Kitap Cevapları TIKLA
Test Çöz TIKLA

11. Sınıf Dikey Yayınları Coğrafya Ders Kitabı Sayfa 204 Cevabı

11. Sınıf Dikey Yayınları Coğrafya Ders Kitabı Sayfa 204 Cevabı

2017 – 2018 Eğitim Öğretim dönemiyle beraber pek çok ders ve çalışma kitabı değişti. Değişen ders kitaplarından biri de “11. Sınıf Dikey Yayınları Coğrafya Ders Kitabı Cevapları” oldu. Kitabı incelediğimizde ise Oğuz KIRDAR tarafından 283 sayfa olarak kaleme alındığını görüyoruz. Kitapta görseller ön plana çıkarılmış ve görsel tasarım ise Aysel GÜNEY tarafından yapılmış.

11. Sınıf Dikey Yayınları Coğrafya Ders Kitabı Sayfa 204 Cevapları“nda önce sorular yazıldı daha sonra cevaplar verildi.

11. Sınıf Dikey Yayınları Coğrafya Ders Kitabı Sayfa 204 Cevabı

1. İlk çağlardan günümüze kadar geçen süreçte hangi doğal kaynaklar daha çok kullanılmıştır? Araştırınız.

  • Cevap: Doğal kaynakların varlığı insanların mesken edinme kolaylığını sağlamıştır. Yer altı ve yer üstü doğal kaynakların ve zenginliklerin bulunması ilk çağlardan günümüze kadar geçen süreçte insanlık için çok faydalı olmuştur.. En çok kullanılan doğal kaynaklar yer üstü doğal kaynakları olarak şekillenmiştir.Su en çok kullanılan doğal kaynaktır. Demir, bakır, kurşun, kalay gibi madenler de oldukça fazla kullanılmıştır. Pirinç, tunç gibi alaşımlar da zamanla en çok kullanılan doğal kaynaklar olmuştur. Demirin dövülmesi çeliğin bulunmasına da neden olunca böylece doğal kaynaklar artarak ve keşfedilerek kullanıma açılmıştır. Günümüzde ise petrol ve doğal gaz en fazla kullanılan doğal kaynaklardır.

2. Ekonomik açıdan kalkınmış ülkelerde doğal kaynaklar kullanılırken nelere dikkat edilmektedir? Araştırınız.

  • Cevap: Ekonomik açıdan kalkınmış ülkelerde doğal kaynaklar enerji ihtiyacına göre kullanılmaktadır. Bazı ülkelerde enerji tüketimi gittikçe artarak enerji üretiminin altında kalmaktadır. Asya’da, Avrupa’da ve Amerika’da bu sorunun oluşması dünya doğal kaynak rezervlerinin paylaşım sorununu da ortaya çıkarmaktadır.Ekonomik açıdan kalkınmış ülkelerde doğal kaynakları kullanırken dikkat edilmesi gerekenler, enerji tasarrufunun sağlanması, yüksek mühendislik ve teknolojinin kullanılması, bilimin rehber edinmesi, çevre sorunlarının çözüme kavuşturulması, çevre kirliliklerinin azaltılması, çevrenin koruma altına alınması gibi durumlardır. Böylece enerji ihtiyaçlarının karşılanması kolaylıkla sağlanmaktadır. Enerji tüketiminin artması dünyayı ve doğal dengeleri tehdit etmektedir.

3. Doğal kaynakların aşırı kullanımı çevre üzerinde ne gibi etkiler yaratmaktadır? Örnek gazete haberleri bularak sınıfa getiriniz.

  • Cevap: Doğal kaynaklar, yer altı ve yer üstü kaynaklar olarak şekillenmektedir. İnsanların enerji üretimini sağlaması, enerji ihtiyacının karşılanması doğal kaynakların işlenmesine bağlıdır. Doğal kaynakların işlenmesi ve kullanılması sırasında ve sonrasında çevre de zarar görebilmektedir. Çevre kirliliklerinin yaşanması çevre sorunlarının meydana gelmesine neden olmaktadır.Doğal kaynakların aşırı kullanımı çevreye zarar vermektedir. Toprak kirliliği, su kirliliği, ses kirliliği, hava kirliliği önemli çevre kirliliklerindendir. Doğal kaynakların kullanılmasından sonra hava kirlilikleri  atmosferin de yapısını bozmaktadır. Bu da dünyada gerçekleşmesi gereken doğal dengelerin meydana gelmesine engel olmaktadır. Bu nedenle doğal kaynakları kullanırken dikkat etmek gerekir.
Coğrafya Kitabı Cevapları
Bu içeriğe emoji ile tepki ver
0
0
0
0
0
0
0

Yorum Yap