Kitap Cevapları TIKLA
Test Çöz TIKLA

11. Sınıf Gün Yayınları Coğrafya Ders Kitabı Yeryüzündeki Biyoçeşitlilik Cevapları

11. Sınıf Coğrafya Ders Kitabı Gün Yayınları 1. Ünite Doğal Sistemleri Sayfa 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 Yeryüzündeki Biyoçeşitlilik Etkinlik Soruları ve Cevapları

11. Sınıf Gün Yayınları Coğrafya Ders Kitabı Yeryüzündeki Biyoçeşitlilik Cevapları

Yeryüzündeki Biyoçeşitlilik

11. Sınıf Gün Yayınları Coğrafya Ders Kitabı Sayfa 12 Cevabı

1. Yeryüzünde hayvanların dağılışını etkileyen iklim koşullarını araştırınız. Elde ettiğiniz verileri sınıfta paylaşınız.

  • Cevap: İklim koşulları, bitki ve toprak yapısı üzerinde etkilidir. Dolayısıyla hayvan türleri yaşam ortamlarını bitki örtüsüne göre seçerler.  Buna ek sıcaklık koşulları da hayvanların dağılışı üzerinde belirleyici bir faktördür.

2. Türkiye’de neslinin devamlılığı tehlikede olan türleri araştırınız. Edindiğiniz bilgileri defterinize yazınız.

  • Cevap: Genel anlamda sadece insanoğlundan kaynaklanan sebeplerden dolayı türünü kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya olan ve ülkemizde, az sayıda da olsa varlığını devam ettirmeye çalışan canlı türlerinin yok olup olmaması bize bağlı. Günümüzde Türkiye’deki birçok bitki ve hayvan türünün neslinin tehlikede olduğu bilinmektedir. İşte onlardan bazıları: Alageyik, acem ceylanı, çizgili sırtlan, Akdeniz foku, Anadolu dikenli faresi, Hint oklu kirpisi, Telliturna, Mezgeldek, Bozkır kartalı, Ak kuyruklu kartal, Bozkır tuygunu, Ulu doğan, Kelaynak, Toros kurbağası, Kolan balığı.

3. Solunum için gerekli olan oksijen, yıllardır kullanıldığı hâlde neden tükenmemektedir? Araştırınız.

  • Cevap: Solunum, nefes alıp vermektir. Oksijen alarak karbondioksit vererek gerçekleşir. Oksijeni üreten bitkiler ve bakteriler sayesinde hala bugün bile oksijen tükenmemiştir. Oksijen, yaşamımızı sağlayan gazdır. Her solunumda oksijen alıyoruz. Ve tüm canlılar solunum yapıyor ve buna rağmen doğada oksijenin bitmemesinin sebebi bizler oksijen alırken oksijeni tüketirken aslında biz karbondioksit üretiyoruz tekrardan. Solunumda zaten karbondioksit veriyoruz. Karbondioksit tüketirken oksijen üretiliyor. Döngü içinde olduğu için doğamızda ne kadar oksijen kullanılırsa kullanılsın doğamızda oksijen bitmiyor.

Sizce yeryüzündeki canlı çeşitliliğinin fazla olması ve bazı türlerin zamanla yok olmasının nedenleri nelerdir?

  • Cevap: Biyoçeşitlilik sözcüğü birincil olarak çok farklı sayılardaki hayvan, bitki ve mikrobiyolojik türlerin bulunması anlamına gelen, yaşayan organizmaların çeşitliliği tanımına karşılık kullanılmaktadır. Bir ekosistem içindeki türlerin kompozisyonu; uzun süreli bir gelişimin sonucu olmaktadır. Her bir tür; (sıcaklık aralığı, besin ve ışık bulunması gibi) belirli özelliklerle tanımlanan kendi yuva formu (niş – niche) içinde uyum sağlamaktadır. Böylece türün üremesi ve popülasyonun devamlılığı mümkün olabilmektedir. Türler, bir ekosistem içinde yaşarlarken; çevreleri ile (midyelerin su içindeki maddeleri alması, kamışların kök sistemlerini oluşturması gibi) etkileşimlerde bulunurlar. Bu şekilde; (bitkilerin büyümesi için ışık geçirgenliğinin artması, sediman erozyonunun önlenmesi gibi) belirli işlevler gerçekleştirilir. Doğal isleyen bir yapı dahilinde, bu etkileşimler ve sistem dengede kalabilmektedir. Bir türün yok olması; pek çok türü de etkileyebilmekte ve denge halinin bozulmasına neden olmaktadır. Bunun sonucu olarak sistem içinde ve dışında, birkaç işlevin artık gerçekleşmediği gözlenir. Yok olan bir türün yuvasını ele geçiren herhangi başka bir tür; büyük bir olasılıkla önceki türün işlevlerini aynen gerçekleştiremez. Türlerin nesli tükendikçe, bu türlerin evrende biyosfer için yaptığı hizmetler de sonsuza dek yok olacaktır. Bunun yerini alabilecek herhangi bir tür artık mümkün olamaz. Aşırı kullanım, kirlenme ve habitatların dönüşümü; türlerin çeşitliliğine karşı önemli tehditler oluşturmaktadır. Türlerin; yerel, bölgesel ve evrensel düzeylerde kademeli olarak yok olmasına bu tehditler neden olmaktadır. Ayrıca, türlerin yeni ekosistemlere katılması; doğal dengeyi de bozmaktadır. Gittikçe artan turizm, ulaştırma, tek tür ürün ile yapılan tarım, tek tür canlı ile gerçekleşir.

11. Sınıf Gün Yayınları Coğrafya Ders Kitabı Sayfa 24 Cevabı

Aşağıda, bazı biyomlara ait yağış ve sıcaklık grafikleri ile bu ortamlara ait fotoğraflar verilmiştir. İklim grafikleri ile fotoğrafların, haritada numaralarla gösterilen yerlerin hangilerine ait olabileceğini belirleyerek eşleştiriniz.

  • Cevap:

1. I numaralı yere ait olan grafik A fotoğraf L
2. II numaralı yere ait olan grafik Ç fotoğraf M
3. III numaralı yere ait olan grafik B fotoğraf K
4. IV numaralı yere ait olan grafik C fotoğraf N

11. Sınıf Gün Yayınları Coğrafya Ders Kitabı Sayfa 26 Cevabı

Biyoçeşitliliğin korunması için yapılan çalışmalarla ilgili bilgi toplayınız. Bu konuda toplumu bilinçlendirmek için bir kamu spotu hazırlayınız. Çalışmanızı bireysel ya da bir grup oluşturarak gerçerleştirebilirsiniz.

  • Cevap: Biyoçeşitlilik, canlıların tür ve sayı olarak belli bir bölgede bulunmasıdır. Ekosisteminde hayatına devam eden canlılar cansız varlıklarla uyum halinde kendi habitatlarında hayatlarına devam etmektedir. Canlıların, nesillerini devam ettirebilmeleri için doğal ve beşeri faktörler de ön plana çıkmaktadır. Biyoçeşitliliğin önemi, canlıların hayatına devam etmesi için önemlidir. Canlıların bir arada uyum içinde olmasında enerji akışı ve besin zinciri önemli bir yere sahiptir. Enerji akışı sayesinde canlıların enerji elde etmesi söz konusudur. Besin zincirinin gerçekleşmesi için biyoçeşitliliğin korunması gerekir. Bunun için de çevre kirliliklerinin ve diğer çevre sorunlarının giderilmesi gerekmektedir. Doğal hayatın korunmasında insanlara önemli görevler düşer.

11. Sınıf Gün Yayınları Coğrafya Ders Kitabı Sayfa 27 Cevabı

Aşağıdaki metni okuyarak bu konudaki düşüncelerinizi bir metin hâline getiriniz. Hazırladığınız metni sınıfta okuyunuz.

  • Cevap:

11. Sınıf Coğrafya Ders Kitabı Cevapları Gün Yayınları Sayfa 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 Cevabı ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.

Coğrafya Kitabı Cevapları
Bu içeriğe emoji ile tepki ver
1
0
1
0
0
0
0

Yorum Yap