Kitap Cevapları TIKLA
Test Çöz TIKLA

12. Sınıf Meb Yayınları Coğrafya Ders Kitabı 2. Bölüm Türkiye’nin İşlevsel Bölgeleri ve Kalkınma Projeleri Ölçme ve Değerlendirme Cevapları

12. Sınıf Meb Yayınları Coğrafya Ders Kitabı 2. Bölüm Türkiye’nin İşlevsel Bölgeleri ve Kalkınma Projeleri Ölçme ve Değerlendirme Cevapları

12. Sınıf Coğrafya Ders Kitabı Meb Yayınları 2. Ünite Beşeri Sistemler Sayfa 89, 90  2. Bölüm Türkiye’nin İşlevsel Bölgeleri ve Kalkınma Projeleri Ölçme ve Değerlendirme Etkinlik Soruları ve Cevapları

2. Bölüm Türkiye’nin İşlevsel Bölgeleri ve Kalkınma Projeleri Ölçme ve Değerlendirme

12. Sınıf Meb Yayınları Coğrafya Ders Kitabı Sayfa 89 Cevabı

Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız.

 • Cevap:

1. Artvin, Bayburt, Giresun, Gümüşhane, Ordu, Rize, Tokat, Samsun ve Trabzon illerini kapsayan bölgesel kalkınma projesine DOKAP denir.
2. Bölge şekilsel ve işlevsel olmak üzere ikiye ayrılmaktadır.
3. Zonguldak Bartın Karabük Projesi bünyesinde yer alan Safranbolu ve Amasra UNESCO “Dünya Miras Kenti” kapsamında yer almaktadır.
4. Ülkemizin sosyoekonomik yapısıyla ilgili her türlü istatistiksel veriyi elde etme işi yasayla kendisine verilen kurum TÜİK’dir.

Aşağıdaki ifade ve kavramları verilen örnekte gösterildiği gibi eşleştiriniz.

Cevap:

 • I. Ülkemizin en önemli balık üretim bölgesidir.
 • II. Proje kapsamında yapılan barajlardan en önemlileri Atatürk ve Karakaya barajlarıdır.
 • III. Samsun, Amasya, Tokat ve Çorum illerini kapsayan bölgesel kalkınma projesidir.
 • IV. Bölgenin en önemli istihdam kaynağı demir-çelik sanayisidir.
 • V. Büyükbaş hayvancılığa bağlı olarak et ve süt üretiminin en fazla yapıldığı bölgelerimizdendir.

a. Güneydoğu Anadolu Projesi (II)
b. Zonguldak Bartın Karabük Projesi (IV)
c. Doğu Anadolu Projesi (V)
d. Doğu Karadeniz Projesi (I)
e. Yeşilırmak Havzası Gelişim Projesi (III)

Aşağıdaki görsel ve metinden yararlanarak verilen soruları cevaplayınız.

Şanlıurfa’da bir proje dâhilinde sulama kanalının üstü güneş panelleriyle kaplanmıştır. GAP Tarımsal Araştırma Enstitüsü bölgede güneş enerjisinden elektrik üretme konusunda uzun zamandır projeler üretmektedir. GAP Bölge Kalkınma İdaresinin girişim ve yatırımlarıyla “Güneş Pilli Sulama Kanalı Pilot Projesi” geliştirilmiştir.

Proje ile birlikte sulama kanallarının üzerini örtecek güneş enerjisi panellerinin kurulması sağlanmıştır.

6. Yandaki metne göre yakın zamanda test çalışmalarının yapılacağı projeyle ulaşılmak istenen temel hedefleri aşağıdaki kutucuklara işaretleyiniz. 

 • Cevap:

Sulama kanalındaki boğulmalar azalır. (X)
Buharlaşmaya bağlı su kayıpları azalır. (X)
Enerji ihtiyacı karşılanır. (X)
Tarımsal verimlilik artar. ()

7.Kalkınma bölgelerinde geliştirilen bu tür projelerin bölge halkına ekonomik ve sosyokültürel yönden ne gibi katkıları vardır?

12. Sınıf Meb Yayınları Coğrafya Ders Kitabı Sayfa 90 Cevabı

Aşağıdaki soruları cevaplayınız.

9. İnsanların etkileşim hâlinde bulundukları ortamlarla bütünleşerek oluşturdukları farklı kültürel değerleri karşılaştırınız?

 • Cevap: İnsanlar bu tür ortamlarda yeni insanlar tanıyabilir, yeni şeyler öğrenebilir ve bütünleşebilirler. Farklı kültür bizim kültürümüze yeni şeyler katar ve kültürümüzü zenginleştirir.

10. Yer şekillerin engebeli olduğu ve uzun kış dönemlerinin yaşandığı bölgelerimizin kalkınması için yapılması gerekenleri 4 madde hâlinde yazınız.

 • Cevap: Yer şekillerinin çeşitlilik gösterdiği bölgelerde iklim de çeşitlilik göstereceğinden farklı ekonomik etkinlikler gelişebilir. Mesela kış sporları için eğimli arazi, yamaç paraşütü için çevresine göre yüksek bir yer, rafting için yer yer eğim kırıklıklarına sahip akarsular gereklidir. Örneğin; Arıcılık, dağcılık, hayvancılık, yaylacılık, hidroelektrik üretimi gibi ekonomik faaliyetler de büyük ölçüde yer şekilleriyle ilişkilidir.

11. Zonguldak Bartın Karabük Projesi’nde turizm potansiyelinin arttırılması için ne gibi projeler geliştirebilirsiniz?

 • Cevap:

• Yılda 2,8 milyon ton olan üretim korunarak işletme küçültülmeli,
• Verimli damar ve paneller seçilmeli,
• Madencilik yönetimi standardize edilmeli,
• Yeni ve modern yöntemler kullanarak ekipman yenilemesine gidilmeli,
• Personelin hizmet içi eğitimi sağlanmalı.
• İşletmede modernizasyon ve yenileme yatırımları tamamlanmalı,
• Filyos’ta yapılacak liman yatırımı ile ham maddenin taşınması ucuza mal edilmeli,
• Atıkların değerlendirilmesinin sağlanacağı yeni yatırımlar yapılmalı,
• Çevreye duyarlı teknolojiler seçilerek sürdürülebilir gelişme ve ekonomik fayda sağlanmalıdır.

12. Ülkemizin orman alanlarının korunması ve geliştirilmesi adına neler yapılabilir?

Cevap:

 • Orman yangınlarına karşı tedbirler alınmalı
 • İzinsiz kesim, tarla açma, hayvan otlatma ve orman kaçakçılığına karşı kanuni cezalar artırılmalı.
 • Ormanları hayvan zararlılarına karşı korumalıyız. (Kuşlar, tırtıllar, keçi vb.)
 • Termik santral ve endüstri kuruluşlarının atıkları ormanları yok etmektedir. Bunlar önlenmelidir.
 • Ormanların korunması bilinci eğitimlerle verilmelidir.
 • Ağaç dikimi halk arasında yaygınlaştırılmalıdır.
 • Yanan, devrilen, yaşlanan ağaçlar kesilmeli, yerine yenileri dikilmeli
 • Yakıt olarak odun kullanımı azaltılmalı
 • Ağaçtan yapılan eşyalar yerine başka hammadde kullanılmalı
 • Kağıt tüketimi düşürülmeli

13 ve 14. soruları aşağıdaki paragrafa göre cevaplayınız.Bir bölgede orman varlığı ile ormanın gelişmesi,yağış ve sıcaklık arasındaki ilişkiye bağlıdır. Ormanlar;ülkemizde doğal bir güzellik oluştururken çölleşmeyi ve erozyonu önler, oksijen sağlayarak havayı temizler ve yağışları artırır. Ormanlar, hayvanlar abarınma mekânı olmakla beraber insanların önemli geçim kaynaklarından biridir. Ayrıca ağaç ürünleri imalatı ile ülke ekonomisinin gelişmesine
yardımcı olur, istihdam sağlar ve su potansiyeline katkı yaparak insan sağlığına olumlu etki yapar.

13. Sıcaklık ve yağış koşulları dikkate alındığında aşağıda verilen bölgelerden hangisinde orman gelişimi fazladır?
A) Güney Marmara
B) Doğu Akdeniz
C) Doğu Anadolu
D) Doğu Karadeniz
E) İç Anadolu

 • Cevap: D

14. Yukarıdaki paragrafa göre aşağıdakilerden hangisi ormanların sağladığı faydalar arasında gösterilemez?
A) Çölleşmeyi ve erozyonu önler.
B) Oksijen sağlayarak havayı temizler.
C) Nüfusun artmasını sağlar.
D) Ülke ekonomisine katkı sağlar.
E) Dinlenme ve piknik alanları oluşturur.

 • Cevap: C

15. I. Makineli tarıma elverişli tarım alanlarının az olması
II. Yaz mevsiminin sıcak ve kurak geçmesi
III. Yayla turizminin gelişmiş olması
IV. Küçükbaş hayvancılığın yaygın olması

A) I ve II B) I ve III C) II ve III  D) II ve IV  E) III ve IV

 • Cevap: B

Yukarıdakilerden hangileri Doğu Karadeniz Projesi kapsamındaki bölgenin özelliklerindendir?
16. Aşağıdakilerden hangisi Doğu Anadolu Projesi kapsamında yer alan illeri ekonomik yönden olumsuz etkileyen faktörlerden biridir?

A) Yer şekillerinin engebeli olması
B) Geniş bir yüz ölçümüne sahip olması
C) Kış turizmi potansiyeline sahip olması
D) Tarihî ve kültürel yapılara sahip olması
E) Çeşitli yer altı kaynaklarına sahip olması

 • Cevap: A

17. Sahip olduğu unsurlara göre sınırlandırılmış, genelde benzer özellikli yeryüzü parçaları veya mekân birimlerine bölge denir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi işlevsel bölgelere örnek gösterilebilir ?
A) Kuzey Anadolu Deprem Bölgesi
B) Akdeniz Maki Bölgesi
C) Marmara Ticaret Bölgesi
D) Güneydoğu Ovalık Bölgesi
E) Karadeniz İklim Bölgesi

 • Cevap: C
Coğrafya Kitabı Cevapları
Bu içeriğe emoji ile tepki ver
0
0
0
0
0
0
0

Yorum Yap