Kitap Cevapları TIKLA
Test Çöz TIKLA

11. Sınıf Gün Yayınları Coğrafya Ders Kitabı Türkiye’de Kır Yerleşmeleri Ölçme ve Değerlendirme Cevapları

11. Sınıf Coğrafya Ders Kitabı Gün Yayınları 2. Ünite Beşeri Sistemler Sayfa 85, 86 Türkiye’de Kır Yerleşmeleri Ölçme ve Değerlendirme Etkinlik Soruları ve Cevapları

11. Sınıf Gün Yayınları Coğrafya Ders Kitabı Türkiye’de Kır Yerleşmeleri Ölçme ve Değerlendirme Cevapları

Türkiye’de Kır Yerleşmeleri Ölçme ve Değerlendirme

11. Sınıf Gün Yayınları Coğrafya Ders Kitabı Sayfa 85 Cevabı

A. Aşağıdaki soruları yanıtlayınız.

1. Türkiye’de dağınık yerleşmeler nerelerde yaygındır?

 • Cevap: Karadeniz’in kıyı kesiminde dağlık yerleşmeler yaygındır.

2. Türkiye’de kır ve kent ayrımı hangi ölçüte göre yapılmaktadır?

 • Cevap: Nüfusu 10 binin üzerinde olan yerler kent, 10 binin altında olan yerler kırsal yerleşmelerdir.

3. Sürekli olan köy altı yerleşmeleri hangileridir?

 • Cevap: Mezra, divan, mahalle, çiftlik.

4. Askerî şehirlerin özelliği nedir?

 • Cevap: Gelişmelerinde askeri birliklerin payı büyüktür.

5. Toplu yerleşmelerin kurulduğu yerlerin özelliği nelerdir?

 • Cevap: Su kaynakları sınırlıdır. Yer şekilleri sadedir.

B. Aşağıdaki cümlelerin noktalı yerlerini uygun sözcüklerle tamamlayınız.

 • Cevap:

1. İzmir, nüfusuna göre büyük şehirler grubundadır.
2. Mezralar; Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da yaygın olan yerleşmelerdir.
3. Şanlıurfa, fonksiyonlarına göre tarım şehridir.

C. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları yanıtlayınız.

1.Yukarıdaki haritada numaralarla gösterilen yerlerden hangisinde yayla yerleşmelerine rastlanmaz?
A) I
B) II
C) III
D) V
E) IV

 • Cevap: A

2. Türkiye’nin bulunduğu yer, ilk yerleşik hayatın başladığı dönemden itibaren birçok uygarlığa ev sahipliği yapmıştır.
Bu durum Türkiye’nin bulunduğu yerin,
I. su kaynakları,
II. iklim,
III. tarım
etmenlerinden hangilerinin elverişli olmasının sonucudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) I, II ve III

 • Cevap: E

3. Aşağıdaki illerden hangisinde mezralara yaygın olarak rastlanması beklenir?
A) İzmit
B) Eskişehir
C) Hakkâri
D) Zonguldak
E) Kayseri

 • Cevap: C

4. Doğu Karadeniz’in kıyı kesiminde dağınık yerleşmelerin oluşmasında,
I. su kaynaklarının fazla olması,
II. arazinin engebeli olması,
III. tarım alanlarının dağınık olması
etmenlerinden hangileri etkili olmuştur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) I, II ve III

 • Cevap: E

11. Sınıf Gün Yayınları Coğrafya Ders Kitabı Sayfa 86 Cevabı

5. Kom, yayla ve oba gibi yerleşmelerin geçici olmasında en önemli etmen aşağıdakilerden hangisidir?
A) Yüz ölçümü
B) Ekonomik etkinlik
C) Yer şekilleri
D) Coğrafi konum
E) Yükseklik

 • Cevap: B

6. Bazı şehirlerin gelişmesinde ulaşım koşullan etkili olmuştur. Özellikle önemli yolların kavşağında bulunan şehirlerde bu durum belirgindir. Bu tür şehirlere ulaşım şehirleri denir.
Aşağıdakilerden hangisi bu tür şehirlere örnek verilemez?
A) Gaziantep
B) Ankara
C) Eskişehir
D) Kırklareli
E) Afyonkarahisar

 • Cevap: D

7.Yukarıdaki haritada numaralarla gösterilen yerlerden hangisindeki yerleşim birimlerinde sanayi fonksiyonu daha az gelişmiştir?
A) I
B) II
C) III
D) IV
E) V

 • Cevap: E

8. Birkaç mahalleden oluşan Kastamonu ve Bolu çevresinde yaygın olan yerleşim birimi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ağıl
B) Divan
C) Kom
D) Yayla
E) Oba

 • Cevap: B

9. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’deki “Sakin şehirlerin” ortak özelliğidir?
A) Nüfusun yoğun olması
B) Sanayinin gelişmiş olması
C) Gelenek ve göreneklerini korumaları
D) Ticari hinterlantlarının geniş olması
E) Üniversitelerin bulunması

 • Cevap: C

11. Sınıf Coğrafya Ders Kitabı Cevapları Gün Yayınları Sayfa 85, 86 Cevabı ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.

Coğrafya Kitabı Cevapları
Bu içeriğe emoji ile tepki ver
0
0
0
0
0
0
1

Yorum Yap