Kitap Cevapları TIKLA
Test Çöz TIKLA

12. Sınıf Meb Yayınları Coğrafya Ders Kitabı 4. Ünite Çevre ve Toplum Ölçme ve Değerlendirme Cevapları

12. Sınıf Meb Yayınları Coğrafya Ders Kitabı 4. Ünite Çevre ve Toplum Ölçme ve Değerlendirme Cevapları

12. Sınıf Coğrafya Ders Kitabı Meb Yayınları 4. Ünite Çevre ve Toplum Sayfa 211, 212  4. Ünite Çevre ve Toplum Ölçme ve Değerlendirme Etkinlik Soruları ve Cevapları

4. Ünite Çevre ve Toplum Ölçme ve Değerlendirme

12. Sınıf Meb Yayınları Coğrafya Ders Kitabı Sayfa 211 Cevabı

Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız.

 • Cevap:

1. Belli bir alanda yaşayan canlıların birbiriyle ve doğal çevreyle etkileşimi sonucu oluşan sisteme……….Ekosistem…….……….denir.
2. Ekolojik ayak izinin ekolojik kapasiteyi aştığı durumlarda…….Ekolojik Açık… .ortaya çıkar.
3. Bulunduğu ülke tarafından korunması garanti edilen, evrensel değerdeki kültürel ve doğal varlıklara…….Dünya Mirası.… …denir.
4. Çevre sorunları, uluslararası alanda ilk olarak….Stockholm ..…İnsan ve Çevre Konferansı’nda ele alınmıştır.

Aşağıdaki ifade ve kavramları verilen örnekte gösterildiği gibi eşleştiriniz.

 • 1.Dünyada yaşamın devamını sağlayan ekolojik ortamı desteklemektedir.
 • 2.Uluslararası iş birliği yaparak çevrenin korunması ve çevre sorunlarının önlemesi amacıyla kurulmuştur.
 • 3.Biyolojik çeşitliliğin korunması için dünya çapında faaliyet gösterir.

Uluslararası Doğayı Koruma Birliği ( b)Uluslararası iş birliği yaparak çevrenin korunması ve çevre sorunlarının önlemesi amacıyla kurulmuştur.

Greenpeace (Dünyada yaşamın devamını sağlayan ekolojik ortamı desteklemektedir.)

Birleşmiş Milletler Çevre Programı (a)Dünyada yaşamın devamını sağlayan ekolojik ortamı desteklemektedir.

Aşağıdaki metinden yararlanarak soruları cevaplayınız.
Aydın’ın birçok köyünde, kullanıldıktan sonra yıl boyunca biriktirilen atık yağlar sabuna dönüştürülüyor. Toplanan yağlar suda kaynatıldıktan sonra kostikle karıştırılıp tekrar kaynatıldıktan sonra kalıplara dökülüp kurumaya bırakılıyor.
Kızartmada kullanılan 1 litre atık bitkisel yağ, su kaynaklarına karıştığında 1 milyon litre suyu kirletmektedir. Atık yağlardan sabun elde etme, çevreci bir yaklaşıma güzel bir örnektir.

6. Atık kızartma yağlarından sabun yapılması hangi çevre sorunlarının önlenmesine katkı sağlar?

 • Cevap:

Akarsuların kirlenmesini önleme ()
Karbon salınımını azaltma ()
Balık ölümlerinin önüne geçme ()

7.Anlatılan durumdaki gibi atıkların tekrar kazanılmasına uygun örnek veriniz.

 • CevapCam

  Cam, yeniden kullanılabilir bir maddedir. Kullanılmış cam parçalarından tekrar cam imal edilmesi sıfırdan cam üretimine göre çok daha az enerji gerektirir. Genellikle renksiz camdan renksiz, renkli camdan renkli cam ürünleri üretilir. Bu nedenle renkli ve renksiz camları ayrı geri dönüşüm kaplarına atmalıyız. Ayrıca cam şişe, kavanoz vb. gibi ürünleri geri dönüşüm kaplarına atarken kapaklarını da çıkarmalıyız.

12. Sınıf Meb Yayınları Coğrafya Ders Kitabı Sayfa 212 Cevabı

Aşağıdaki soruları cevaplayınız.

8. Ortak doğal ve kültürel mirasa yönelik tehditleri ortadan kaldırmak için neler yapılmalıdır?

 • Cevap:  Ortak mirasları korumak adına harekete geçecek olan hükümetlerin gerekli bakanlıkları, bu tip olguların korunmasına dayalı uzman kişileri belirleyerek yetkileri sağlayabilecektir. Uzun yıllardır kendini koruyan bu tip mekanların dış kuvvetlere dayalı olarak yıpranmaları ve hasar görmeleri halinde gereken tadilatların gerçekleştirmeleri durumu da görülebilmektedir. Sit alanı statüsünde yer alan ortak miras alanlarını bireysel olarak da korumak gerekmektedir. Kişilerin gereken bilince erişmeleri ve en büyük zenginliklerimizi korumak adına da herhangi bir olumsuzlukla karşı karşıya bırakmamaları durumu da söz konusu olmaktadır. Böylelikle daha kalıcı bir noktada yer alacak olan kültürel mirasların daha uzun yıllar boyunca görülebilecek tarzda da yer alarak da hareket etmeleri gerekecektir. Böylelikle de insanlığın daha uzun süreli kullanımında olacak olan unsurlar olarak da ifade edilecektir.

9. Savan bölgesinde aslanların avlanması bu ekosistemin taşıma kapasitesini nasıl etkilemektedir?

 • Cevap: Doğal dengede hayvanların ortalama bir rakamda durması söz konusu olmaktadır. Böylelikle her canlı türünün doğal yaşamlarını sürdürmeleri de görülebilmektedir. Aslanlar da herhangi bir biçimde doğal dengeye aykırı bir biçimde hareket etmemektedir. Bu durum içgüdüsel olarak gerçekleşmektedir. Aslanların boyutları gereği çok fazla canlıdan beslenmeleri türünde bir tahmin ortaya çıksa da pek de gerçeklik değeri taşımamaktadır. Aslanlar günde bir kez avlanarak, günün geri kalanını uyuyarak geçirmektedir. Böylelikle tüketim ile elde ettiği enerjiyi koruyarak gereğinden fazla avlanma durumunun önüne geçilmektedir. Besin zinciri düzeni korunarak, hayvanların sayılarında da herhangi bir değişim de ortaya çıkmamaktadır. Hayvanların yaşam ortamlarında bozulma görülmemekte ve biyomların aynı şekilde varlığını sürdürmesi de söz konusu olabilmektedir.

10. Canlı yaşamını tehlikeye sokan çevre sorunlarına karşı tüm ülkelerin aynı duyarlılıkta önlem alması için neler yapılabilir?

 • Cevap:  Endüstriyel faaliyetler esnasında su kaynakları da bariz bir biçimde kirletilerek, yaşamsal döngüyü önemli ölçüde etkileyeceği de görülmektedir. Bu duruma engel olmak adına da hükümetler tarafından endüstri tesislerine yaptırım yapılması ve filtrelendirme işlemlerinin her fabrika tesisinde olması gereken materyaller olması üzerinde de durulması gerekmektedir.

  Çevre kirliliğine bağlı olarak kendini gösteren nedenlerden bir tanesi de ormanlık alanların hızlı bir biçimde tahrip edilmesine rağmen, herhangi bir biçimde yenilenme sürecine girilmemesi durumu da çevre sorunlarının ortaya çıkmasının temel nitelikleri arasında yer almaktadır.

11. Türkiye’nin yakın bir gelecekte kuraklık tehlikesiyle karşılaşacağı tahmin edilmektedir. Buna göre su kaynaklarının korunması adına ne tür çözüm önerilerinde bulunabilirsiniz?

 • Cevap: Mutfakta su tasarrufu sağlanmalıdır. Makarna suları dökülmemeli lezzetli yemekler yapılabilmelidir. olu bir bulaşık makinesi bulaşığı sadece 12 litre su ile yıkar. Aynı bulaşığı elde yıkarsanız, ortalama 100 litre su harcarsınız.  Bu da bir yılda ortalama 40 ton suyu kurtarmanız demektir. Sebze ve meyveleri açık musluk altında yıkarsak gereksiz yere yılda 18 ton su harcamış oluruz. Bunun yerine bir kapta veya lavaboyu tıkayarak su doldurup içine de sirke dökersek hem daha az su harcamış oluruz hem de sebze ve meyvelerin üzerinde olan kimyasallardan kurtulmuş oluruz.  Tuvaletlere tuvalet kâğıdı atmayın. Kâğıtların gidebilmesi için iki kere sifonu çekmek durumunda kalırsınız. Günde bir kez sifonu amacı dışında çekersek yılda 16 ton su harcamış oluruz. Tasarruflu çift basmalı sifon sistemi kullanın. Bu size yarı yarıya su tasarrufu sağlayacaktır. Yoksa 1,5 litrelik bir pet şişeyi su ile doldurarak sifonunuzun içine yerleştirin. Bu pratik önlemle yılda 2 ton su kurtarabilirsiniz.

12. Doğa belirli şartlar altında kendini yenileyebilir. Bazı doğal kaynaklar, doğanın kendini yenileme hızından fazla kullanıldığında sınırlı oldukları için tükenebilir.
Doğal kaynak kullanımı ile ilgili verilen örneklerden hangisi doğanın sınırlı olduğunu gösterir?

A) Kültür balıkçılığı yapılması
B) Organik tarım uygulamaları
C) Geri dönüşüm faaliyetleri
D) Hidroelektrik santrallerde enerji üretimi
E) Ormancılık faaliyetleriyle ormanların azalması

 • Cevap: E

13. Türkiye’de yaşanan çevre sorunları karşısında Çevre ve Orman, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile belediyeler iş birliği içerisinde çalışmaktadır. Bu kurumlar dışında çeşitli sivil toplum örgütleri ile de çalışmalar yürütülmektedir.
Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’de çevre ile ilgili faaliyet gösteren sivil toplum örgütlerinden değildir?
A) TEMA
B) TÜRÇEV
C) ÇEKÜL
D) FAO
E) TURMEPA

 • Cevap: D

14.Bir kimya fabrikasının atık sularının arıtımdan geçmeden akarsuya bırakıldığı tespit edilmiş ve fabrikaya para cezası verilmiştir.İşletmeye para cezası uygulanması çevre politikalarının hangi ilkesine örnektir?
A) Önleme
B) İhtiyat
C) Kirleten öder
D) İş birliği
E) Geri dönüşüm

 • Cevap: C

15. Aşağıdakilerden hangisi dünya miraslarına yönelik tehditlerden biri değildir?
A) Yasa dışı avlanmanın yaygın olması
B) Baraj yapımı ve madencilik faaliyetleri
C) Taşıma kapasitesinin üzerinde turist ziyareti
D) Ortak miras alanlarının imara kapalı olması
E) Doğal afetlerle eserlerin tahrip olması

 • Cevap: D
Coğrafya Kitabı Cevapları
Bu içeriğe emoji ile tepki ver
0
0
0
0
0
0
0

Yorum Yap