Kitap Cevapları TIKLA
Test Çöz TIKLA

11. Sınıf Dikey Yayınları Coğrafya Ders Kitabı Sayfa 95 Cevabı

11. Sınıf Dikey Yayınları Coğrafya Ders Kitabı Sayfa 95 Cevabı

2017 – 2018 Eğitim Öğretim dönemiyle beraber pek çok ders ve çalışma kitabı değişti. Değişen ders kitaplarından biri de “11. Sınıf Dikey Yayınları Coğrafya Ders Kitabı Cevapları” oldu. Kitabı incelediğimizde ise Oğuz KIRDAR tarafından 283 sayfa olarak kaleme alındığını görüyoruz. Kitapta görseller ön plana çıkarılmış ve görsel tasarım ise Aysel GÜNEY tarafından yapılmış.

11. Sınıf Dikey Yayınları Coğrafya Ders Kitabı Sayfa 95 Cevapları“nda önce sorular yazıldı daha sonra cevaplar verildi.

11. Sınıf Dikey Yayınları Coğrafya Ders Kitabı Sayfa 95 Cevabı

A. Aşağıdaki soruların yanıtlarını defterinize yazınız.

1. Anadolu’da birçok büyük medeniyetin kurulmasında Anadolu’nun hangi doğal özellikleri etkili olmuştur?

  • Cevap: a- Olumlu iklim şartları, Anadolu orta kuşakta olması sebebiyle iklimi insanın yaşamasına, tarım ürünlerini yetiştirmesine ve hayvanlarına bakmasına müsaittir. b- Anadolu verimli topraklardan oluşmaktadır. Kuzeyin bozkırlarına, güneyin çöllerine göre çok iyi durumda olan Anadolu toprakları sık sık istilalara uğramıştır. c- Anadolu toprakları bol su su kaynaklarına ve akarsulara sahiptir. Yaşamsal öneme sahiptir su insanların kendilerine, hayvanlarına, yetiştirdiği tarım ürünlerine her zaman suya ihtiyacı vardır. d- Üç Tarafı denizlerle çevrili olması Anadoluyu cazip hale getirmiştir. e- Asya, Avrupa ve Afrika arasında olması, karadan ve denizden kolayca bağlantı kurulabilmesi, f- Göç ve istila ile gelen kavimler, kendi medeniyetlerini getirmiş, yerleşik medeniyetten de etkilenerek yeni uygarlıklar kurmuştur.

2. Türkiye arazisinin ne kadarı çayır ve mera alanı olarak kullanılmaktadır? Bu alanların ortak özellikleri nelerdir?

  • Cevap: Türkiye topraklarının%18,6’sı ise çayırlar ve otlaklardır. Genelde Orta Anadolu, Doğu Anadolu ve Güneydoğu  Anadolu’daki platolar ile dağlarımızda orman üst sınırının üzerindeki alanlarda bulunan çayırlar ve otlaklar, daha çok büyük ve küçükbaş mera hayvancılığı için kullanılmaktadır. Genelde otlaklarda küçükbaş, çayırlarda büyükbaş hayvancılık yapıldığına göre hangi bölgelerimizde büyükbaş mera hayvancılığının yaygın olarak yapıldığını söyleyebilirsiniz.

3. Yer şekilleri Türkiye ekonomisini nasıl etkilemektedir? Örnekler veriniz.

  • Cevap: Yer şekillerinin çeşitlilik gösterdiği bölgelerde iklim de çeşitlilik göstereceğinden farklı ekonomik etkinlikler gelişebilir. Örneğin Kış Turizmi Yer şekillerinin engebeli olduğu yerde nüfus az , düz olanlarda ise fazla olur. Yer şekillerinin düz olduğu alanlarda tarım yapılır. Bir bölgedeki yer şekilleri engebeli ise yol ypımı ise o kadar maliyetli olur. Kısaca ulaşımı da etkiler.

4. Türkiye’de ekonomi politikaları belirlenirken iller ve bölgeler arasındaki kalkınma farkını azaltmak amacıyla ne gibi önlemler alınmıştır? Örnekler vererek yazınız.

  • Cevap: Türkiye’de ekonomi politikaları belirlenirken iller ve bölgeler arasındaki kalkınma farkını azaltmak amacıyla çeşitli önlemler alınmakta ve bazı uygulamalar yapılmaktadır. Ülkemizin ekonomik anlamda daha az gelişmiş bölgelerinde, özel sektörün sanayi yatırımları yapmasını özendirici bu uygulamaların başında vergi indirimi, ucuz enerji ve arsa temini gelmektedir. Türkiye’deki teşvik politikası uygulamaları 1924 yılında başlamıştır. 1927 yılında ise “Teşviki Sanayi Kanunu” çıkartılmıştır. Bu yasalarla birlikte teşvik kapsamına alınan il sayısı her dönem daha da artırılmıştır.Günümüzde her il ekonomik anlamda I. bölgeden VI. bölgeye kadar derecelendirilmektedir. VI.bölgede yer alan illere yapılacak yatırımlara devlet tarafından daha çok teşvik sağlanmaktadır. 2012 yılında açıklanan yeni teşvik paketinde VI. bölgede yer alan iller Ağrı, Ardahan, Batman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Hakkâri, Iğdır, Kars, Mardin, Muş, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak ve Van illerimiz olmuştur (Harita 4.2).Bu illerimize daha fazla teşvik verilmesinin nedenlerini, bu illerin bulunduğu bölgelerin doğal ve beşerî özelliklerini de düşünerek belirtiniz.

B. Aşağıda verilen ifadeler doğru ise yay ayraç içine “D”, yanlış ise “Y” yazınız.

  • Cevap:

1. (Y) Türkiye’de, Damlataş Mağarası’nın en eski yerleşim yeri olduğu tahmin edilmektedir.
2. (Y) Türkiye topraklarında Orta Çağ’da kurulan en önemli medeniyetler Hitit, Lidya, Frigya, İyon ve
Urartu medeniyetleridir.
3. (D) Türkiye’de tuzlu ve kireçli kayaçların yaygın olduğu ve kumulların bulunduğu alanlarda araziden
yararlanma en düşük seviyeye iner.
4. (D) Türkiye’de 1950-1960 döneminde uygulanan ekonomi politikalarında devlet etkisi azaltılmış ve
alt yapı, ulaşım ve tarıma yapılan yatırımlar artırılmıştır.

C. Aşağıdaki çoktan seçmeli sorularda doğru seçeneği işaretleyiniz.

1. Aşağıdakilerden hangisi, 1932-1950 döneminde Türkiye’de uygulanan ekonomi politikalarının özelliklerinden biri değildir?
A) Sanayinin gelişmesine önem verilmesi
B) Sümerbank’ın kurulması
C) Birinci Beş Yıllık Sanayi Planı’nın uygulanması
D) İkinci Dünya Savaşı döneminde savaş ekonomisine geçilmesi
E) Liberal ekonomi politikalarının benimsenmesi

  • Cevap: E

2. Türkiye’de arazi kullanımıyla ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Endüstriyel bitkilerin tarımı, yoğun olarak iç bölgelerdeki ovalarda yapılmaktadır.
B) Yüksek platolarda büyükbaş mera hayvancılığı yaygındır.
C) Karadeniz Bölgesi’ndeki dağlık araziler, gür ormanlarla kaplıdır.
D) Killi arazilerin bulunduğu alanlarda seramik, porselen, çimento ve kiremit gibi sanayi kolları gelişmiştir.
E) Tuzlu ve kireçli kayaçların yaygın olduğu bölgeler ile kumulların bulunduğu alanlarda araziden yararlanma düşük seviyededir.

  • Cevap: A
Coğrafya Kitabı Cevapları
Bu içeriğe emoji ile tepki ver
0
0
0
0
0
0
0

Yorum Yap