır. Yeni yapılandırma sonucunda 30 büyükşehirde kırsal yerleşmeler bağlı oldukları ilçe merkezleriyle birleşerek büyükşehir idari alanını oluşturmaktadır. Başka bir ifade ile 30 büyükşehirde 2013 yılından itibaren tüm il tek bir şehir olarak kabul edilmekte ve ilde sadece şehir nüfusu hesaplanmaktadır.
1. Büyükşehir belediyesi uygulamasıyla Türkiye’deki şehir sayısı değişmiş midir? Neden?

 • Cevap: Hayır artmamıştır sadece şehirlerin içerdikleri nüfuslar şehirlerin idari yönden olan nitelikleri değişmiştir.

2. Büyükşehir belediyesi uygulamasıyla Türkiye’deki köy yerleşmelerinin sayısı nasıl etkilenmiştir?

 • Cevap: Çoğu köy belediyeye bağlanmış ve mahalle statüsünün içine alınmıştır. Yani köy sayısında azalma olmuştur.

3. Bir ilde köy sayılan bir yerleşme başka bir ilde şehrin bir bölümü olarak kabul edilebilir mi? Neden?

 • Cevap: Olabilir, çünkü  o ilin sınırları ile ilgili bir durum söz konusudur.

9. Sınıf Fersa Yayınları Coğrafya Ders Kitabı Sayfa 172 Cevabı

Ç. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları yanıtlayınız.

1. Çizgisel yerleşmelerin oluşmasında;
I. akarsular,
I I. yollar,
III. kıyılar
etmenlerinden hangileri etkili olmaktadır?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) I, II ve III

 • Cevap: E

2. Ülkemizdeki kırsal yerleşmelerin büyük bir kısmında;
I. tarım,
I I. hayvancılık,
III. madencilik
ekonomik etkinliklerinden hangileri ön plandadır?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) I, II ve III

 • Cevap: D

3.Haritada numaralarla gösterilen yerlerden hangilerinde yerleşmeler daha yoğundur?
A) I ve II
B) I ve III
C) II ve III
D) II ve IV
E) III ve IV

 • Cevap: A

4. I. Su kaynakları fazladır.
I I. Tarım alanları küçüktür ve dağınıktır.
III. Yer şekilleri engebelidir.
Yukarıdakilerden hangileri ülkemizde dağınık yerleşme tipinin yaygın olduğu yerlerin ortak özelliklerindendir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) I, II ve III

 • CevapE

5. Aşağıdaki yerlerden hangisinde yerleşmelerin az olmasında iklimin olumsuz etkisinden söz edilemez?
A) Hakkâri çevresi
B) Menteşe Yöresi
C) Güneydoğu Anadolu’nun güneyi
D) Tuz Gölü çevresi
E) Kuzeydoğu Anadolu

 • Cevap: B

6.Haritada numaralarla gösterilen yerlerden hangisinde yerleşmeler daha azdır?
A) I
B) II
C) III
D) IV
E) V

 • Cevap: C

9. Sınıf Coğrafya Ders Kitabı Cevapları Fersa Yayınları Sayfa 171, 172 Cevabı ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.

Coğrafya Kitabı Cevapları
Bu içeriğe emoji ile tepki ver
0
0
0
0
0
0
0

Yorum Yap