Kitap Cevapları TIKLA
Test Çöz TIKLA

10. Sınıf Meb Yayınları Coğrafya Ders Kitabı 3. Bölüm Göç Ölçme ve Değerlendirme Cevapları

10. Sınıf Coğrafya Ders Kitabı Gün Yayınları 2. Ünite Beşeri Sistemler Sayfa 205, 206 3. Bölüm Göç Ölçme ve Değerlendirme Etkinlik Soruları ve Cevapları

10. Sınıf Meb Yayınları Coğrafya Ders Kitabı 3. Bölüm Göç Ölçme ve Değerlendirme Cevapları

3. Bölüm Göç Ölçme ve Değerlendirme

10. Sınıf Meb Yayınları Coğrafya Ders Kitabı Sayfa 205 Cevabı

 • Cevap:

1. Ülkeler arasındaki siyasi anlaşmalara göre nüfusun karşılıklı şekilde yer değiştirmesi mübadele olarak adlandırılır.
2. Göç alan yerlerde genellikle erkek nüfusa ait oranın fazla olduğu görülür.
3. Akademisyen, doktor ve mühendis gibi nitelikli bireylerin çalışmak üzere yurt dışına gitmesi olarak beyin göçü nitelendirilir.
4. Yılın belirli döneminde tarım ve turizm amaçlı yer değiştirmelere mevsimlik göç adı verilir.

5. Tersine beyin göçünde amaç, Türkiye’ye geri dönüşleri teşvik ederek bilimsel çalışmaların yurt içinde sür- dürülebilmesini sağlamaktır. Bu program kapsamında yürütülen çalışmalar neticesinde yurt dışına giden nitelikli araştırmacıların 595’i 8 yıl içerisinde (2008-2015) ülkeye dönüş yapmıştır.
Yukarıdaki bilgiden hareketle bu ve buna benzer programların başarıya ulaşması, Türkiye’nin gelişimine ne gibi katkılar sağlar?

 • Cevap: Yetişmiş alanında uzman kişilerin ülke ekonomisinin kalkınmasında olumlu etkisi olur.
Feyza: Afrika ve Uzak Doğu ülkelerinden Almanya’ya gelen bazı akademisyenler, çalışmalarını öğrenim gördüğüm üniversitede devam ettirmektedir. Hakan: Dedelerim, 1923 yılında Lozan Barış Antlaşması’ndan sonra Türkiye’ye göç ederek İstanbul’a yerleşmişler. Hep birlikte İstanbul’da yaşamaya devam ediyoruz. Gökhan: Köy muhtarı, 1960’lı yıllarda Almanya’ya işçi alımıyla ilgili başvuruların olduğuna dair duyuruda bulundu. Yaptığım başvuru kabul edildikten sonra gemi fabrikasında işe başlayarak bu ülkeye yerleştim. Daha sonra evlendim ve çocuklarım oldu. Şu an her iki ülkenin vatandaşlığına sahip durumdayım.
Yukarıdaki metinden hareketle aşağıda yer alan 6 ve 7. soruları cevaplayınız.

6. Metinde bahsedilen göç türlerini yazınız.

 • Cevap: Beyin, mübadele ve işçi göçü.

7. Bu göçlerden hangisi zorunlu yapılan göçlere örnektir? Nedenini yazınız.

 • Cevap: Mübadele, mübadele göçleri devletlerin bir antlaşma ile uyguladıkları zorunlu göçlerdendir.
8. Türkiye’de 1980 yılından sonra kırsal kesimlerden şehirlere doğru olan göçler yoğunlaşmaya başlamıştır. Bu göçler, şehirlerde hızlı nüfus artışının etkisiyle çeşitli sorunlara neden olmaktadır. Buna göre hızlı nüfus artışına bağlı olarak şehirlerde hangi sorunlar ortaya çıkmıştır?
 • Cevap: İşsizlik, plansız şehirleşme, eğitim, sağlık, konut ve alt yapı yetersizliği

10. Sınıf Meb Yayınları Coğrafya Ders Kitabı Sayfa 206 Cevabı

9. Genellikle bir ülkede çıkan savaşlar, siyasi istikrarsızlıklar veya ülkeler arasındaki anlaşmalar sonucu meydana gelen göçler siyasi göç olarak değerlendirilir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi siyasi göçler içerisinde yer alır?
A) Mülteci göçü
B) Mevsimlik göç
C) Beyin göçü
D) İşçi göçü
E) Yeni Dünya göçleri

 • Cevap: A

10. İyi eğitim görmüş nitelikli bireylerin sahip olduğu özelliklerden hareketle yaşadığı bölgeyi terk edip başka bir bölgeye yerleşmesine beyin göçü denir. Bu göç hareketleri genellikle gelişmemiş bölgelerden gelişmiş bölgelere doğru gerçekleşir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi beyin göçü veren bölgeye ait özelliklerden biri değildir?
A) ARGE çalışmalarının yetersiz olması
B) Çeşitli mesleklerde yaşanan iş bulma sorunları
C) Ücretlerin yetersizliği
D) Yaşanılan ülkeye ait yüz ölçümünün küçük olması
E) Savaşlar ve siyasi istikrarsızlıklar

 • Cevap: D

11. Türkiye’nin nüfusuna dair aşağıda verilen özelliklerden hangisi yanlıştır?
A) 1960 yılından itibaren Türkiye’den Avrupa ülkelerine doğru işçi göçü olmuştur.
B) Genç nüfus oranı azalırken yaşlı nüfus oranı artmaktadır.
C) Göç alan illerde genellikle erkek nüfus oranı fazladır.
D) Doğum ve ölüm oranları giderek artmaktadır.
E) 1939 yılında Hatay’ın ana vatana katılması nüfus artışında etkili olmuştur.

 • Cevap: D

12. Aşağıdaki ülkelerden hangisi diğerlerine göre daha fazla beyin göçü vermektedir?
A) Almanya
B) İsviçre
C) Hindistan
D) Fransa
E) Japonya

 • Cevap: C

13. I. Diğer devletlerle olan mücadeleler
II. Kuraklık sonucu otlakların azalması
III. Nüfusun artması
Yukarıdakilerden hangi ya da hangileri Türklerin Orta Asya’dan göç etme nedenleri arasında yer almaktadır?
A) Yalnız I
B) Yalnız III
C) I ve II
D) I ve III
E) I, II ve III

 • Cevap: E

14. Kavimler Göçü; Asya Hun Devleti’nin yıkılmasının ardından bazı Türk boylarının batıya doğru ilerlemeleri sonucu Germen, Frank, Vizigot ve Vandal gibi kavimlerin yer değişmesine neden olan kitlesel bir göç hareketidir. Yıllarca etkileri hissedilen ve Roma İmparatorluğu’nun parçalanmasına neden olan bu göç, dünya tarihinde oldukça önemli gelişmelere sahne olmuştur.
Buna göre yukarıdaki işaretli alanlardan hangisi Kavimler Göç’ünden etkilenen yerlerden biri değildir?
A) I
B) II
C) III
D) IV
E) V

 • Cevap: A

15. Aşağıdakilerden hangisi yoğun göç alan bir yerleşmede yaşanabilecek mekânsal sorunlar arasında gösterilemez?
A) Arazilerin yanlış şekillerde kullanılması
B) Kaynakların hızlı bir şekilde tahrip edilmesi
C) Trafik sorunlarının yaşanması
D) Kültürel çeşitliliğin yaşanması
E) Sanayi tesislerinin yerleşim alanları içinde kalması

 • Cevap: D

10. Sınıf Meb Yayınları Coğrafya Ders Kitabı Sayfa 205, 206 Cevabı ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.

Coğrafya Kitabı Cevapları
☺️ BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
happy
0
clap
0
love
0
confused
0
sad
0
unlike
0
angry

Yorum Yap