Kitap Cevapları TIKLA
Test Çöz TIKLA

11. Sınıf Dikey Yayınları Coğrafya Ders Kitabı Sayfa 35 Cevabı

11. Sınıf Dikey Yayınları Coğrafya Ders Kitabı Sayfa 35 Cevabı

2017 – 2018 Eğitim Öğretim dönemiyle beraber pek çok ders ve çalışma kitabı değişti. Değişen ders kitaplarından biri de “11. Sınıf Dikey Yayınları Coğrafya Ders Kitabı Cevapları” oldu. Kitabı incelediğimizde ise Oğuz KIRDAR tarafından 283 sayfa olarak kaleme alındığını görüyoruz. Kitapta görseller ön plana çıkarılmış ve görsel tasarım ise Aysel GÜNEY tarafından yapılmış.

11. Sınıf Dikey Yayınları Coğrafya Ders Kitabı Sayfa 35 Cevapları“nda önce sorular yazıldı daha sonra cevaplar verildi.

11. Sınıf Dikey Yayınları Coğrafya Ders Kitabı Sayfa 35 Cevabı

A. Aşağıdaki soruların yanıtlarını defterinize yazınız.

1. Yandaki resimde hangi biyom gösterilmiştir? Bu biyomun karakteristik özelliklerini ve canlılarını yazınız.

Resimde savon biyomu gösterilmektedir. Bu bölgelerde yazlar yağışlı, kışlar kuraktır. Savon biyomunda uzun boylu ağaçlar ve çalı türleri yer alır. Ayrıca yazın yeşerip, kışın sararan yüksek boylu savon otları da bu biyomun karakteristik bitki türlerindendir.

2. İnsanlar, ekosistemin gelişimini ve değişimini nasıl etkilemiştir? Örnekler vererek açıklayınız.

İnsanlar ekosistemi olumsuz yönde etkilemiştir ve etkilemeye de devam etmektedir. Hayvanların aşırı avlanması, tarımda kimyasal ilaçların kullanılması, sanayileşme, şehirleşme, ormanların yok edilmesi vb. birçok faaliyetle insanlar ekosisteme zarar vermiştir.

3. Aerosol ne demektir? Aerosoller iklim olaylarının gelişiminde hangi etkilere sahiptir? Açıklayınız.

Aeroseller (deniz tuzları), çarpışan dalgalar sonucu patlayan su damlacıkları içinden tuz kristali olarak atmosfere geçer ve iklim üzerinde değişiklik yaratırlar.

4. Karbon döngüsü nasıl gerçekleşmektedir? Kısaca açıklayınız.

Bir ekosistemin dengede kalabilmesi ve varlığını devam ettirebilmesi için; madde döngüsü ve enerji döngüsü ile birlikte tüketilen maddelerin yeniden oluşturulabilmesi için ekosisteme tekrar dönmelidir.

Karbon da bu madde döngüsü içerisinde yer alır. Yeryüzündeki karbon kaynakları; atmosfer, hidrosfer, litosfer ve canlılardır.

Karbon,

Su içerisinde (CO2) ve (HCO3) olarak,

Atmosferde karbondioksit gazı olarak,

Litosferde kömür, doğalgaz, kireç taşı olarak,

Canlılarda ise organik moleküllerde bulunur.

5. Ekosistemdeki besin zinciri içerisinde yer alan birincil tüketicilerin özellikleri nelerdir? Bu canlılara örnekler veriniz.

Birincil tüketiciler, bitkilerle beslenen otçullardır.

Örnek olarak; çekirge, arı, karınca, kelebek, solucan, koyun, eşek, at vb. canlılar verilebilir.

B. Aşağıdaki çoktan seçmeli sorularda doğru seçeneği işaretleyiniz.

1. Aşağıdakilerden hangisi, yandaki dünya haritası üzerinde dağılışı gösterilen biyoma ait özelliklerden biri değildir?

Cevap: A) Doğal bitki örtüsü, iğne yapraklı ve uzun boylu tayga ve boreal ormanlarıdır.

B) Kar leoparı, kutup tilkisi, kutup ayısı gibi hayvanlar görülür.

C) Kar ve buz örtüsü sadece yaz döneminde birkaç aylığına erir.

D) Sıcaklık ortalamaları düşük ve yıllık yağış miktarı azdır.

E) Sadece Kuzey Yarım Küre’de görülür.

2. Aynı biyom içerisinde yer alan aşağıdaki hayvanlardan hangisi besin zincirinin en üstünde yer alır?

A) Orangutan

B) Örümcek

Cevap: C) Jaguar

D) Kelebek

E) Fare

3. Güneş’ten en fazla enerji alan ve bu enerjiyi doğrudan kullanan canlı grubu aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ayrıştırıcılar

Cevap: B) Üreticiler

C) Birincil tüketiciler

D) İkincil tüketiciler

E) Üçüncül tüketiciler

4. Aşağıdakilerden hangisi azot döngüsü sırasında görülen bir olaydır?

A) Terleme

B) Yoğuşma

Cevap: C) Nitrifikasyon

D) Tortulaşma

E) Fosilleşme

Coğrafya Kitabı Cevapları
Bu içeriğe emoji ile tepki ver
0
0
0
0
0
0
0

Yorum Yap