Kitap Cevapları TIKLA
Test Çöz TIKLA

9. Sınıf Fersa Yayınları Coğrafya Ders Kitabı 2. Bölüm Dünyanın Şekli ve Hareketleri Ölçme ve Değerlendirme Cevapları

9. Sınıf Coğrafya Ders Kitabı Meb Yayınları 1. Ünite  Doğal Sistemler Sayfa 37, 38  2. Bölüm Dünyanın Şekli ve Hareketleri Ölçme ve Değerlendirme Etkinlik Soruları ve Cevapları

9. Sınıf Fersa Yayınları Coğrafya Ders Kitabı 2. Bölüm Dünyanın Şekli ve Hareketleri Ölçme ve Değerlendirme Cevapları

2. Bölüm Dünyanın Şekli ve Hareketleri Ölçme ve Değerlendirme

9. Sınıf Fersa Yayınları Coğrafya Ders Kitabı Sayfa 37 Cevabı

A. Aşağıdaki soruları yanıtlayınız.

1. Dünya’nın şeklinin sonuçları nelerdir?

 • Cevap: Dünyamızın Ekvatorda şişkin, Kutuplarda basık olan kendine has şekline GEOİD denir.

Dünyanın Şeklinin Sonuçları
➜ Ekvatorun uzunluğu tam dairelik bir meridyenin uzunluğundan fazladır.
➜ Paralellerin uzunluğu kutuplara doğru azalır.
➜ İki meridyen arasındaki uzaklık kutuplara doğru azalır.
➜ Güneş ışınlarının düşme açısı kutuplara doğru azalır.
➜ Yer şekilleri haritaya gerçeğe tam uygun olarak aktarılamaz.
➜ Aynı anda Dünyanın yarısı aydınlık (gündüz) yarısı karanlık (gece) olur.
➜ Dünyanın çizgisel dönüş hızı kutuplara doğru azalır.
➜ Yer çekimi kutuplara doğru artar.

2. Gece ve gündüzün birbirini izlemesinin nedeni nedir?

 • Cevap: Gece ve gündüzün yaşanması dünyanın günlük hareketinin sonucudur. Dünya, güneş etrafında belli bir eksen eğikliğine sahip olarak döner ve kendi ekseni etrafında da döndüğü için gece ve gündüz oluşur. Gece ve gündüzün oluşmasında birbirini izleme gerçekleşir. Gece ve gündüz, Güneş’in Dünya yüzeyini dünya kendi ekseni etrafında döndükçe taramasıyla gerçekleşir ve birbirini takip eder. Gece ve gündüz günlük hareketin sonucu olarak gerçekleşir. Gece ve gündüz arasındaki farklar günlük hareketin sonucudur. Basınç farklılıkları, sıcaklık farklılıkları, yerel saat farkları günlük hareketin bir sonucu olarak gece ve gündüzün oluşmasında ve birbirini izlemesinde etkili olur.

3. Mevsimlerin süresinin eşit olmamasının nedeni nedir?

 • Cevap: Mevsim süreleri birbirinden farklıdır. Mevsimlerin oluşması, dünyanın yıllık hareketinin bir sonucudur. Mevsimler, farklı yarım kürelerde farklı zamanlarda yaşanmaktadır. Mevsimlerin ana ve ara mevsimlerden oluşması mevsimler arasındaki geçişlerin yaşanması anlamına gelmektedir. Mevsim süreleri eşit değildir. Çünkü dünyanın güneş etrafındaki dönüşünde bazı gün farklılıkları yaşanmaktadır. Bu nedenle yıllık hareketin bir sonucu olarak mevsimlerin süreleri farklı farklı olmaktadır. Bazı aylar uzun bazı aylar kısa sürmektedir. Bu mevsimlerin farklı sürelerde yaşanmasına neden olur. Mevsimlerin oluşması, dünyanın yıllık hareketinin bir sonucudur. Dünyanın şekli, eksen eğikliği gibi etkiler de günlük etkiler olarak mevsimlerin sürelerine de etki etmektedir.

4. Gece ve gündüz süresinin yıl boyunca değişmesinin nedeni nedir?

 • Cevap:

➜ Dünyanın kendi etrafında dönmesi sonucunda gece-gündüz oluşur.
➜ Dünyanın dönüş hızı değişirse gece ve gündüzün saat süresi de değişir.
➜ Yavaş dönerse günler uzar. Hızlı dönerse günler kısalır.
➜ Dünyamızın dönmesi sonucunda mevsimler oluşur dolayısıyla gece ve gündüz de bu sebeple oluşur.
➜ Dünyamızın dönüş hızı artarsa veya azalırsa gece ve gündüzün de saatleri farklılık yaratır. Düna yavaş dönerse günler uzar. ➜ Dünya hızlı dönerse günler kısalır.

Gece ve gündüz süresinin yıl boyunca değişmesinin nedeni dünyanın kendi ekseni etrafında dönerken eksen eğikliğine sahip olarak dönmesidir. Böylece Güneş açıları yıl boyunca farklı gelmekte ve gece ve gündüz arasındaki süre farkı yıl boyunca uzayıp kısalmakta bazen de eşit olmaktadır. Dünyanın konumu ve hareketi günlük ve yıllık olarak iki farklı durumun yaşanmasına neden olmakta ve etkileri de birbirinden ayrılmaktadır.

5. 21 Mart günü yeryüzünde hangi olgular yaşanır?

 • Cevap:  21 Mart, özel bir gündür. Gün dönümü ve ekinoks tarihi olarak bilinmektedir. Kuzey ve Güney Yarım Küre’de farklı ya da aynı etkilerin görüldüğü bilinmektedir. Dünya’nın Güneş etrafındaki hareketi sonucunda ekinoks tarihleri de aynı tarihlerde aynı özelliklere sahip olarak aynı etkilerin yaşanmasına konu olmaktadır.21 Mart günü yeryüzünde yaşanan olaylar şu şekildedir:

➜ Güneş ışınları dünyaya 90 derecelik dik açıyla düşer.
➜ Gölge boyu Ekvator’da sıfır olmaktadır.
➜ Güneş ışınları bu tarihten itibaren kuzey yarım küreye dik düşer.
➜ Kuzey yarım kürede gündüzler uzarken, diğer yarım kürede gündüzler kısalır.
➜ Farklı yarım kürelerde farklı ara mevsimler yaşanırken kuzey yarım kürede ilkbahar başlar.

B. Aşağıdaki cümlelerin noktalı yerlerini uygun sözcüklerle tamamlayınız.

 • Cevap:

1. Yerel saat farklarının oluşmasının nedeni Dünya’nın kendi ekseni etrafında dönmesidir.
2. Dünya kendi ekseni etrafında döndüğü için günlük sıcaklık farkları oluşmaktadır.
3. Mevsimlerin oluşmasının nedeni Dünya’nın Güneş etrafında dolanması ve Dünya ekseninin yörünge düzlemine 23° 27l eğik olmasıdır.
4. Hatay’ın yıl boyunca Sinop’tan sıcak olmasının nedeni Dünya’nın şeklidir.
5. Güneş ışınları 21 Haziran günü Yengeç dönencesine dik düşmektedir.
6. Türkiye’de gündüzler 21 Aralık gününden sonra uzamaya başlar.

C. Haritaya göre aşağıdaki soruları yanıtlayınız.

1. Ekvator düzlemi ile ekliptik düzlem çakışık olsaydı kaç numaralı yer bu durumdan daha az etkilenirdi?

 • Cevap: III numaralı yer. Ekvator ve çevresi güneş ışınlarını dik ve dike yakın açı ile almaktadır. Eksen eğikliği olmasaydı Ekvator ve çevresi güneş ışınlarını yıl boyunca dik ve dike yakın açı ile alırdı.

2. Kaç numaralı yerlerde gece ve gündüz arasındaki zaman farkı daha fazladır?

 • Cevap: I numaralı yer. Çünkü dünyanın eksen eğikliğine bağlı olarak ekvatordan kutuplara doğru gidildikçe gece ve gündüz arasındaki zaman farkı artar.

3. Kaç numaralı yerlerde mevsimlerin daha belirgin yaşanması beklenir?

 • Cevap:  IV numaralı yer. Çünkü orta kuşaktadır. Mevsimler orta kuşakta belirgin olarak yaşanır.

9. Sınıf Fersa Yayınları Coğrafya Ders Kitabı Sayfa 38 Cevabı

Ç. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları yanıtlayınız

1. I. Mevsimler oluşmazdı.
II. Her zaman gece ve gündüz süresi eşit olurdu.
III. Tropikal kuşak genişlerdi.
IV. Gece ve gündüz oluşmazdı.
Dünya ekseni yörünge düzlemine dik olsaydı yukarıdakilerden hangileri gerçekleşirdi?
A) I ve II
B) I ve III
C) II ve III
D) II ve IV
E) III ve IV

 • Cevap: A

2. Aşağıdakilerden hangisi 21 Aralık’ta yaşanan olgulardan değildir?
A) Güney Yarım Küre’de yaz başlar.
B) Kuzey Yarım Küre’de en uzun gece yaşanır.
C) Güney kutbuna gidildikçe gündüz süresi uzar.
D) Aydınlanma çemberi kutup çemberlerinden geçer.
E) Güneş ışınları Ekvator’a dik düşer.

 • Cevap: E

3.Haritada numaralarla gösterilen yerlerden hangisinde gece ve gündüz arasındaki zaman farkı daha fazladır?
A) I
B) II
C) III
D) IV
E) V

 • Cevap: D

4. Sürekli rüzgârlar Kuzey Yarım Küre’de sağa, Güney Yarım Küre’de sola doğru sapar.
Bu durumun nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A) Dünya’nın Güneş etrafında dolanması
B) Dünya’nın yörüngesinin elips şeklinde olması
C) Dünya’nın kendi ekseni etrafında batıdan doğuya dönmesi
D) Dünya’nın ekseninin yörünge düzlemine eğik olması
E) Dünya’nın geoit şeklinde olması

 • Cevap: C

5.Dünya’nın Güneş’e karşı konumu şekildeki gibi olduğu bir gün için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Güney Yarım Küre’de en uzun gece yaşanır.
B) Her yerde gece ve gündüz süresi eşittir.
C) Kuzeye gidildikçe gündüz süresi uzar.
D) Kuzey Yarım Küre’de yaz başlangıcıdır.
E) Güneş ışınları Yengeç dönencesine dik düşer.

 • Cevap: B

9. Sınıf Coğrafya Ders Kitabı Cevapları Fersa Yayınları Sayfa 37, 38 Cevabı ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.

Coğrafya Kitabı Cevapları
Bu içeriğe emoji ile tepki ver
0
0
0
0
0
0
1

Yorum Yap