Kitap Cevapları TIKLA
Test Çöz TIKLA

11. Sınıf Gün Yayınları Coğrafya Ders Kitabı 3. Ünite Bölgeler ve Ülkeler Ölçme ve Değerlendirme Cevapları

11. Sınıf Coğrafya Ders Kitabı Gün Yayınları 3. Ünite Bölgeler ve Ülkeler Sayfa 239, 240 3. Ünite Bölgeler ve Ülkeler Ölçme ve Değerlendirme Etkinlik Soruları ve Cevapları

11. Sınıf Gün Yayınları Coğrafya Ders Kitabı 3. Ünite Bölgeler ve Ülkeler Ölçme ve Değerlendirme Cevapları

3. Ünite Bölgeler ve Ülkeler Ölçme ve Değerlendirme

11. Sınıf Gün Yayınları Coğrafya Ders Kitabı Sayfa 239 Cevabı

A. Aşağıdaki soruları yanıtlayınız.

1. Millî parkların ortak özellikleri nelerdir?

 • Cevap: Millî parklar, bilimsel ve görsel açıdan, millî ve milletler arası nadir bulunan doğal ve kültürel değerleri ile koruma, dinlenme ve turizm alanlarına sahip tabiat parçalarıdır.

2. Manevi kültür öğelerinin başlıcaları hangileridir?

 • Cevap: Dil, din, ahlak kuralları, hukuk kuralları, dünya görüşü.

3. Almanya’da sanayinin hangi kolları gelişmiştir?

 • Cevap: Otomotiv, kimya, demir çelik ve elektrikli cihazlar ile makine.

4. İlk uygarlıkların kurulduğu yerlerin ortak özelliği nedir?

 • Cevap: Su kaynaklarının ve tarıma elverişli arazilerin bulunması, iklimin yaşamaya elverişli olması.

5. Pakistan ekonomisinde tarımın yeri nedir?

 • Cevap: Millî gelirin beşte birinden fazlası tarımdan elde edilir. Çalışan nüfusun yaklaşık yarısı tarım sektöründe çalışmaktadır.

6. Danimarka’da tarımsal verimin yüksek olmasının nedenleri nelerdir?

 • Cevap: Tarımın modern yöntemlerle yapılmasıdır.

7. NATO ne tür bir örgüttür ve amaçları nelerdir?

 • Cevap: NATO askerî bir örgüttür. Örgütün kuruluş amacı, gelecek olan saldırılara ortak cevap vermektir.

B. Aşağıdaki cümlelerin noktalı yerlerini uygun sözcüklerle tamamlayınız.

 • Cevap:

1. Kültür ögeleri zamanla değişmektedir. 
2. Frigya, Lidya, İyonya ve Urartular Anadolu’da yaşamış uygarlıklardandır.
3. Kuzey Afrika, Türk kültürünün yaşadığı bölgelerindendir.
4. İslam kültürünün dünyaya yayılmaya başladığı yer Orta Doğu’dur.
5. IMF, küresel boyutta. ekonomik bir örgüttür.
6. Malanezya, Mikronezya ve Polinezya Pasifik kültürü içinde yer almaktadır.

C. Haritaya göre aşağıdaki soruları yanıtlayınız.

1. I ve III numaralı yerlerde hangi uygarlıklar yaşamışlardır? Bu uygarlıkların bu alanlara kurulmasında etkili olan faktörler nelerdir?

 • Cevap: I. Yer Maya – Aztek  III numaralı yer ise Mısırlılar.

2. II ve IV numaralı yerlerde ne tür tarım tekniği uygulanmaktadır? Neden?

 • Cevap: İntansif (Modern-Yoğun) Tarım Metodu: Nüfusa göre ekili dikili alanların sınırlı olduğu ülkelerde uygulanır Birim alandan alınan verim çok yüksektir. Örneğin Hollanda, Danimarka, Japonya, İsveç ve İsrail gibi ülkelerde bu tür tarım metodu uygulanmaktadır.

11. Sınıf Gün Yayınları Coğrafya Ders Kitabı Sayfa 240 Cevabı

1. Aşağıdakilerden hangisi kültürle ilgili verilmiş yanlış bir bilgidir?
A) Meskenler, kültürün maddi öğeleridir.
B) Dil, kültürün manevi ögelerindendir.
C) Kültür, toplumların yaşam tarzıdır.
D) Kültürün manevi öğeleri hiçbir zaman değişmez.
E) Kültür, toplumdan topluma farklılık gösterir.

 • Cevap: D

2.Haritada numaralarla gösterilen yerlerden hangilerinde Türk kültürünün izlerine rastlanabilir?
A) I ve II
B) I ve III
C) II ve III
D) II ve IV
E) III ve IV

 • Cevap: D

3. Aşağıdakilerden hangisi turizmin olumsuz etkilerindendir?
A) Dünya barışına katkı sağlar.
B) Geleneksel yaşam biçimi değişir.
C) Yeni meslek grupları ortaya çıkar.
D) Ekonomiye katkı sağlar.
E) Bilgi alışverişi gerçekleşir.

 • Cevap: B

4. Almanya için;
I. Kömür yatakları bakımından zengindir.
II. Otomotiv ve kimya sanayisi gelişmiştir.
III. Nüfus artış hızı yüksektir.
Yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) II ve III

 • Cevap: D

5. I. İngiltere
II. Türkiye
III. Mısır
IV. Almanya
Yukarıdakilerden hangilerinde “Dünya’nın Yedi Harikası” olarak nitelendirilen eserlerden bulunmaktadır?
A) I ve II
B) I ve III
C) II ve III
D) II ve IV
E) III ve IV

 • Cevap: C

6. Pakistan ve Danimarka ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Pakistan’ın yüz ölçümü, Danimarka’dan büyüktür.
B) Danimarka’nın yer şekilleri, Pakistan’a göre daha düzlüktür.
C) Pakistan’da nüfus artış hızı, Danimarka’dan fazladır.
D) Pakistan’da iklim çeşitliliği, Danimarka’dan fazladır.
E) Danimarka’da tarımsal verim, Pakistan’dan düşüktür.

 • Cevap: E

11. Sınıf Coğrafya Ders Kitabı Cevapları Gün Yayınları Sayfa 239, 240 Cevabı ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.

Coğrafya Kitabı Cevapları
Bu içeriğe emoji ile tepki ver
0
0
0
0
0
0
0

Yorum Yap