Kitap Cevapları TIKLA
Test Çöz TIKLA

11. Sınıf Dikey Yayınları Coğrafya Ders Kitabı Sayfa 79 Cevabı

11. Sınıf Dikey Yayınları Coğrafya Ders Kitabı Sayfa 79 Cevabı

2017 – 2018 Eğitim Öğretim dönemiyle beraber pek çok ders ve çalışma kitabı değişti. Değişen ders kitaplarından biri de “11. Sınıf Dikey Yayınları Coğrafya Ders Kitabı Cevapları” oldu. Kitabı incelediğimizde ise Oğuz KIRDAR tarafından 283 sayfa olarak kaleme alındığını görüyoruz. Kitapta görseller ön plana çıkarılmış ve görsel tasarım ise Aysel GÜNEY tarafından yapılmış.

11. Sınıf Dikey Yayınları Coğrafya Ders Kitabı Sayfa 79 Cevapları“nda önce sorular yazıldı daha sonra cevaplar verildi.

11. Sınıf Dikey Yayınları Coğrafya Ders Kitabı Sayfa 79 Cevabı

A. Aşağıdaki soruların yanıtlarını defterinize yazınız.

1. Yandaki haritada Dünya çay, kahve ve kakao üretim alanları ile bu ürünlerin ticaret yolları gösterilmiştir. Buna göre,

a) Kahve, çay ve kakaonun üretildiği ülkeler hangileridir? Bu ülkelerde üretimin yüksek olmasının nedenleri nelerdir?

  • Cevap: Dünya’da en çok kahve üretilen ülkeler sırasıyla 1-Brezilya 2-Vietnam 3-Kolombiya 4-Endonezya 5-Hindistan’dır. Dünya’da en çok çay üretilen ülkeler 1-Çin 2-Hindistan 3-Kenya 4-Sri Lanka 5-Türkiye’dir. Dünya’da en çok kakao üretilen ülkeler 1-Fildişi Sahili 2-Gana 3-Endonezya 4-Kamerun 5-Nijerya’dır. Hepsinin ortak özelliğine bakarsak kahve,çay ve kakao kendisine en uygun iklim nereyse orada yetişmektedir. Nemli ortamları severler.Birbirlerine benzer coğrafya’da oluşmuşlardır. Toprak koşulları benzerlik gösterir.

b) Kahve ve çayın ticareti en fazla hangi ülkelere yapılmaktadır?

  • Cevap: Kahve en çok Brezilya’ da, Çay en çok Çin

c) Kahve ve çayın ticareti hangi yolla gerçekleşmektedir? Neden?

  • Cevap: Bildiğimiz şekilde çay  ve  kahve hayatımızda çok  uzun süredir var  olsa  da tüm  kategorilerde olduğu  gibi birtakım önemli trendlere kayıtsız  kalmayarak hem Türkiye de hemde dünyada bir  değişimden   geçiyor.3 dalga kahve cooldbrew soğuk demleme çayı gibi  pek de alışkın olmadığımız terimler kullanılır.

2. Hangi doğal kaynaklar belirli şartlar altında yenilenebilir? Bu durum nasıl gerçekleşir?

  • Cevap: Doğal kaynaklar da tükenmeyen ve tükenen doğal kaynaklar olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Belli koşullar altında kendini yenileyen kaynaklar tükenmeyen doğal kaynaklar sınıfına girmektedir. Bu kaynaklar belirli ölçülerde kullanıldığında ve ihtiyaç olan ortam sağlandığında, doğal döngüler yardımıyla kendini yenileyen kaynaklardır. Bu kaynaklar;  a)Orman b)Jeotermal Kaynaklar c)Toprak d)Hava

3. Doğal kaynaklar ülkelerin kalkınmasında etkili midir? Örnekler veriniz.

  • Cevap: Evet önemlidir çünkü doğal kaynaklar ülkeyi zenginletirir ekonomi bakımından örnek olarak Suudi arabistanda çok petrol var ekonomik olarak baya öndeler.

B. Aşağıda verilen ifadeler doğru ise yay ayraç içine “D”, yanlış ise “Y” yazınız.

  • Cevap:

1. (D) Ekonominin temelini üretim, dağıtım ve tüketim döngüsü oluşturur.
2. (D) Üretim sektörü, mal ve hizmetlerin yetiştirilmesi ya da imal edilmesi için yapılan ekonomik etkinlikleri
kapsar.
3. (Y) Dağıtım sektörü üzerinde etkili olan beşerî unsurlar reklam, moda, insanların ihtiyaçları ve gelir
seviyeleridir.
4. (Y) Kanada, doğal kaynaklar bakımından fakir ve ekonomik açıdan kalkınmakta olan bir ülkedir.

C. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri uygun kelimeler ve kavramlarla tamamlayınız.

  • Cevap:

1. İnsanların ekonomik faaliyetleri ve geçim kaynaklarındaki ilk köklü değişim Sanayi Devrimi ile gerçekleşti.
2. Tarımsal faaliyetler üzerinde etkili olan en önemli doğal unsur İklim koşullarıdır.
3. Özellikle tarımsal üretimde olumsuz hava koşulları iklim ve jeopolitik faaliyetlerini olumsuz yönde
etkiler. Bunun sonucunda ürünün maliyeti artar.
4. Yer altı sularından elde edilen enerjiye jeotermal enerji adı verilir.

Ç. Aşağıdaki çoktan seçmeli sorularda doğru seçeneği işaretleyiniz.

1. Aşağıdakilerden hangisi belirli koşullar altında yenilenebilen doğal kaynaklardan biridir?

A) Güneş B) Orman C) Petrol D) Rüzgâr E) Taş kömürü

  • Cevap: B
Coğrafya Kitabı Cevapları
Bu içeriğe emoji ile tepki ver
0
0
0
0
0
0
0

Yorum Yap