Kitap Cevapları TIKLA
Test Çöz TIKLA

12. Sınıf Meb Yayınları Coğrafya Ders Kitabı 1. Bölüm Geçmişten Geleceğe Şehir ve Ekonomi Ölçme ve Değerlendirme Cevapları

12. Sınıf Meb Yayınları Coğrafya Ders Kitabı 1. Bölüm Geçmişten Geleceğe Şehir ve Ekonomi Ölçme ve Değerlendirme Cevapları

12. Sınıf Coğrafya Ders Kitabı Meb Yayınları 2. Ünite Beşeri Sistemler Sayfa 71, 72  1. Bölüm Geçmişten Geleceğe Şehir ve Ekonomi Ölçme ve Değerlendirme Etkinlik Soruları ve Cevapları

1. Bölüm Geçmişten Geleceğe Şehir ve Ekonomi Ölçme ve Değerlendirme

12. Sınıf Meb Yayınları Coğrafya Ders Kitabı Sayfa 71 Cevabı

Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız.

 • Cevap:

1.Kırsal kesimde yaşayan insanların, bulundukları yerleşmenin eksikliklerini gidermek için gönüllü veya zorunlu olarak gerçekleştirdiği faaliyetlere………...İmece…………………………adı verilir.
2.Meyve bahçelerinin yaygın olduğu tarım bölgesinden dünyanın teknoloji merkezi hâline gelen bölge………..…..Silikon Vadisi,…..……………………………olarak adlandırılır.
3.Kahve üretimi ile hızla büyüyen, yoğun göç alan……………..Sau Paulo,………………………………..Güney Amerika’nın
en büyük yerleşmesi hâline gelen şehirdir.
4.Sanayi Devrimi’yle birlikte belirli hızlarla artan şehir nüfus oranına günümüzde en fazla sahip olan kıta…………………Avrupa…..…………………………….Kıtası’dır.

Aşağıdaki ifade ve kavramları verilen örnekte gösterildiği gibi eşleştiriniz.

I. AR-GE’ye verilen önem yüksektir. II. Sektörel yapı tarım ve sanayi ağırlıklıdır. III. Üretim ve rekabet alanı ulusal ölçeklidir.

 • a. Eski ekonomi: (b)
 • b Günümüz ve
  geleceğin ekonomisi: (a)
 • c. Eski Ekonomi: (c)

Aşağıdaki görsel ve metinden yararlanarak verilen soruyu cevaplayınız.

Otonom araç, insan müdahalesi gerekmeksizin navi- gasyon ve yönlendirme yeteneğiyle çevresini algılayan araçlara verilen bir addır. Araçların çalışma sistemlerinde otonom araçlar; radar, LİDAR, GPS, odometri ile bilgisayar vasıtasıyla çevreyi algılar. Gelişmiş bir otokontrol sisteminin yanında yol güzergâhında tabela ve engelleri algılayıp yorumlayacak yeteneğe sahiptir. Otonom araçlar, seçilen hedefe en kısa ve en güvenli şekilde ulaşabilmek için yol planlaması yapar.

Yandaki metne göre sürücüsüz otonom araçlar ile ulaşılmak istenen hedefleri aşağıdaki kutucuklara işaretleyiniz.

Enerji tasarrufu sağlamak (√)

Kaza risklerini azaltmak (√)

Ulaşımda hızı artırmak ()

Toplu taşımayı artırmak ()

12. Sınıf Meb Yayınları Coğrafya Ders Kitabı Sayfa 72 Cevabı

7.Baskın ekonomik faaliyet, tarımdan sanayiye geçen bir bölgede sosyal yaşamda ne tür değişimler yaşanır? Belirtiniz.

 • Cevap:

1)Doğadaki her varlık sürekli bir değişim içindedir. Bu değişimin bir bölümü doğal yollar la bir bölümü de insanların etkisi ile ortaya çıkar.a.Doğal Kaynaklı Bozulmalar
Doğal afetler çevrenin bozulmasında etkili olur. Doğal kuvvetlerden gücünü alan depremler, seller, arazi kaymaları, yanardağ ve kuraklık olayları çevrenin değişmesine neden olur. Bu saydığımız doğal afetler aynı zamanda can ve mal kaybına da sebep olur. Ülkemizin %90’nı deprem kuşağı üzerindedir.

2)Şehirlerin en büyük problemleri süratli nüfus artışları, motorlu araçların sayısında artışla meydana gelen trafik problemidir. Şehir halkının şehir içinde bir yerden diğer bir yere nakli, hava alanları, tren istasyonları gibi nakliye bölgelerinin yer seçimi, park yerleri, okullar, gürültü, çevre ve hava kirliliği, kanalizasyon, ısıtma, su ve enerji temini gibi çok yönlü birçok konuları içine alır.

8.Dünya nüfusunun Sanayi Devrimi’nden sonra hızla artmasının başlıca nedenleri nelerdir?

 • Cevap: Yaşam koşullarının iyileşmesi ve ölüm oranlarının düşmesi sonucunda hızlı nüfus artışı görülmüştür.

9.2050 yılında nüfusun 9 milyarı geçeceği düşünüldüğünde ne tür sorunlarla karşılaşılabilir?

 • Cevap: Dünya daha çok kirlenecek
 • Su kaynakları hızla tüketilecek
 • Hastalıklar çoğalacak
 • Gıda yetersizliği görülecek

10.Teknolojik gelişmelerin kendi hayatınıza etkilerine örnekler veriniz?

 • Cevap:  İnsanların daha rahat yaşamasına olanak sağlar: Teknolojik gelişmeler sayesinde yapılması çok güç olan işler kolayca yapılabilir. Zaman alan birçok iş teknolojik gelişmelerle kısa sürede yapılabilir. Örneğin tarımda makineleşme ile onlarca insanın uzun sürede yaptığı işi bir makine ile kısa sürede tek bir kişi yapabilir. Buda diğer insanların farklı alanlara yönelerek hem üretimi arttırması hemde dolaylı olarak hayat standartlarının yükselmesini sağlar.

Önümüzdeki 40 yıl içinde dünya nüfusuna iki milyar insanın daha ekleneceğini düşününüz. Gıda, su ve barınağa ihtiyacı olan, iklim değişikliği nedeniyle bu ihtiyaçları daha da acil hâle gelmiş iki milyar insan. Eğer hemen önlem alınmazsa elimizdeki imkânlar ihtiyaçları karşılayamayacağı için dünyada milyarlarca insan susuzluk, açlık ile kötü yaşam koşullarının yanı sıra kuraklık, yiyecek kıtlığı, kentlerdeki sefalet, göçler ve hızla tükenen doğal kaynaklar nedeniyle çıkan çatışmalarla karşı karşıya kalacaktır.

11. Dünya nüfusunun hızla artmasını sorun hâline getiren temel etken aşağıdakilerden hangisidir?
A) Yaşlı nüfus oranının fazla olması
B) Nüfus yoğunluğunun dünya ortalamasının
üzerinde olması
C) İnsanların temel gereksinimlerinin karşılanamaması
D) Nüfusun dünya genelinde dağılışının düzensiz olması
E) İş gücünün yetersiz olması

 • Cevap: C

12. Yukarıdaki paragraf dikkate alındığında aşağıdakilerden hangisi hızlı nüfus artışına karşı alınabilecek önlemlerden değildir?
A) Doğum kontrol yöntemlerinin sınırlandırılması
B) Eğitim olanaklarının artırılması
C) Evlenme yaşının sınırlandırılması
D) Yaşam seviyesinin yükseltilmesi
E) Aile planlaması çalışmalarının artırılması

 • Cevap: A

13. Haliç’te Osmanlı Dönemi’nden kalan eski fabrikaları ve kalıntıları değerlendirmek için günümüzde çeşitli uygulamalara gidilmektedir. Bu uygulamalarla Haliç’in, şehrin bilim ve kültür merkezi olması amaçlanmaktadır.
Haliç’te bu tür uygulamalara gidilmesinin temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A) Bölge dışına göçleri artırmak
B) Bölgeyi sanayi merkezi hâline getirmek
C) Yerleşim alanlarını genişletmek
D) Bölgede kıyı turizmini canlandırmak
E) Bölgenin ekonomik ve sosyal açıdan kalkınmasını sağlamak

 • Cevap: E

14. Aşağıdakilerden hangisi teknolojinin doğa  veya insan üzerindeki olumlu etkilerine örnek gösterilebilir?
A) Sosyal ve psikolojik sorunların artması
B) Doğal kaynak kullanımının artması
C) Atık suların arıtılması
D) İşsizliğin artması
E) Çevre sorunlarının artması

 • Cevap: C

15. Şehirleşmeye bağlı olarak göç alan şehirlerde farklı kültürden insanlar bir arada yaşamaktadır.Bireyler, sorunsuzca yaşayabilmek adına birtakım sorumluluklar almaktadır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi bu sorumluluklara örnek bir davranış değildir?
A) Toplu taşıma araçlarında yaşlılara yer vermek
B) Kalabalık ortamlarda yüksek sesle konuşmak
C) Farklı kültürlere ve fikirlere saygı duymak
D) Çevresindeki ihtiyaç sahiplerine yardım etmek
E) Komşular ile iyi ilişkiler içinde olmak

 • Cevap: B
Coğrafya Kitabı Cevapları
Bu içeriğe emoji ile tepki ver
0
0
0
0
0
0
0

Yorum Yap