Kitap Cevapları TIKLA
Test Çöz TIKLA

12. Sınıf Meb Yayınları Coğrafya Ders Kitabı 3. Bölüm Hizmet Sektörünün Ekonomideki Yeri Ölçme ve Değerlendirme Cevapları

12. Sınıf Meb Yayınları Coğrafya Ders Kitabı 3. Bölüm Hizmet Sektörünün Ekonomideki Yeri Ölçme ve Değerlendirme Cevapları

12. Sınıf Coğrafya Ders Kitabı Meb Yayınları 2. Ünite Beşeri Sistemler Sayfa 111, 112  3. Bölüm Hizmet Sektörünün Ekonomideki Yeri Ölçme ve Değerlendirme Etkinlik Soruları ve Cevapları

3. Bölüm Hizmet Sektörünün Ekonomideki Yeri Ölçme ve Değerlendirme

12. Sınıf Meb Yayınları Coğrafya Ders Kitabı Sayfa 111 Cevabı

Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere uygun sözcükleri yazınız.

 • Cevap:

1. Diğer ulaşım yollarına göre Hava yolu yük ve taşıma maliyeti en fazla olan ulaşım türüdür.
2. Eğitim, sağlık, ulaşım, turizm, ticaret, güvenlik ve iletişim gibi ekonomik faaliyetleri kapsayan sektöre Hizmet sektörü denir.
3. İnsan, mal ve hizmetlerin çeşitli araçlar ile bir yerden başka bir yere taşınmasına Ulaşım denir.
4. Yapımına 2015 yılında başlanan TANAPle Azerbaycan’ın Şahdeniz sahasındaki doğal gazın Türkiye üzerinden Avrupa’ya ulaştırılması hedeflenmektedir.

Aşağıdaki ifade ve kavramları verilen örnekte gösterildiği gibi eşleştiriniz.

 • Cevap: I-c, II-d, III-b, IV-e, V-a

1.Türkiye’de özellikle 1950’den sonra yatırımların arttığı ulaşım sistemidir.
2.Çağımızın en hızlı ulaşım sistemidir.
3.Petrol ve doğal gazın en hızlı ve ucuz bir şekilde taşındığı sistemdir.
4.Karalar üzerindeki yük ve yolcu taşımacılığında en ucuz sistemdir.
5.Uluslararası ticarette en fazla kullanılan ulaşım sistemidir.

Aşağıdaki görsel ve metinden yararlanarak verilen soruları cevaplayınız.

Türkiye’de yolcu ve yük taşımacılığında kara, demir,deniz ve hava yollarından farklı oranlarda yararlanılmaktadır.
Yolcu ve yük taşımacılığında en büyük pay kara yollarındadır. Demir yollarından yolcu taşımacılığında düşük oranda yararlanılmasında yer şekillerinin  dağlık ve engebeli olması ile sermaye yetersizlikleri etkili olmuştur.

7.Türkiye’de yük ve yolcu taşımacılığında büyük oranda kara yollarından yararlanılmasında aşağıdakilerden hangilerinin etkili olduğunu işaretleyiniz.

 • Ulaşım ağının yaygın olması:
 • Kaza riskinin az olması:
 • Çevre sorunlarına yol açmaması:

8.Demir yolu, yolcu taşımacılığında %1,1; yük taşımacılığında %3,9’luk orana sahiptir. Yolcu ve yük taşımacılığındaki demir yolu paylarının %50 üzerine çıkarılmasının Türkiye ekonomisine katkıları neler olabilir?

 • Cevap: Bu şekilde çok daha ucuz ve güvenli bir şekilde yolculuk yapılır ve bu şekilde ekonomimiz büyür, gelişir.

12. Sınıf Meb Yayınları Coğrafya Ders Kitabı Sayfa 112 Cevabı

Aşağıdaki soruları cevaplayınız.

8. İnsanların ulaşmak istedikleri bir yere en uygun zamanda en güvenli şekilde ulaşmasını sağlamak için hangi ulaşım sistemlerini kullanır ve bunun için ne tür projeler hazırlardınız?

 • Cevap: Güvenli yolculuk yapmak için güzel,sağlam, güvenli otobanlar yapardım.

9. Yaşadığınız şehirde ulaşım sistemleri ile coğrafi koşullar arasında nasıl bir ilişki vardır? Açıklayınız.

 • Cevap: Yerleşme yerleri uygun coğrafi koşullar dışında önemli ulaşım ağı noktalarının kavşak merkezlerine kurulur yada yerleşilen bölgeyi mevcut ekonomik faaliyetler ve ticaret yollarının bu noktadan geçmesi önemli bir merkez haline getirir.Yerleşme yeri olarak önemli kavşak bölgeler yada ticaret yolu üzerindeki güzergahlar yerleşme yeri olarak rantı yüksek bölgelerdir.Geçmişten günümüze önem taşıyan ticaret güzergahlarının çevre bölgeleri yerleşme yeri olarak tercih edilen noktalar olmuştur.

10. Türkiye’de yolcu ve yük taşımacılığında kara yollarının en fazla paya sahip olmasının ekonomiye etkileri nelerdir?

 • Cevap: Ülke ekonomisi bu şekilde kalkınır ve gelişir.

11. Çanakkale Boğazı üzerine yapılmaya başlanan köprü ve otoyol projesinin tamamlanmasının bölge ekonomisi üzerinde etkileri neler olabilir?

 • Cevap: Bölgenin ekonomik anlamda hareketlenmesini ve canlanmasını sağlayacaktır.

12 ve 13. soruları aşağıdaki paragrafa göre cevaplayınız.
Türkiye; doğal, tarihî ve kültürel değerleri ile turizm potansiyeli en yüksek ülkelerden biridir. Turizm, ülkemizde nispeten yeni ama kısa sürede çok önemli gelişmelerin sağlandığı bir sektördür. Türkiye, 30 milyondan fazla yabancı turistin ziyaret ettiği, turizmden önemli gelirler elde eden sayılı ülkelerdendir. Turizm sektörü, ülkemiz ekonomisine sadece doğrudan döviz sağlamakla kalmaz, aynı zamanda istihdam oluşturur ve diğer sektörlerin de canlanmasına katkı sağlar.

12. Türkiye’de turizm faaliyetlerinin ve turizmden elde edilen gelirlerin artmasında
I Çeşitli doğal güzelliklere sahip olması
II Tarihî ve kültürel çeşitliliğe sahip olması
III Genç nüfusu fazla olan bir ülke olması
IV Çeşitli iklim şartlarına sahip olması
gibi faktörlerden hangileri etkili olmamıştır?
A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve III D) II ve IV E) III ve IV

 • Cevap: B

13. Aşağıdakilerden hangisi turizm sektörünün ülke ekonomisine katkılarından değildir?
A) Doğrudan döviz girdisi sağlar.
B) Doğal turizm alanlarının artmasını sağlar.
C) İstihdam oluşumunu sağlar.
D) Dış ticaret açığının kapanmasını sağlar.
E) Diğer sektörlerin de gelişimini sağlar.

 • Cevap: B

Ulaşımı etkileyen faktörler, doğal ve beşerî olmak üzere ikiye ayrılmaktadır.
I. Yer şekillerinin yüksek ve engebeli olması
II. Teknolojik altyapının gelişmiş olması
III. Coğrafi konumun uygun olması
IV. Ekonomik faaliyetlerin çeşitli olması
14. Yukarıdakilerden hangileri ulaşımı etkileyen beşerî faktörler arasında yer almaktadır?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve III D) II ve IV E) III ve IV

 • Cevap: D

15. Demir yolları genellikle yer şekillerinin sade, nüfusun fazla, ekonomik faaliyetlerin gelişmiş olduğu yerlerden geçirilir. Demir yollarının uzanışında yeryüzü şekillerinin belirleyici etkisi bulunmaktadır.
Haritada numaralandırılarak gösterilen illerin hangisine demir yolu ulaşımı yoktur?

A) I ve II B) I ve III C) II ve III  D) II ve IV E) III ve IV

 • Cevap: B
Coğrafya Kitabı Cevapları
Bu içeriğe emoji ile tepki ver
0
0
0
0
0
0
0

Yorum Yap