Kitap Cevapları TIKLA
Test Çöz TIKLA

12. Sınıf Meb Yayınları Coğrafya Ders Kitabı Çevre Sorunlarının Çözümüne Yönelik Yaklaşımlar Cevapları

12. Sınıf Meb Yayınları Coğrafya Ders Kitabı Çevre Sorunlarının Çözümüne Yönelik Yaklaşımlar Cevapları

12. Sınıf Coğrafya Ders Kitabı Meb Yayınları 4. Ünite Çevre ve Toplum Sayfa 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210  Çevre Sorunlarının Çözümüne Yönelik Yaklaşımlar Etkinlik Soruları ve Cevapları

Çevre Sorunlarının Çözümüne Yönelik Yaklaşımlar

12. Sınıf Meb Yayınları Coğrafya Ders Kitabı Sayfa 197 Cevabı

1. Yaşadığınız yerde yerleşme ve ekonomik faaliyetlerdeki değişimlerin doğal çevre üzerindeki etkileri nelerdir?

 • Cevap:  Sanayi devrimi sanayi faaliyetlerinin doğmasına neden olmuştur. Bu dönemde küçük bir kasaba halindeki yerleşim yerleri büyüyerek büyük bir şehir haline gelmiştir. Sanayi tesislerinde artan hammadde ihtiyacı madencilik sektörünün, üretimin tüketiciye ulaştırılma kaygısı ulaşım sektörünün, tüm bu faaliyetlerle zenginleşen insanın ise dinlenme ihtiyacı turizm sektörünün ortaya çıkmasını sağlamıştır. Sanayi devrimi ile açılan yeni iş sahaları insanların sanayi bölgelerine göç etmesine yol açmıştır.  Farklı ekonomik özelliklere sahip bölge insanlarının yaşayışlarında, ilişkilerinde ve sosyokültürel olaylara bakış açılarında farklılıklar görülmeye başlamıştır. Örneğin bir tarım şehri insanları ile turizm şehri insanlarının yaşam biçimleri farklılıklar göstermiştir.

2. Su kaynakları su döngüsü ile yenilenebildiği hâlde bazı yerlerde neden su kıtlığı görülmektedir? Açıklayınız.

 • Cevap: Su atmosferin üst katmanlarında yoğunlaştıktan sonra yeryüzüne yağış olarak ulaşır. Ardından güneşin etkisi ile birlikte buharlaşma ve terleme yoluyla yeniden atmosfere döner. Bu olaya su döngüsü adı verilir. Ancak aşırı su tüketimi, su kaynaklarının kirletilmesi veya su havzalarının tahrip edilmesi gibi doğaya müdahaleler yüzünden su kıtlığı görülmektedir. Ayrıca Küresel ısınmanın da su kaynakları üzerinde olumsuz etkileri olduğu bir gerçektir.

12. Sınıf Meb Yayınları Coğrafya Ders Kitabı Sayfa 201 Cevabı

Çin’de yaşayan pandalar günde 12-38 kg bambu ağacı yaprağı yiyerek beslenir. Bambu ormanlarının tahrip edilmesi pandaların neslinin tükenme tehlikesine yol açmaktadır. Buna göre
1. Yakın çevrenizdeki su, orman ve toprak gibi doğal kaynakların yanlış kullanımının canlılar üzerindeki olumsuz etkileri nelerdir?

 • Cevap: Hızla artan nüfus ile değişen toplumsal ihtiyaçlar doğrultusunda artış gösteren doğal kaynak kullanımı, bazı çevresel sonuçlar da doğurmaktadır. Dünya üzerinde, tarım alanı açmak için yoğun bir biçimde yok edilen doğal ortam unsurlarından biri de bataklıklar olmuştur.İnsanlık tarihi boyunca doğal ormanların yok edilmesi, yeni tarım alanı elde etmenin en kolay yolu olarak kabul edildi. Tarım öncesi dönemde Dünya karalarının çok büyük bir kısmının ormanlarla kaplı olduğu tahmin edilmektedir. Özellikle tatlı su kaynaklarının insanlar için önemini hepiniz biliyorsunuz. Su ihtiyacımızın yanı sıra tarımda sulama ve enerji üretimi için de tatlı su kaynakları Dünya genelinde yoğun olarak kullanılmaktadır. Bu gibi durumlar canlıların yaşam alanlarının yol olmasına diğer canlıların nesillerinin tükenmesi neden olmaktadır.

2. Yakın çevrenizdeki doğal alanların çevre sorunlarına neden olmadan sürdürülebilir kullanımı için neler yapılmalıdır?

Cevap:

 • Evimizde ve iş yerimizde su, kağıt ve elektrik tüketimini bilinçli olarak yapmalı, bu konuda çevremizi uyarmalıyız.
 • Çöplerimizi kesinlikle çevreye atmamalı, cam, plastik ve kağıt gibi atık maddelerin geri dönüşümünü sağlayarak doğamıza katkıda bulunmalıyız.
 • Balkonumuzu ve bahçemizi yeşillendirmeli, yeşil alanların artması için ağaç dikmeli, ormanların tahribatını önlemeliyiz.
 • Evimizde ve bahçemizde ozon tabakasına zarar veren kimyasal maddeler kullanmamalıyız.
 • Evlerimizde ısı yalıtımı yaptırmalı, güneş enerjisi veya doğalgaz enerjisini tercih etmeliyiz.

12. Sınıf Meb Yayınları Coğrafya Ders Kitabı Sayfa 206 Cevabı

Dünya Sağlık Örgütüne göre temiz olmayan sulardan kaynaklanan hastalıklar nedeniyle yılda 1,7 milyon insan hayatını kaybetmektedir. Birleşmiş Milletlere göre 2,1 milyar insan temiz su kullanımından mahrum durumdadır.
Dünyada artan nüfusa karşılık kirlenen ve giderek azalan temiz su kaynakları karşısında su tüketiminin azalması ve su tasarrufunun sağlanması için bireysel olarak yapılması gerekenler nelerdir?

 • Cevap:  Mutfakta su tasarrufu sağlanmalıdır. Makarna suları dökülmemeli lezzetli yemekler yapılabilmelidir. olu bir bulaşık makinesi bulaşığı sadece 12 litre su ile yıkar. Aynı bulaşığı elde yıkarsanız, ortalama 100 litre su harcarsınız.  Bu da bir yılda ortalama 40 ton suyu kurtarmanız demektir. Sebze ve meyveleri açık musluk altında yıkarsak gereksiz yere yılda 18 ton su harcamış oluruz. Bunun yerine bir kapta veya lavaboyu tıkayarak su doldurup içine de sirke dökersek hem daha az su harcamış oluruz hem de sebze ve meyvelerin üzerinde olan kimyasallardan kurtulmuş oluruz.  Tuvaletlere tuvalet kâğıdı atmayın. Kâğıtların gidebilmesi için iki kere sifonu çekmek durumunda kalırsınız. Günde bir kez sifonu amacı dışında çekersek yılda 16 ton su harcamış oluruz. Tasarruflu çift basmalı sifon sistemi kullanın. Bu size yarı yarıya su tasarrufu sağlayacaktır. Yoksa 1,5 litrelik bir pet şişeyi su ile doldurarak sifonunuzun içine yerleştirin. Bu pratik önlemle yılda 2 ton su kurtarabilirsiniz.

Çevre sorunlarının tespiti ve çözüm yolları ile ilgili aşağıdaki aşamaları uygulayınız.

1. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nda yer alan çevre ile ilgili 56. maddeyi ve 2872 sayılı Çevre Kanunu’nu inceleyiniz.

2. Yaşadığınız yerdeki çevre sorunlarını tespit ediniz ve çözüm önerilerinizin olduğu bir rapor hazırlayınız.

 • Cevap:

1) Çevre kirliliği: Etrafımdaki birçok kişi ne yazık ki buna hiç dikkat etmiyor. Elindeki çöpü sokaklara atan ve çevreyi kirleten insanları sıkça görüyorum. Bu sorunun çözümü için bence çeşitli önlemler alınabilir. Mesela bu kişiler tespit edilerek çeşitli cezalar yazılabilir. Yada sokak ve caddelere çeşitli uyarı levhaları konulabilir.

2)Doğal kaynakların kirlenmesi: Benim yaşadığım bölgede akan bir dere var. Dağlardan temiz olarak gelen bu su kaynağı atık sular ve çöplerle kirlenmekte. Bunu engellemek için alt yapı sistemleri kurulabilir ve dere yataklarına çöp atılması engellenmelidir.

3)Yeşil alanlar: Bölgemizde yeşil alanlar oldukça az. Var olanlar ise bir şekilde tahrip ediliyor. Bu alanların korunması ve çoğaltılması gerekir.

4)Yerleşim: İnsanlar bir arada yaşamayı seviyor fakat kimse yerleşim planlarına dikkat etmiyor. Düzensiz bir yerleşim doğal dengeyi bozduğu gibi çeşitli çevre sorunlarına neden oluyor. Bu nedenle planlı bir yerleşim yapılmalıdır.

3. Hazırladığınız raporu yaşadığınız yerin belediyesine ulaştırınız.

12. Sınıf Meb Yayınları Coğrafya Ders Kitabı Sayfa 209 Cevabı

Aşağıda dünyanın farklı yerlerinde bulunan gönüllülerin çevreyi koruma adına ulusal veya uluslararası çevre kuruluşlarındaki çalışmaları yer almaktadır. Çevre gönüllülerinin yaptığı çalışmalar ile görev aldıkları çevre örgütünü eşleştiriniz.

Cevap:

 • Dünya çapında biyolojik çeşitliliği ve nesli tehlikede olan türleri korumak için çalışmalar yapıyorum.
 • Türkiye’de erozyon ve çölleşme tehlikesine dikkat çekerek ağaçlandırma çalışmalarını yürütüyorum.
 • Biyolojik çeşitliliği korumak, barışı desteklemek, su, toprak ve hava kirliliğini önlemek adına çalışıyorum.
 • Avrupa Birliği ülkelerinin çevre politikalarını geliştirmek için çalışmalar yapıyorum.
 • Dünyanın doğal dengesini korumak ve insanın doğa ile uyumlu yaşaması adına çalışmalar yapıyorum.
 • Çevre sorunlarını önlemeye yönelik uluslararası çevre sözleşmeleri ve protokoller üzerine çalışıyorum.

Avrupa Çevre Ajansı ( Dünya çapında biyolojik çeşitliliği ve nesli tehlikede olan türleri korumak için çalışmalar yapıyorum)

Greenpeace ( Dünyanın doğal dengesini korumak ve insanın doğa ile uyumlu yaşaması adına çalışmalar yapıyorum. )

Uluslararası Doğayı Koruma Birliği (Çevre sorunlarını önlemeye yönelik uluslararası çevre sözleşmeleri ve protokoller üzerine çalışıyorum.)

Türkiye Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma vakfı (Türkiye’de erozyon ve çölleşme tehlikesine dikkat çekerek ağaçlandırma çalışmalarını yürütüyorum.)

Doğal Hayatı Koruma Vakfı (Dünya çapında biyolojik çeşitliliği ve nesli tehlikede olan türleri korumak için çalışmalar yapıyorum)

Birleşmiş Milletler Çevre Programı (Avrupa Birliği ülkelerinin çevre politikalarını geliştirmek için çalışmalar yapıyorum.

12. Sınıf Meb Yayınları Coğrafya Ders Kitabı Sayfa 210 Cevabı

Verilen doğal ve kültürel miraslara ait görsellerin numaralarını harita üzerindeki konum işaretleri üzerine yazınız. 

Coğrafya Kitabı Cevapları
☺️ BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
happy
0
clap
0
love
0
confused
0
sad
0
unlike
0
angry

Yorum Yap