Kitap Cevapları TIKLA
Test Çöz TIKLA

11. Sınıf Meb Yayınları Coğrafya Ders Kitabı Ekonomik Faaliyetler ve Doğal Faaliyetler Cevapları

11. Sınıf Meb Yayınları Coğrafya Ders Kitabı Ekonomik Faaliyetler ve Doğal Faaliyetler Cevapları

11. Sınıf Coğrafya Ders Kitabı Meb Yayınları 2. Ünite Beşeri Sistemler Sayfa 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97 Ekonomik Faaliyetler ve Doğal Faaliyetler Etkinlik Soruları ve Cevapları

Ekonomik Faaliyetler ve Doğal Faaliyetler

11. Sınıf Meb Yayınları Coğrafya Ders Kitabı Sayfa 79 Cevabı

1. Yaşadığınız yerde yapılan ekonomik faaliyetlerle ihtiyacınız olan bütün ürünler üretilmekte midir? Üretimi yapılamayan ürünleri nasıl temin etmektesiniz?

 • Cevap: Hayır üretilmemektedir. İhtiyacım olan ürünleri marketlerden veya e-ticaret sitelerinden temin ediyorum.

2. Doğal kaynakların ekonomiye olan etkilerine dair çevrenizden örnekler veriniz.

 • Cevap: Ülkemizin sahip olduğu doğal kaynaklar deyince akla ilk gelenlerden bir tanesi maden yatakları olmaktadır. Maden yataklarının zarar görmesi ile ülkemizde gerçekleşen ihracatta ciddi düşüşler yaşanarak sanayi konusunda geriye gitmek olası bir durum haline gelecektir. Bu durum da, ülkenin ticaret alanında herhangi bir başarı elde edemeyeceği anlamına gelmektedir.Sahip olduğumuz en önemli kaynaklardan bir tanesi olan su kaynaklarının zarar görmesi ya da tükenmesi sonucunda ise turistik alanda elde etmiş olduğumuz başarılarda düşüş yaşanarak enerji alanında sudan faydalanmamız da mümkün olmayacaktır. Bu durum da, ülkenin sahip olduğu ekonomik durum üzerinde olumsuz etki yaratacaktır.

11. Sınıf Meb Yayınları Coğrafya Ders Kitabı Sayfa 80 Cevabı

Aşağıda yer alan görsellerin hangi ekonomik faaliyet türüne (üretim, tüketim ve dağıtım) ait olduğunu belirleyiniz. Bu ekonomik faaliyetleri etkileyen faktörleri örnekteki gibi noktalı yerlere yazınız.

 • Cevap

11. Sınıf Meb Yayınları Coğrafya Ders Kitabı Sayfa 83 Cevabı

• Yukarıda numaralarla gösterilen bölgelerden hangileri orman ürünlerine yönelik üretim alanları içerisinde yer almaktadır? Bahsedilen üretimin bu bölgelerde fazla olmasında hangi şartlar etkili olmuştur?

 • Cevap: 2 ve 3

• Kaç numaralı bölgede yeryüzü şekillerinin ulaşımı olumsuz etkilemesi dağıtım faaliyetlerini sınırlandırmıştır?

 • Cevap: 5

• Tarımsal üretimin 3 ve 5 numara ile gösterilen bölgelerde sınırlanmasına neden olan faktörler nelerdir?

 • Cevap: Bölgedeki yeryüzü şekilleri ve olumsuz iklim koşulları.

• 4 numaralı bölgede yağış yetersiz olmasına rağmen tarımsal üretimin fazla olmasının nedenleri nelerdir?

 • Cevap: Yeryüzü şekilleri açısından olumlu ve toprağın verimli olmasından dolayı.

• Numaralandırılan bölgelerden hangilerinde hidroelektrik üretiminin fazla olduğunu nedenleriyle birlikte belirtiniz.

 • Cevap: 2 ve 3.

11. Sınıf Meb Yayınları Coğrafya Ders Kitabı Sayfa 86 Cevabı

• 2 numaralı bölgede tarım ve sanayi üretiminin çok yoğun olarak yapılmasında hangi beşerî faktörler etkili olmuştur?

 • Cevap: Yeryüzü şekillerinin elverişli olması, iklim şartlarının uygunluğu.

• Günümüzde kahvenin ana vatanı dışında iklim şartlarının elverişli olduğu 3 numaralı bölgede de üretilmesinde hangi faktörler etkili olmuştur?

 • Cevap: Kahvenin dünyaya yayılışı Etiyopya’da yetişen kahvenin Yemenli tüccarlar aracılığıyla Yemen’e gitmesi ile başladı. Yemen’den ise diğer Arap ülkelerine yayıldı.

• 4 numaralı bölgede daha fazla insan yaşamasına rağmen otomobil ve elektronik ürünlerine yönelik tüketimin 5 numaralı bölgeden daha az olmasında hangi faktör etkili olmuştur?

 • Cevap: Yeryüzü şekilleri.

• Sanayi üretiminin 1 numaralı bölgede oldukça ucuz olmasının nedenleri nelerdir? Ulaşım teknolojilerindeki gelişmeler bölgedeki üretimi nasıl etkilemiştir?

 • Cevap: Ekonomik gelişme.

• Yeterli ham madde olmamasına rağmen 2 numara ile gösterilen bölgede üretim fazla, yeterli ham madde olmasına rağmen 4 numara ile gösterilen bölgede ise üretim azdır. Bu duruma neden olan beşerî unsurlar neler olabilir?

 • Cevap:

• 1 numara ile gösterilen bölgede üretilen tarım ürünlerinin genelde başka ülkelere gönderilmeyip burada tüketilmesinin nedenleri nelerdir?

 • Cevap: Bölgede üretilen tarım ürünleri orada yaşayan insanların ihtiyaçlarını ancak karşılayabildiği için başka ülkelere gönderilmiyor.

11. Sınıf Meb Yayınları Coğrafya Ders Kitabı Sayfa 89 Cevabı

• Suudi Arabistan’ın petrol tüketiminin üretimden daha az olmasının nedenlerini belirtiniz.

 • Cevap: Petrol yataklarının-rezervlerinin zengin olmasından dolayı.

• Suudi Arabistan’ın ihtiyaç dışı petrolü ihraç etmesinin ülke ekonomisine katkıları nelerdir?

 • Cevap: Çok büyük katısı vardır. Suudi Arabistan devletinin ekonomisinin en önemli ayağı petroldür.

11. Sınıf Meb Yayınları Coğrafya Ders Kitabı Sayfa 96 Cevabı

Kaynak zengini olan bu ülkelerden hangileri mevcut duruma rağmen az gelişmiştir? Bu durumun nedenleri neler olabilir?

 • Cevap: Venezuela, İran ve Irak.

Sahip oldukları kaynak bakımından zengin olan bu ülkelerden hangileri mevcut kaynakları kullanarak ekonomilerini geliştirmiştir?

 • Cevap: Kanada, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Rusya.

Ülkelerin gelişmişlik seviyeleri ve rezervleri göz önünde bulundurulduğunda hangileri ham madde ihracatı yapmaktadır?

 • Cevap: Suudi Arabistan, Kanada, Rusya.

11. Sınıf Meb Yayınları Coğrafya Ders Kitabı Sayfa 97 Cevabı

Elektrik üretimimizin önemli bir kısmı fosil kaynaklardan (%34’ü doğal gaz ve %31’i kömür) elde edilmektedir. Bu doğal kaynakların Türkiye’de rezervlerinin az olması ekonomiyi nasıl etkilemektedir?

 • Cevap: Ülkemizi olumsuz bir şekilde etkilemektedir. Çünkü yeterli elektriği üretemediğimiz zaman dışardan almak zorunda kalıyoruz. Bu durumda bizi elektrik üretiminde dışarı bağımlı bir ülke yapıyor.

• Türkiye’de her yıl enerji tüketimi yaklaşık %5 artmaktadır. Türkiye, elektrik enerjisi üretiminde dışa bağımlılığını azaltmak için hangi kaynaklara yönelmelidir?

 • Cevap: Hidroelektrik santralleri, barajlar, rüzgar gülleri.

• Güneş, hidroelektrik, rüzgâr ve jeotermal kaynakların elektrik üretimine yönelik oransal artışı ülke ekonomisini nasıl etkiler?

 • Cevap: Elektrik üretimi yönelik oransal artışı ülke ekonomisini olumlu yönde etkiler. Bu sayede başka ülkelere olan bağımlılığımız azalacak, elektrik enerjisini daha ucuza mal etmiş olacağız.
Coğrafya Kitabı Cevapları
Bu içeriğe emoji ile tepki ver
0
0
0
0
0
0
0

Yorum Yap