Kitap Cevapları TIKLA
Test Çöz TIKLA

9. Sınıf Coğrafya Tutku Yayıncılık Ders Kitabı Cevapları Sayfa 25

9. Sınıf Coğrafya Ders Kitabı Sayfa 25 Cevapları Tutku Yayınları’na ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz.

9. Sınıf Coğrafya Tutku Yayıncılık Ders Kitabı Cevapları Sayfa 25

Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplayınız.

1. Doğal çevre ile insan arasında sürekli bir ilişki ve etkileşim vardır.
Aşağıdakilerden hangisinde, insan ve doğa arasındaki etkileşim diğerlerinden farklıdır?
A) Verimli tarım alanlarının yerleşim alanına dönüştürülmesi
B) Dağlık alanlarda nüfus ve yerleşim alanlarının seyrek olması
C) Yer şekillerinin engebeli olduğu arazilere tünel ve köprüler yapılarak ulaşımın sağlanması
D) Akarsular üzerinde barajlar kurularak elektrik üretimi yapılması
E) Denizin doldurulmasıyla elde edilen arazinin, yerleşim alanına dönüştürülmesi

  • Cevap: B

2. İnsanlık tarihine baktığımızda insanların uygarlık seviyesi geliştikçe ilerleme kaydeden bilim ve teknolojik imkânlarla birlikte doğal çevrenin insan üzerindeki etkisi azalmıştır. Günümüzde gelişmişlik düzeyi yüksek ülkelerde doğal çevre üzerindeki etki, gelişmişlik düzeyi düşük olanlara göre çok daha belirgindir.
Buna göre yukarıdaki harita üzerinde taranarak numaralandırılan alanların hangilerinde doğal çevre üzerindeki etki çok daha belirgindir?
A) I ve II
B) I ve III
C) II ve III
D) II ve IV
E) III ve IV

  • Cevap: A

3. Aşağıdaki soruların hangisinde, bir coğrafi olayın yeryüzüne dağılışı sorgulanmaktadır?
A) Muson Asya’sının yoğun nüfus barındırmasında hangi faktörler etkili olmuştur?
B) Gelişmiş ülkeler neden yoğun göç alır?
C) Ekvator’dan kutuplara doğru gidildikçe bitki örtüleri neden kuşaklar oluşturur?
D) Mersin’in yıllık sıcaklık ortalaması neden Sinop’tan daha fazladır?
E) Bozkır bitki örtüsü yeryüzünün hangi alanlarında yaygındır?

  • Cevap: E

4. I. Biyosferi inceleyen coğrafyanın alt dalıdır. Canlılar küresini oluşturan insan, bitki ve hayvanların yeryüzüne dağılışını; bu dağılışta rol oynayan faktörleri inceler.
II. Atmosferi inceleyen coğrafyanın alt dalıdır. İklim tiplerini ve etki alanlarını inceler.
III. Hidrosferi inceleyen coğrafyanın alt dalıdır. Su küreyi meydana getiren yer altı sularının, akarsuların, göllerin, denizlerin, okyanusların dolaşımını ve dağılışını inceler.
IV. Litosferi inceleyen coğrafyanın alt dalıdır. Taş küreyi meydana getiren yer kabuğunun ve yeryüzü şekillerinin oluşmasında etkili iç ve dış kuvvetleri inceler.
Yukarıda verilenler içerisinde aşağıdakilerden hangisinin tanımı yoktur?
A) Klimatoloji
B) Hidrografya
C) Jeomorfoloji
D) Biyocoğrafya
E) Kartoğrafya

  • Cevap: E

5. Jeomorfoloji, litosferi inceleyen coğrafyanın alt dalıdır.
Aşağıda verilenlerden hangisi jeomorfolojinin yararlandığı bilim dallarından biri değildir?
A) Limnoloji
B) Litoloji
C) Pedoloji
D) Jeoloji
E) Jeofizik

  • Cevap: A

9. Sınıf Tutku Yayıncılık Coğrafya Ders Kitabı Sayfa 25 Cevabı ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.

Coğrafya Kitabı Cevapları
Bu içeriğe emoji ile tepki ver
0
0
0
0
0
0
0

Yorum Yap