Kitap Cevapları TIKLA
Test Çöz TIKLA

11. Sınıf Dikey Yayınları Coğrafya Ders Kitabı Sayfa 267 Cevabı

11. Sınıf Dikey Yayınları Coğrafya Ders Kitabı Sayfa 267 Cevabı

2017 – 2018 Eğitim Öğretim dönemiyle beraber pek çok ders ve çalışma kitabı değişti. Değişen ders kitaplarından biri de “11. Sınıf Dikey Yayınları Coğrafya Ders Kitabı Cevapları” oldu. Kitabı incelediğimizde ise Oğuz KIRDAR tarafından 283 sayfa olarak kaleme alındığını görüyoruz. Kitapta görseller ön plana çıkarılmış ve görsel tasarım ise Aysel GÜNEY tarafından yapılmış.

11. Sınıf Dikey Yayınları Coğrafya Ders Kitabı Sayfa 267 Cevapları“nda önce sorular yazıldı daha sonra cevaplar verildi.

11. Sınıf Dikey Yayınları Coğrafya Ders Kitabı Sayfa 267 Cevabı

A. Aşağıdaki soruların yanıtlarını defterinize yazınız.

1. Yandaki fotoğrafta nasıl bir sorun görüyorsunuz? Bu sorunun çevreye ve insanlara ne gibi etkileri olmaktadır?

 • Cevap: Evsel atıkların denizleri okyanusları, gölleri kısaca su kaynaklarını nasıl zehirlediğini kirlettiğini yok ettiğini görmekteyiz. Bundan dolayı da doğanın ve insanların nasıl bir tehlike altında olduğuna dikkat çeken güzel bir resimdir.

2. Elektromanyetik kirlilik nedir? Bu kirlilik türü insanları nasıl etkilemektedir? Örnekler veriniz.

 • Cevap: Elektromanyetik kirlilik özellikle internetin kullanımının yaygınlaşması nedeniyle meydana gelen bir kirlilik olmuştur. Manyetik alan kirliliği savaşlarda kullanılan silahlar, bombalar nedeniyle de meydana gelmektedir. Elektromanyetik kirlilik insanlar üzerinde sağlık açısından olumsuz etkilere neden olmaktadır.Sakat kalmalar, felçler, ölümler, DNA bozuklukları, genetik bozukluklar ve hastalıklar, düşükler de elektromanyetik kirlilik nedeniyle oluşan sorunlardır. Bu nedenle elektromanyetik kirliliğe karşı önlemler alınmalıdır. Özellikle nükleer enerji kaynaklarının üretim tesisleri de koruma altında tutulmalı ve sürekli gözetim altında bulunmalıdır. Elektromanyetik kirliliğin zararları insanlar üzerinde kalıcı hasarlara neden olduğu için önemli bir yere sahiptir. Bu alanda farkındalık oluşturmak gerekir

3. Su döngüsüne insanlar nasıl müdahale etmektedir?

 • Cevap: Su döngüsü, suyun ısındıktan sonra buharlaşmasıyla gökyüzüne çıkması ve gökyüzünde soğuk hava dalgasıyla karşılaşmasının ardından yağmur, dolu, kar şeklinde yeryüzüne ulaşması şeklinde meydana gelmektedir. Su döngüsü sayesinde canlılık faaliyetleri devam etmektedir. Su canlılar için hayat kaynağıdır.Su döngüsünün zarar görmesine neden olan beşeri faaliyetler bulunmaktadır. Özellikle toprak ve hava kirliliğinin gerçekleşmesi atmosfer kirliliğini de doğrudan etkilediği için asit yağmurlarının oluşması ve çevrenin zarar görmesi su döngüsüne yapılan en büyük müdahalelerden biri olarak bilinmektedir. Su döngüsünün zarar görmesi en büyük çevre sorunlarından biridir. Çevrenin büyük çapta zarar görmesi de buna bağlı olarak gerçekleşir.

4. Başlıca katı atık türleri hangileridir? Bu atıklar çevreyi ve insan sağlığını nasıl etkilemektedir? Örnekler veriniz.

 • Cevap: Atıklar katı, sıvı ve gaz olarak ayrılmaktadır. Kimyasal atıklar, biyolojik atıklar olarak sınıflandırılmaktadır. Bazı atıkların geri dönüşümü ve geri kazanımı mümkündür. Bazı atıkların geri dönüşümü ise mümkün değildir. Atıklar çeşitli tüketimlerin sonucunda meydana gelen birincil olarak işe yaramayan kalıntılardır.Başlıca katı atıklar, plastik, cam, ambalaj, karton ve kağıt şeklinde meydana gelmektedir. Bununla birlikte evsel atıklar ve tıbbi atıklar en çok çıkan katı atıklar arasında bulunmaktadır. Bu atıklar çevreyi kirletmekte ve insan sağlığına zarar vermektedir. İnsanlar kalıcı hasara neden olan sağlık sorunları yaşamakta ve bazen hayatını kaybetmektedir.

5. Geri dönüşüm nedir? Geri dönüşümün ülke ekonomilerine ne gibi faydaları bulunmaktadır?

 • Cevap: İnsanoğlu tarafından tüketilen atıklardan, değerlendirilebilen atıklar çeşitli fiziksel veya kimyasal işlemlerle ikincil hammaddeye dönüştürülerek tekrar üretim sürecine dâhil edilmesine geri dönüşüm denir. İkinci bir tanım olarak ta geri dönüşüm terimini, kullanım dışı kalan geri dönüştürülebilir atık malzemelerin çeşitli geri dönüşüm yöntemleri ile hammadde olarak tekrar imalat süreçlerine kazandırılması olarak açıklayabiliriz.
  Geri dönüşebilen maddeler; cam, kağıt, alüminyum, plastik, piller, motor yağı, akümülatörler, beton, organik atıklar ve elektronik atıklardır.

  Geri dönüşüm çok önemlidir çünkü geri dönüşüm de kullanılan eşyalar tekrar dan eski haline geliyor ve hep yeni oluyor işte ülke ekonomisine katkısı budur mesela kağıt bunu geri dönüşüme atarak tekrar üretiliyor hep yenu oluyor ve ağaçları kurtarıyor işte bu da ülke ekonomisine katkıda bulunuyor sadece kağıtta değil bu pil,plastik şeyler,herhangi bir eşya olabilir.Işte bunları da geri dönüşüme koyunca hep yeni oluyorlar ve sonra da bir çok işte bunların yapımında kullanilan şeylerden tasarruf oluyor. Bu da tutumluluk olmuş olur.

B. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri uygun kelimeler ve kavramlarla tamamlayınız.

1. Küresel ısınma, insanların farklı aktiviteleri sonucunda ortaya çıkan ve…………………….olarak adlandırılan gazların atmosferdeki oranının artması sonucunda ortaya çıkmıştır.
2……………………………, ilk kez 1850 yılında İngiltere’nin sanayi bölgesi Manchester’da tanımlanmış bir çevre sorunudur.
3. Aşırı sulama nedeniyle verimliliği kaybolan topraklarda çökmeler ve erozyon meydana gelir.
4. Sanayi Devrimi’nden sonra ortaya çıkan, sanayi kaynaklı olan ve daha çok kış aylarında etkisi artan
hava kirliliği tipine……………………….tipi hava kirliliği adı verilir.
5. Kullanıldıktan sonra atık hâline gelen malzemelerin, çeşitli yöntemlerle tekrar imalat sürecine kazandırılmasına …………………………adı verilir.

C. Aşağıdaki çoktan seçmeli sorularda doğru seçeneği işaretleyiniz.

1. Ozon tabakasının seyrelmesine neden olan ve 1980’li yıllardan itibaren üretimi büyük oranda azaltılan gaz aşağıdakilerden hangisidir?
A) Karbondioksit B) Kloroflorokarbon C) Metan D) Sülfürdioksit E) Karbonmonoksit

 • Cevap: B

Ozon tabakasının seyrelmesinde en önemli role sahip olan gaz kloroflorokarbon gazıdır. 1928 yılında özellikle buzdolaplarında soğutma amaçlı kullanılmak için keşfedilmiştir. Yanıcı veya zehirli olmayan, kolayca sıvı hale getirilebilen ve başka kimyasallarla tepkimeye girmeyen bu gaz o zamanlar için mucizevi bir buluştu.

Fakat 1980li yıllarda yapılan araştırmalarda, ozon tabakasının delindiği belirlenmiştir. Floroklorokarbon gazının da bu sorunda çok önemli bir rol aldığı saptanmıştır. Özellikle stratosferde dolaşan klor iyonlarının ozonla bir araya geldiği ve ozon tabakasına zarar verdiği sonucuna varılmıştır.

2. Aşağıda verilen insan faaliyetlerinden hangisi, su kirliliği üzerinde diğerlerinden daha az etkilidir?
A) Kimyasal maddelerin yer altı sularına sızması
B) Evlerde deterjan ve yumuşatıcı gibi temizlik malzemelerinin kullanılması
C) Kızartma yağlarının lavabolara dökülmesi
D) Deniz ve göl kenarlarına termik santrallerin kurulması
E) Otomobillerden egzoz gazlarının çıkması

 • Cevap:
Coğrafya Kitabı Cevapları
☺️ BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
happy
0
clap
0
love
0
confused
0
sad
0
unlike
0
angry

Yorum Yap