Kitap Cevapları TIKLA
Test Çöz TIKLA

11. Sınıf Meb Yayınları Coğrafya Ders Kitabı Ekosistemlerin Özellikleri ve İşleyişi Cevapları

11. Sınıf Meb Yayınları Coğrafya Ders Kitabı Ekosistemlerin Özellikleri ve İşleyişi Cevapları

11. Sınıf Coğrafya Ders Kitabı Meb Yayınları 1. Ünite Doğal Sistemler Sayfa 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 Ekosistemlerin Özellikleri ve İşleyişi Etkinlik Soruları ve Cevapları

EKOSİSTEMLERİN ÖZELLİKLERİ ve İŞLEYİŞİ

11. Sınıf Meb Yayınları Coğrafya Ders Kitabı Sayfa 15 Cevabı

1. Çevrenizde hangi bitki ve hayvan türleri yaşamaktadır? Bu canlılar, birbirleri ve cansız çevreyle nasıl bir etkileşim içindedir?

 • Cevap: Akdeniz Bölgesine göre cevaplanmıştır…..Bu bölgemizdeki ormanlar Dalaman çayı vadisinin doğu kesiminden başlayıp İskenderun körfezinin doğusuna kadar devam eden Toros ve Amanus dağları üzerinde yer alır. Buradaki ormanlar genelde 700-800 m. yükseltiye kadar çıkan maki formasyonunun üzerinden başlar ve 2100 m.’ye kadar olan yükseltide devam ederler. Alt seviyelerde kızılçam ve çeşitli meşe türleri hakim olurken üst seviyeler 1200 – 2100 m. arası sedir, göknar ve ardıçlardan oluşur. Özellikle Lübnan sediri, Toros göknarı başlıca türlerdir. Bu bölgemizdeki orman alanları ülkemiz ormanlarının %20’sini kaplarlar. Akdeniz kıyıları boyunca uzanan ormanlarımızın %80’ni koru ormanı olurken %20 baltalık şeklindedir.

  Akdeniz ekosistemi içine giren kıyılarımızda 400’e yakın balık türü yaşar. Bunlar içinde Karadenizde karakteristik olarak dikkati çekenler hamsi, mersin, orkinos, zargana, kalkan olurken, Marmara’dakiler ise uskumru, çinekop, lüfer, sarıkanat, palamut ve levrektir. Akdeniz karakteristik türleri içinde ise kılıç, karagöz, çupra, kırlangıç, barbunya, mercan, mezgit, tekir, kalyos, istavrit sayılabilir.

2. Beşerî faaliyetlerin bitki ve hayvan türlerine etkileri nelerdir?

 • Cevap: İnsani faaliyetlerin artması demek betonlaşma demek teknoloji istilası demek bu yeşil alanların azalışı hayvanların alan bulamaması demektir.

11. Sınıf Meb Yayınları Coğrafya Ders Kitabı Sayfa 19 Cevabı

Çevrenizde doğa ile ilgili çalışmalar yapan bir kuruma giderek biyoçeşitliliğin korunmasına yönelik yürütülen faaliyetler hakkında bilgi toplayınız. Okulunuzda bulunan öğretmen ve diğer öğrencileri bilinçlendirmek amacıyla yaptığınız çalışmaları görsellerle destekleyerek okul panosunda sergileyiniz.

11. Sınıf Meb Yayınları Coğrafya Ders Kitabı Sayfa 21 Cevabı

• Biyoçeşitliliğin 3 numara ile gösterilen alanda 4 numara ile gösterilen alana göre daha fazla olmasının nedenlerini açıklayınız.

 • Cevap: Çünkü yer yüzü şekilleri ve yaşam koşulları 4 numaraya göre daha olumludur. Canlıların daha farklı türde ve daha fazla sayıda yaşayabilecekleri yeşil renk ile gösterilen alanların fazlalığı göze çarpar.

• Son jeolojik zamanda 1 numara ile gösterilen, yerde bulunan Bering Boğazı ile Alaska-Sibirya arasında gerçekleşen canlı geçişlerinin nedeni nedir?

 • Cevap: son jeolojik zamanda deniz seviyesinin alçalmasıyla Bering Boğazı kara hâline gelerek Alaska ile Sibirya’yı birbirine bağlamış ve buradan canlı geçişleri gerçekleşmiştir .

• 2 numara ile gösterilen yerde Süveyş Kanalı’nın açılması hangi denizler arasında canlı geçişini sağlamıştır?

 • Cevap:  Süveyş Kanalı ise esas olarak Akdeniz havzasını Kızıldeniz ve dolayısıyla Hint Okyanusuna bağlayan bir kısa yol müdahalesidir.

• 5 numara ile gösterilen alanda canlı çeşitliliğinin azalmasında hangi faktörler etkili olmuştur?

 • Cevap: Soğuk hava koşulları
 • Buzulların varlığı
 • Ulaşım koşullarının elverişsizliği

• 6 numaralı alanda bulunan Hindistan, kuzeye doğru hareket ederek Asya Kıtası ile birleşmiştir. Bu hareketin canlı yaşamına olan etkilerini açıklayınız. 

 • Cevap:Çok farklı türde canlıların aynı ekosistemde beraber yaşamaları normal hale gelmiştir. Bu da canlı sayısının artmasına farklı türlerin ortaya çıkmasına vesile olmuştur.

11. Sınıf Meb Yayınları Coğrafya Ders Kitabı Sayfa 25 Cevabı

Aşağıdaki dünya haritasında biyomların bulunduğu alanlar numaralarla gösterilmiştir. İsimleri verilen biyomlarla ilgili numaraları eşleştiriniz.

 • Yağmur ormanları biyomu (8 )
 • Yaprak döken ormanlar biyomu (1)
 • İğne yapraklı ormanlar biyomu (10)
 • Çalı biyomu (11)
 • Kutup biyomu (7)
 • Dağ biyomu (9)
 • Tatlı su biyomu (3)
 • Tuzlu su biyomu (12)
 • Savan biyomu (2)
 • Çöl biyomu (6)
 • Ilıman çayırlar biyomu  (4)
 • Tundra biyomu (5)

11. Sınıf Meb Yayınları Coğrafya Ders Kitabı Sayfa 35 Cevabı

Çevrenizde bulunan deniz, akarsu, göl veya sulak alan ekosistemlerine öğretmen ve arkadaşlarınızla bir gezi düzenleyiniz. Bu gezi sürecinde aşağıdaki yönergelere uyarak gözlemlerinizi rapor hâline getiriniz.

• Gezdiğiniz ekosistemde bulunan bitki ve hayvan türlerini gözlemleyerek bunlarla ilgili fotoğraflar çekiniz.

• Çevrede bu ekosisteme dökülen evsel atıklar ve sanayi atıklarının olup olmadığını gözlemleyerek ekosistemde oluşabilecek zararları araştırınız ve yöre halkından ekosistemdeki değişimlerle ilgili bilgi alınız.

• Yaptığınız çalışmaları okul panosunda sergileyiniz.

• Bölüm sonunda yer alan kontrol listesini doldurarak çalışmanızı değerlendiriniz.

 • Cevap:
Coğrafya Kitabı Cevapları
Bu içeriğe emoji ile tepki ver
0
0
0
0
0
0
1

Yorum Yap