Kitap Cevapları TIKLA
Test Çöz TIKLA

10. Sınıf Gün Yayınları Coğrafya Ders Kitabı Sayfa 123 Cevabı

10. Sınıf Gün Yayınları Coğrafya Ders Kitabı Sayfa 123 Cevabı

2017 – 2018 Eğitim Öğretim senesiyle birlikte pek çok ders ve çalışma kitabı değişti. Değişen ders kitaplarından biri de “10. Sınıf Gün Yayınları Coğrafya Ders Kitabı Cevapları” oldu. Kitabı incelediğimizde ise Gülten TEKBAŞ, Asım EKİZ, Yusuf AYDIN tarafından kaleme alındığını görüyoruz. Kitapta görsellere önem verilmiş ve görsel tasarım Soner GİRGİN tarafından yapılmış. Ölçme – Değerlendirme bölümünde ise Ömer GÜLÖZ var.

10. Sınıf Coğrafya Gün Yayınları Ders Kitabı Sayfa 123 Cevapları“nda önce sorular yazıldı daha sonra cevaplar verildi.

10. Sınıf Gün Yayınları Coğrafya Ders Kitabı Sayfa 123 Cevabı 

A. Aşağıdaki soruları yanıtlayınız.

1. Türkiye’de yaz ve kış döneminde hangi meridyenlerin yerel saatleri, ulusal saat ayarı olarak kullanılmaktadır.

 • Cevap: Yaz döneminde 45° doğu, kış döneminde 30° doğu meridyenlerinin.

2. Ege kıyılarında kuzeye gidildikçe sıcaklığın azalmasının nedeni nedir?

 • Cevap: Enlem etkisi

3. Tektonik deprem bakımından en az tehlikeli bölge, Türkiye’nin neresidir?

 • Cevap: Tuz Gölü ile Anamur Burnu arasındaki bölge

4. Türkiye’de karstik şekillere daha çok hangi yörede rastlanır?

 • Cevap: Türkiye’de karstik şekillere daha çok Akdeniz’in kıyı kesiminde rastlanır.

5. Türkiye’de ria kıyı tipine nerelerde rastlanır?

 • Cevap: İstanbul ve Çanakkale boğazları ile Güneybatı Ege’de

6. Akarsular hangi yörelerde menderesler oluşturur?

 • Cevap: Eğimin az olduğu alanlarda

7. Türkiye’nin nerelerinde rüzgâr erozyonu daha fazladır?

 • Cevap: Tuz Gölü çevresinde, Konya Havzası’nda, Güneydoğu Anadolu’nun güneyinde ve kıyılardaki kumsallarda rüzgâr erozyonu daha fazladır.

8. Türkiye’de kırgıbayır örneklerine hangi yörelerde rastlanır?

 • Cevap: Nevşehir, Mut (Mersin) ve Güneydoğu Anadolu

B. Aşağıdaki cümlelerin noktalı yerlerini uygun sözcüklerle tamamlayınız.

 • Cevap:

1. Türkiye kıyılarında delta ovalarının oluşması, kıyılarda GELGİT etkisinin fazla olmadığını kanıtlar.
2. Türkiye Avrasya ve Arabistan levhaları arasında sıkıştığı için dağların önemli bir kısmının uzanış yönü DOĞU BATI DOĞRULTULUDUR.
3. Ülkemizde dört mevsimin belirgin olarak yaşanmasının nedeni ORTA KUŞAKTA BULUNMASIDIR.
4. Türkiye’de kısa mesafelerde iklim koşullarının değişmesi ÖZEL KONUMUN sonucudur.
5. Ülkemizde tuz, bor ve petrol yatakları ile Toroslar ve Kuzey Anadolu Dağları TERSİYER adı verilen
jeolojik döneminde oluşmuştur.
6. Uludağ oluşum bakımından İÇ PÜSKÜRÜK BİR KÜTLEDİR.
7. Türkiye’nin deprem bakımından tehlikeli bir alanda bulunmasının nedeni ALP HİMALAYA KUŞAĞINDA BULUNMASIDIR.
8. Türkiye’de karstik şekillerin görüldüğü yerlerin ortak özelliği KİMYASAL TORTUL KAYAÇLARIN YAYGIN OLMASIDIR.

C. Aşağıda verilen bilgilerden doğru olanların karşısına “D”, yanlış olanların karşısına “Y” yazınız.

 • Cevap:

Balat Ovası bir deltadır. (D)
Volkanik dağlara yalnızca Doğu Anadolu ve İç Anadolu’da rastlanır. (Y)
Toroslar’da buzulların oluşturduğu yer şekillerine rastlanmaz. (Y)
Türkiye’de yatay yüzeylere hiçbir zaman güneş ışınları dik düşmez. (D)
Boğazlar ve Ege Denizi Kuaterner’de oluşmuştur. (D)
Obruk ve Bozok, Türkiye’de yükseltisi en fazla olan platolardır. (Y)
İstanbul’daki Haliç, gelgit genliğinin fazla olmasından dolayı oluşmuştur. (Y)
Türkiye yer şekillerinin biçimlenmesine en fazla katkıda bulunan dış güç akarsulardır. (D)

Ç. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları yanıtlayınız.

1. Türkiye yer şekillerinin biçimlenmesinde en az etkisi olan dış kuvvet buzullardır.
Aşağıdakilerden hangisi bu durumun nedenidir?
A) Kuzey Yarım Küre’de bulunması
B) Ortalama yükseltisinin fazla olması
C) Aynı zamanda farklı mevsim özelliklerinin yaşanması
D) Üç tarafının denizlerle çevrili olması
E) Orta kuşakta yer alması

 • Cevap: E

2. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’nin matematik konumunun sonuçlarından değildir?
A) Batı rüzgârlarının etkisinde kalması
B) Aynı anda farklı mevsim özelliklerinin yaşanması
C) Ağrı’nın yerel saatinin Çanakkale’den ileri olması
D) Karadeniz kıyılarının Akdeniz kıyılarından soğuk olması
E) Kuzeyden esen rüzgârların sıcaklığı düşürmesi

 • Cevap: B
Coğrafya Kitabı Cevapları
Bu içeriğe emoji ile tepki ver
0
0
0
0
0
0
0

Yorum Yap