Kitap Cevapları TIKLA
Test Çöz TIKLA

11. Sınıf Dikey Yayınları Coğrafya Ders Kitabı Sayfa 201 Cevabı

11. Sınıf Dikey Yayınları Coğrafya Ders Kitabı Sayfa 201 Cevabı

2017 – 2018 Eğitim Öğretim dönemiyle beraber pek çok ders ve çalışma kitabı değişti. Değişen ders kitaplarından biri de “11. Sınıf Dikey Yayınları Coğrafya Ders Kitabı Cevapları” oldu. Kitabı incelediğimizde ise Oğuz KIRDAR tarafından 283 sayfa olarak kaleme alındığını görüyoruz. Kitapta görseller ön plana çıkarılmış ve görsel tasarım ise Aysel GÜNEY tarafından yapılmış.

11. Sınıf Dikey Yayınları Coğrafya Ders Kitabı Sayfa 201 Cevapları“nda önce sorular yazıldı daha sonra cevaplar verildi.

11. Sınıf Dikey Yayınları Coğrafya Ders Kitabı Sayfa 201 Cevabı

A. Aşağıdaki soruların yanıtlarını defterinize yazınız.

1. Yandaki haritada İngiltere’nin ardından Sanayi Devrimi’nin gerçekleştiği ikinci ülke olan Belçika’nın en önemli doğal kaynakları ile sanayi üretim bölgeleri verilmiştir. Buna göre Belçika’nın sanayileşme sürecinde etkili olan faktörler neler olmuştur? Belçika’da sanayi üretim bölgelerinin geliştiği yerler ne gibi özelliklere sahiptir?

 • Cevap:

2. Almanya’da hâkim olan iklim tipi hangisidir? Ülkede iklim elemanları, kuzeyden güneye doğru gidildikçe ne gibi değişiklikler gösterir? Örnekler veriniz.

 • Cevap: Almanya’da ılıman okyanusal iklim hakimdir.yazları sıcak ve yağışlı kışları da soğuk ve yağışlıdır . kuzeyden güneye doğru gidildikçe sıcaklık artar ve ort. sıcaklık artar ;ort. yağış ise düşer

3. Ekstansif tarım ne demektir? Bu tarım tekniğinin yaygın olduğu ülkelerde tarımsal üretim ve verim nasıldır? Örnekler veriniz.

 • Cevap: Ülkeler, tarım alanları ve bu tarım alanlarını işleme şekline göre iki farklı tarım metodu kullanılar. Bunlardan birisi entansif tarım, diğeri ise ekstansif tarımdır.Entansif tarım, kısıtlı tarım alanlarını en verimli şekillerde kullanabilmek için her türlü verim artırıcı faaliyetin uygulandığı yöntemdir. (Sulama, gübreleme, makineleşme ve kaliteli tohum kullanımı) Daha çok tarım arazilerinin nüfusa göre daha az olduğu ülkelerde kullanılmaktadır.

  Ekstansif tarım ise daha çok tarımda ilkel yöntemlerin kullanıldığı tarım türüdür. Sulama, gübreleme, kaliteli tohum kullanma oranının düşük olduğu coğrafyalardır.

  Tarımsal verimlilik daha çok iklimsel koşullara bağlıdır. Üretim miktarında yıllara göre değişim görülebilmektedir.

  Ülkemizde uygulanan tarım metodu bu yöndedir. Verim azdır, eğer iklim koşulları o dönem yeterliyse verim iyi olur.

4. Birleşmiş Milletlerin teşkilat yapısını açıklayınız.

 • Cevap: Birleşmiş Milletler, ilk olarak Cemiyeti Akvam şeklinde kurulmuştur. Teşkilat sistemi olarak İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra son halini almıştır. Bu bakımdan 24 Ekim 1945 günü İkinci Dünya Savaşı, galip devletleri tarafından kurulmuştur.193 ülke tarafından üye listesi oluşturulan Birleşmiş Milletler New York merkezli olarak yönetilmektedir. Amerika Birleşik Devletleri topraklarından yönetilen Birleşmiş Milletler, güvenlik konseyi, genel kurul toplantıları gibi faaliyetleri gerçekleştirmektedir.Dünya sorunların ele alındığı toplantıları rutin olarak düzenlenmektedir. Her yıl eylül ayında ya da takip eden aylarda olağan bir şekilde toplanmaktadır. Olağanüstü olarak da toplanan Birleşmiş Milletler, dönem başkanlıklarının sırasıyla ülkeler tarafından yapılmasıyla teşkilat yapısını şekillendirir.

  Genel kurulda her ülkenin bir oy hakkı bulunmaktadır. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin 20 üyesi bulunmaktadır. Bunlarda Amerika Birleşik Devletleri, Fransa, Çin, Rusya ve İngiltere daimi üyelerdir. Diğer 15 üye ise her iki yılda bir seçilen geçici üyelerdir. 5 daimi üyenin veto etme hakkı bireysel olarak geçerliliği de korumaktadır.

  Birleşmiş Milletler’in teşkilat yapısında bulunan kurul ve sekreterlikler şu şekildedir:

  * Güvenlik Konseyi
  * Ekonomik ve Sosyal Konsey
  * Yönetim Konseyi
  * Genel Kurul
  * Genel Sekreterlik
  * Uluslararası Adalet Divanı

5. Karadeniz Ekonomik İşbirliği Teşkilatının temel amaçları nelerdir?

 • Cevap: Coğrafi olarak yakınlığı bulunan ülkelerin aynı ekonomik çıkarlar etrafında birlik ve beraberlik içinde kalkınma, büyüme ve gelişme göstermesi için kurulan bir teşkilat olarak Türkiye’nin de aralarında bulunduğu Karadeniz coğrafyası ülkelerinin yer aldığı bir teşkilattır. Karadeniz coğrafyasında birlik ve beraberliğin oluşması, çıkar ilişkilerinin hareketlenmesi bu teşkilatın ana hedefleri arasında yer almaktadır.

B. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri uygun kelimeler ve kavramlarla tamamlayınız.

1. Almanya’da ılıman okyanusal iklimin hâkim olmasında batı rüzgârları ile gulsitri okyanus akıntısının rolü çok büyüktür.
2. Almanya’nın millî gelirine en büyük katkıyı turizm sektörü sağlamaktadır.
3. İngiltere’nin sanayileşme sürecinde Pennine Dağları’ndaki zengin maden yatakları ile Midlands’teki (Midlends) gümüş yatakları çok etkili olmuştur.
4. Belçika’da tarımda uygulanan modern teknikler sayesinde tarımsal üretim ve verim yüksektir.
5. Avrupa Birliği’nin merkezi Brüksel kentidir.

C. Aşağıdaki çoktan seçmeli sorularda doğru seçeneği işaretleyiniz.

1. Aşağıdakilerden hangisi, Greenpeace örgütünün amaçlarından biri değildir?
A) Fosil yakıtların kademeli olarak sonlandırılıp yenilenebilir enerji kaynaklarına geçilmesi
B) Genleriyle oynanmış organizmaların doğaya bırakılmasının önlenmesi
C) Ülkeler arasındaki ticaret ve yatırımların artırılması
D) Kutup bölgelerinde maden arama çalışmalarına son verilmesi
E) Ticari amaçlı balina avının durdurulması

 • Cevap: C

2. Aşağıdaki ülkelerden hangisi Avrupa Birliği’ne üye değildir?
A) İsveç B) Norveç C) Finlandiya D) Danimarka E) Estonya

 • Cevap: B
Coğrafya Kitabı Cevapları
☺️ BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
happy
0
clap
0
love
0
confused
0
sad
0
unlike
0
angry

Yorum Yap