Kitap Cevapları TIKLA
Test Çöz TIKLA

11. Sınıf Dikey Yayınları Coğrafya Ders Kitabı Sayfa 192 Cevabı

11. Sınıf Dikey Yayınları Coğrafya Ders Kitabı Sayfa 192 Cevabı

2017 – 2018 Eğitim Öğretim dönemiyle beraber pek çok ders ve çalışma kitabı değişti. Değişen ders kitaplarından biri de “11. Sınıf Dikey Yayınları Coğrafya Ders Kitabı Cevapları” oldu. Kitabı incelediğimizde ise Oğuz KIRDAR tarafından 283 sayfa olarak kaleme alındığını görüyoruz. Kitapta görseller ön plana çıkarılmış ve görsel tasarım ise Aysel GÜNEY tarafından yapılmış.

11. Sınıf Dikey Yayınları Coğrafya Ders Kitabı Sayfa 192 Cevapları“nda önce sorular yazıldı daha sonra cevaplar verildi.

11. Sınıf Dikey Yayınları Coğrafya Ders Kitabı Sayfa 192 Cevabı

Yukarıdaki tabloda, Belçika ve Lesotho’da tarımla ilgili bazı beşerî ve ekonomik veriler gösterilmiştir. Tabloyu inceleyip aşağıdaki soruları arkadaşlarınızla cevaplayınız.

1. Belçika’da tarımda çalışan nüfusun Lesotho’dakinden daha az olmasına karşın, tarım sektöründen elde edilen gelirin daha yüksek olması nasıl açıklanabilir?

 • Cevap: Belçika’da aktif nüfusun sadece 0.6’sı tarımda çalışmaktadır. Ancak ülkenin topraklarının verimli olması sayesinde ülke topraklarının %57’si tarım için ayrılan topraklardan oluşmaktadır.Bu duruma ek olarak tarım sektöründe sahip olunan bilgi ve yüksek teknoloji sayesinde tarımda çalışan nüfus az olmasına rağmen kar oranı yüksektir.

  Lesotho’da ise, yüz ölçümüne göre yaklaşık olarak %6’lık bir tarım arazisi vardır. Arazi hem engebelidir, hem de erezyon vardır. Aynı zamanda teknolojinin de çok gelişmemiş durumda olması, tarımdan alınan verimi büyük bir oranda düşürmektedir.

  Bu sebeplerden dolayı, Belçika’da tarımda çalışan nüfus Lesotho’ya göre daha az olsa bile daha fazla verim elde edilir.

2. Lesotho’da tarım sektöründen elde edilen gelirin Belçika’dakinden daha az olmasına karşın, tarım sektörünün millî gelir içindeki payının daha yüksek olması nasıl açıklanabilir?

 • Cevap: Belçika, topraklarının yaklaşık olarak %56’sını tarım arazilerine ayırmış bir ülkedir. Tarım sektöründe uygulanan doğru politikalar, ekstansif tarım metodu (verimli tohumlar, gübreleme, makineleşme vb.) gibi durumlardan dolayı tarım sektöründe kar açısından gelişmiş bir ülkedir.Aynı şekilde, Belçika ülkesindeki ekonomi sadece tarıma dayanmamaktadır. İkincil, üçüncül, dördüncül ve beşincil ekonomik faaliyetler de ülke ekonomisinde yüksek rol oynar.

  Ancak Lesotho, Belçika’ya göre daha az gelişmiş bir ülkedir. Bu yüzden tarıma önem verilse de tarım sektöründen elde edilen gelir düşüktür. Ancak diğer ekonomik faaliyetlerdeki yetersizlikten dolayı tarım sektöründen elde edilen gelir, ülke ekonomisinde büyük bir rol oynamaktadır.

  Bu yüzden Lesotho’daki tarım sektörünün ekonomiye olan etkisi, yüzdece Belçika’daki tarım sektörünün ekonomiye olan etkisinden büyüktür.

3. Tarımsal ürünlerin ihracattaki paylarının her iki ülkede de düşük olması aynı nedenlerle açıklanabilir mi?

 • Cevap: Evet açıklanabilir.
Coğrafya Kitabı Cevapları
Bu içeriğe emoji ile tepki ver
0
0
0
0
0
0
0

Yorum Yap