Kitap Cevapları TIKLA
Test Çöz TIKLA

12. Sınıf Meb Yayınları Coğrafya Ders Kitabı 5. Bölüm Türkiye Turizmi Ölçme ve Değerlendirme Cevapları

12. Sınıf Meb Yayınları Coğrafya Ders Kitabı 5. Bölüm Türkiye Turizmi Ölçme ve Değerlendirme Cevapları

12. Sınıf Coğrafya Ders Kitabı Meb Yayınları 2. Ünite Beşeri Sistemler Sayfa 146, 147  5. Bölüm Türkiye Turizmi Ölçme ve Değerlendirme Etkinlik Soruları ve Cevapları

5. Bölüm Türkiye Turizmi Ölçme ve Değerlendirme

12. Sınıf Meb Yayınları Coğrafya Ders Kitabı Sayfa 146 Cevabı

Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız.

 • Cevap:

1. Türkiye’nin yüksek dağlarla çevrili bir ülke oluşu ve kar örtüsünün yılın büyük bölümünde mevcut olması Kayak Turizmini geliştirmiştir.
2. Adıyaman’da bulunan Nemrut Dağı UNESCO tarafından Dünya Kültür Mirası Listesine alınmıştır.
3. Kına gecesi, dokumacılık, el sanatları, yöresel yemekler ve halk meteorolojisi Somut Olmayan kültürel miraslara örnektir.
4. Türkiye’de kongre turizminin geliştiği yerlere İstanbul ve Ege kıyılarından İzmir örnek olarak erilebilir.

Aşağıda verilen tarihî eserler ile yer aldıkları illeri örnekte gösterildiği gibi eşleştiriniz. 

Cevap: I-d, II-c, III-a, IV-b, V-e

 • I. Ani Harabeleri
 • II. Sultan Ahmet Camii
 • III. Sümela Manastırı
 • IV. Troya Antik Kenti
 • V. Aspendos Antik Tiyatrosu

İlk tarımsal faaliyetlerin yapıldığı Mezopotamya topraklarında yer alan Gaziantep, Akdeniz iklimi ve karasal iklimin geçiş sahasında yer alır. Bu durum yörede çeşitli tarımsal ürünlerin yetişmesine olanak sağlar. Tarihi İpek Yolu güzergâhındaki şehir, pek çok kültürel alışverişe ev sahipliği yaptığından Gaziantep mutfağının zengin bir yiyecek içecek yelpazesi vardır. Bu özelliklerinden dolayı Gaziantep, 2015 yılında gastronomi dalında UNESCO ‘‘ Yaratıcı Şe- 6 7 hirler Ağı’na’’ girmiştir. Yaratıcı şehir unvanı edebiyat, film, müzik, zanaat, halk dansları, gastronomi ve tasarım gibi dallarda yetkin görülen şehirlere her yıl UNESCO tarafından verilmektedir.

6. Türkiye’de ‘‘Yaratıcı Şehirler Ağı’na’’ giren veya girmeye aday bir çok şehrimiz vardır. Bunlardan bazıları İstanbul, Kütahya, Adana ve Mardin’dir. Bu şehirleri; tasarım, gastronomi ve el sanatları dallarında eşleştiriniz.

 • Cevap:

İstanbul: Tasarım
Mardin: El sanatları
Adana: Gastronomi
Kütahya: El sanatları

7. Gaziantep’in UNESCO tarafından gastronomi alanında koruma altına alınması yörenin hangi yönden gelişimini sağlar?

 • Cevap: Turizm, tanınırlık, ekonomik faaliyetlerin gelişimi açısından katkı sağlar.

12. Sınıf Meb Yayınları Coğrafya Ders Kitabı Sayfa 147 Cevabı

Aşağıdaki soruları cevaplayınız.

8. Ülkemizde kıyı turizminin gelişmesinde ne gibi özellikler etkili olmuştur?

 • Cevap: Türkiye çeşitlilik gösteren doğal güzellikleri ve zengin tarihi kalıntılarıyla önemli bir turizm potansiyeline sahiptir. Ilıman kuşakta yer alması nedeniyle 4 mevsimin belirgin yaşandığı ülkemizde özellikle Akdeniz ve Ege kıyılarında deniz turizmi gelişme göstermiştir. Bu sebeplerden dolayı kıyı turizm gelişmiştir.

9. Kültürel miras nedir, kaça ayrılır? Açıklayınız.

Cevap:  Kültürel miras, paylaşılan bir bağ, bir topluluğa ait olma anlamına gelir. Tarihimizi ve kimliğimizi; geçmişle, günümüzle ve gelecekle olan bağımızı temsil eder. Kültürel miras, toplumlara, toplumların üyelerine ortak bir geçmişi hatırlatan, birlik ve dayanışma kabiliyetini güçlendirir, geleneklerinin ve çeşitliliğin devamlılığını sağlar. Kültürel miras üçe ayrılır.

 • Soyut Kültürel Varlıklar: Folklor, gelenekler, dil, sözlü tarih vb.
 • Doğal Miraslar: Kültürel açıdan önem teşkil eden manzara ve biyolojik çeşitlilik gibi.
 • Somut Kültürel Varlıklar: Kültürel varlıklar. Taşınabilir ve taşınmaz miras olarak iki gruba ayrılmıştır. Anıtlar, heykeller, resimler, arkeolojik eserler, kitabeler, kitaplar, peyzajlar vb.

10. Karadeniz Bölgesi’nde hangi turizm türleri gelişmiştir? Bölgenin özelliklerine göre değerlendiriniz. 11. Turizm ekonomiyi nasıl etkiler ve hangi iş imkânlarını sağlar? Açıklayınız.

 • Cevap: Karadeniz Bölgesi’nin turizm potansiyellerinin başında tabii güzellikler gelir. Karadeniz kıyıları çok çeşitli bitki ve ağaçlar ile bunların oluşturduğu manzaralara sahiptir. Yaylacılık faaliyetleri son yıllarda gelişen turizm faaliyetlerinden biridir. Bolu Kartalkaya’da ve Ilgaz Dağları’nda kış turizmi yaygındır. Abant gölü ile Yedigöller çevresindeki sayfiye yerleri, Bolu, Düzce, Kızılcahamam kaplıcaları, Amasra, Cide, Sinop, Trabzon ( Sümela Manastırı) ve Amasya’da ( Kral mezarları) yer alan tarihi eserler Karadeniz Bölgesi’nin turizm potansiyellerini oluşturur. Çoruh nehrinde rafting yapılmaktadır. Her mevsim yağışlı olmasından dolayı deniz turizmi gelişmemiştir.

12.Turizmin dünya barışına ne gibi katkıları olabilir? Yorumlayınız.

 • Cevap: Turizm sosyal olarak önemli bir aktivitedir. Turizm halklar arasında kültürel değişimi gerçekleştiren en önemli araçlardan biridir. Farklı bölgelerden ya da farklı ülkelerden insanları bir araya getiren turizm hareketleri insanların birbirlerini daha iyi tanımalarını ve daha çok sevmelerini sağlamaktadır. Böylece, turizm sayesinde “bölgecilik, ırkçılık, dindaşlık” gibi kavramlar ortadan kalkar ve yerini “evrensellik ve insan sevgisi” gibi kavramlara bırakır.  Yani, turizmin barışa katkıda bulunduğunu söyleyebiliriz. Yılda yaklaşık bir milyar kişi seyahat ediyor ve farklı kültürleri tanıma fırsatı buluyor. Aslında, turizmin her geçen yıl hızla gelişmesi ve turist sayısının aynı oranda artması, farklı kültürlerden insanların barış içerisinde sorunsuz yaşayabilme potansiyeline sahip olduğunu gösteriyor.

13 ve 14. soruyu aşağıdaki paragrafa göre cevaplayınız.
MÖ 3000 yıllarında Mısır, piramitleri ve tapınakları sayesinde gezginlerin en çok ilgisini çeken yerlerden biri olmuştur. Eski Mısır ve Babil uygarlıklarında gezginlerin geçtiği yolların güvenliği sağlanıp konaklama ve dinlenme için ev ve bahçelerin inşa edildiği bilinmektedir. Eski çağlarda insanların ticari maksatla ülkeleri ziyaret etmesi turizm aktivitesi olarak kabul edilmekteydi. Ayrıca Eski Yunanlarda olimpiyatlar için farklı ülkelere seyahat edildiği bilinmektedir. Bunun dışında sağlık sorunları ve dinî nedenlerle de insanlar bulundukları ülkelerden başka ülkelere seyahat etmekteydi.

13. Yukarıdaki paragrafa göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) İlk çağlarda insanlar turizm amaçlı gezilere katılmıştır
B) Eski Mısır ve Babil uygarlıklarında turizmi geliştirmek için faaliyetlerde bulunulmuştur.
C) Farklı mimari yapılar insanların ilgisini çekmiş ve insanlar, bu tür yapıları görebilmek için seyahat etmiştir.
D) Turizm faaliyetleri, eski çağlarda ekonominin gelişmesine katkı sağlayan en büyük etkinlik olmuştur.
E) Turistik konaklama tesisleri eski uygarlıklardan bu yana varlığını sürdürmüştür.

 • Cevap: D

14. Yandaki paragrafa göre eski çağlarda insanlar
I. Kültür
II. İnanç
III. Spor
IV. Politika
V. Sağlık
gibi unsurlardan hangilerinin etkisiyle turistik geziler gerçekleştirmiştir?
A) Yalnız I B) III ve V C) Yalnız IV D) II ve III E) I, II, III ve V

 • Cevap: E

15. Aşağıdaki bilgilerden hangisi Türkiye’nin batısının turizm özelliklerinden değildir?
A) Güneşlenme süresi ve deniz suyu sıcaklıkları kıyı turizmi için uygundur.
B) Yamaç paraşütü için tercih edilir.
C) Yayla turizmi ile ön plana çıkar.
D) Tarihî eserler, antik kentler ve müzeler bulunur.
E) Kültür turizmi gelişmiştir.

 • Cevap: C

16. I. Pamukkale
II. Efes Antik Kenti
III. Ürgüp Göreme
IV. Safranbolu Evleri
V. Ani Harabeleri
Yukarıdaki turizm alanlarından hangilerinde mekanın kayaç yapısının etkisi daha fazladır?
A) I ve II B) I ve III C) II ve III D) III ve IV E) IV ve V

 • Cevap: B
Coğrafya Kitabı Cevapları
Bu içeriğe emoji ile tepki ver
0
0
0
0
0
0
0

Yorum Yap